×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

A - Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
A00 - Choroba zakaźna wywołana przez Vibrio cholerae [cholera]
A00.0 - Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1 - Cholera wywołana przez Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9 - Cholera, nieokreślona
A01 - Choroba zakaźna wywołana przez Salmonella typhi i Salmonella paratyphi [dur brzuszny i dury rzekome]
A01.0 - Dur brzuszny
A01.1 - Dur rzekomy A
A01.2 - Dur rzekomy B
A01.3 - Dur rzekomy C
A01.4 - Dur rzekomy, nieokreślony
A02 - Inne zakażenia wywołane przez Salmonella
A02.0 - Zatrucie pokarmowe wywołane przez Salmonella
A02.1 - Posocznica wywołana przez Salmonella
A02.2 - Ogniskowe zakażenia wywołane przez Salmonella
A02.8 - Inne określone zakażenia wywołane przez Salmonella
A02.9 - Zakażenie wywołane przez Salmonella, nieokreślone
A03 - Choroba zakaźna wywołana przez Shigella [szigelloza]
A03.0 - Szigelloza wywołana przez Shigella dysenteriae
A03.1 - Szigelloza wywołana przez Shigella flexneri
A03.2 - Szigelloza wywołana przez Shigella boydii
A03.3 - Szigelloza wywołana przez Shigella sonnei
A03.8 - Inne szigellozy
A03.9 - Szigelloza, nieokreślona
A04 - Inne bakteryjne zakażenia jelit
A04.0 - Zakażenie Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 - Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 - Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 - Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4 - Inne zakażenia jelit wywołane przez Escherichia coli
A04.5 - Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6 - Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7 - Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile
A04.8 - Inne określone jelitowe zakażenia bakteryjne
A04.9 - Jelitowe zakażenie bakteryjne, nieokreślone
A05 - Inne bakterie zawarte w pokarmie powodujące zatrucia niesklasyfikowane gdzie indziej
A05.0 - Pokarmowe zatrucie gronkowcowe
A05.1 - Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium botulinum
A05.2 - Zatrucie pokarmowe wywołane przez Clostridium perfringens [Clostridium welchii]
A05.3 - Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahaemolyticus
A05.4 - Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8 - Inne określone bakteryjne zatrucia pokarmowe
A05.9 - Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06 - Choroba zakaźna wywołana przez Entamoeba histolytica [pełzakowica] [ameboza]
A06.0 - Ostra czerwonka pełzakowa
A06.1 - Przewlekła pełzakowica jelitowa
A06.2 - Pełzakowy nieczerwonkowy nieżyt jelita grubego
A06.3 - Guz pełzakowy jelita
A06.4 - Pełzakowy ropień wątroby
A06.5 - Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6 - Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7 - Pełzakowica skórna
A06.8 - Pełzakowe zakażenie o innym umiejscowieniu
A06.9 - Pełzakowica, nieokreślona
A07 - Inne pierwotniakowe choroby jelit
A07.0 - Choroba wywołana przez Balantidium coli
A07.1 - Choroba wywołana przez Giardia intestinalis (Giardia lamblia) [giardioza]
A07.2 - Choroba wywołana przez Cryptosporidium parvum [kryptosporydioza]
A07.3 - Izosporoza
A07.8 - Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9 - Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08 - Wirusowe i inne określone zakażenia jelit
A08.0 - Zapalenie jelit wywołane przez rotawirusy
A08.1 - Ostra gastroenteropatia wywołana przez wirus Norwalk
A08.2 - Zapalenie jelit wywołane przez adenowirusy
A08.3 - Zapalenie jelit wywołane przez inne wirusy
A08.4 - Wirusowe zakażenie jelit, nieokreślone
A08.5 - Inne określone zakażenia jelit
A09 - Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o przypuszczalnie zakaźnej etiologii
A15 - Gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.0 - Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1 - Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2 - Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3 - Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi metodami
A15.4 - Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5 - Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6 - Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7 - Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8 - Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9 - Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16 - Gruźlica układu oddechowego, niepotwierdzona bakteriologicznie lub histologicznie
A16.0 - Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1 - Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2 - Gruźlica płuc, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3 - Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4 - Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5 - Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7 - Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8 - Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9 - Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez informacji o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17 - Gruźlica układu nerwowego
A17.0 - Gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)
A17.1 - Gruźliczak opon mózgowo-rdzeniowych (G07*)
A17.8 - Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9 - Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18 - Gruźlica innych narządów
A18.0 - Gruźlica kości i stawów
A18.1 - Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2 - Gruźlicza limfadenopatia obwodowa
A18.3 - Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4 - Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5 - Gruźlica oka
A18.6 - Gruźlica ucha
A18.7 - Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8 - Gruźlica innych określonych narządów
A19 - Gruźlica prosówkowa
A19.0 - Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1 - Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2 - Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8 - Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9 - Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20 - Choroba zakaźna wywołana przez Yersinia pestis [dżuma]
A20.0 - Dżuma dymienicza
A20.1 - Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2 - Dżuma płucna
A20.3 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Yersinia pestis
A20.7 - Posocznica wywołana przez Yersinia pestis
A20.8 - Inne postacie dżumy
A20.9 - Dżuma, nieokreślona
A21 - Choroba zakaźna wywołana przez Francisella tularensis [tularemia]
A21.0 - Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1 - Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2 - Tularemia, postać płucna
A21.3 - Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7 - Tularemia uogólniona
A21.8 - Inne postacie tularemii
A21.9 - Tularemia, nieokreślona
A22 - Choroba zakaźna wywołana przez Bacillus anthracis [wąglik]
A22.0 - Wąglik, postać skórna
A22.1 - Wąglik, postać płucna
A22.2 - Wąglik, postać jelitowa
A22.7 - Posocznica wywołana przez Bacillus anthracis
A22.8 - Inne postacie wąglika
A22.9 - Wąglik, nieokreślony
A23 - Choroba zakaźna wywołana przez Brucella [bruceloza]
A23.0 - Bruceloza wywołana przez Brucella melitensis
A23.1 - Bruceloza wywołana przez Brucella abortus
A23.2 - Bruceloza wywołana przez Brucella suis
A23.3 - Bruceloza wywołana przez Brucella canis
A23.8 - Inne postacie brucelozy
A23.9 - Bruceloza, nieokreślona
A24 - Choroba zakaźna wywołana przez Burkholderia mallei [nosacizna] i Burkholderia pseudomallei [melioidoza]
A24.0 - Nosacizna
A24.1 - Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2 - Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3 - Inne postacie melioidozy
A24.4 - Melioidoza, nieokreślona
A25 - Gorączka szczurza
A25.0 - Spiriloza
A25.1 - Streptobaciloza
A25.9 - Gorączka szczurza, nieokreślona
A26 - Choroba zakaźna wywołana przez Erysipelothrix rhusiopathiae [różyca]
A26.0 - Różyca, postać skórna
A26.7 - Posocznica wywołana przez Erysipelothrix
A26.8 - Inne postacie różycy
A26.9 - Różyca, nieokreślona
A27 - Choroba odzwierzęca wywołana przez Leptospira interrogans [leptospiroza]
A27.0 - Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8 - Inne postacie leptospirozy
A27.9 - Leptospiroza, nieokreślona
A28 - Inne odzwierzęce choroby bakteryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.0 - Pastereloza
A28.1 - Choroba kociego pazura
A28.2 - Jersinioza pozajelitowa
A28.8 - Inne określone bakteryjne choroby odzwierzęce, niesklasyfikowane gdzie indziej
A28.9 - Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30 - Choroba zakaźna wywołana przez Mycobacterium leprae [trąd] [choroba Hansena]
A30.0 - Trąd, postać nieokreślona
A30.1 - Trąd, postać tuberkuloidowa
A30.2 - Trąd, postać tuberkuloidowa graniczna
A30.3 - Trąd, postać graniczna
A30.4 - Trąd, postać lepromatyczna graniczna
A30.5 - Trąd, postać lepromatyczna
A30.8 - Inne postacie trądu
A30.9 - Trąd, nieokreślony
A31 - Zakażenie wywołane przez inne prątki
A31.0 - Zakażenie płuc wywołane przez prątki
A31.1 - Zakażenie skóry wywołane przez prątki
A31.8 - Inne zakażenia prątkami
A31.9 - Zakażenie prątkami, nieokreślone
A32 - Choroba zakaźna wywołana przez Listeria monocytogenes [listerioza]
A32.0 - Listerioza, postać skórna
A32.1 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie opon mózgowo­rdzeniowych i mózgu wywołane przez Listeria monocytogenes
A32.7 - Posocznica wywołana przez Listeria monocytogenes
A32.8 - Inne postacie listeriozy
A32.9 - Listerioza, nieokreślona
A33 - Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u noworodków [tężec noworodków]
A34 - Choroba zakaźna wywołana przez Clostridium tetani występująca u ciężarnych [tężec położniczy]
A35 - Inne postacie tężca
A36 - Choroba zakaźna wywołana przez Corynebacterium diphtheriae [błonica]
A36.0 - Błonica gardła
A36.1 - Błonica nosa i gardła
A36.2 - Błonica krtani
A36.3 - Błonica skóry
A36.8 - Inne postacie błonicy
A36.9 - Błonica, nieokreślona
A37 - Choroba zakaźna wywołana przez Bordetella [krztusiec]
A37.0 - Krztusiec wywołany przez Bordetella pertussis
A37.1 - Krztusiec wywołany przez Bordetella parapertussis
A37.8 - Krztusiec wywołany przez inne gatunki Bordetella
A37.9 - Krztusiec, nieokreślony
A38 - Choroba zakaźna wywołana przez Streptococcus pyogenes [płonica]
A39 - Zakażenie wywołane przez Neisseria meningitidis
A39.0 - Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G01*)
A39.1 - Zespół Waterhouse’a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2 - Ostra bakteriemia meningokokowa
A39.3 - Przewlekła bakteriemia meningokokowa
A39.4 - Bakteriemia meningokokowa, nieokreślona
A39.5 - Meningokokowe zapalenie serca
A39.8 - Inne zakażenia meningokokowe
A39.9 - Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40 - Posocznica wywołana przez paciorkowce
A40.0 - Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy A
A40.1 - Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy B
A40.2 - Posocznica wywołana przez paciorkowce z grupy D
A40.3 - Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 - Inne posocznice wywołane przez paciorkowce
A40.9 - Posocznica wywołana przez paciorkowce, nieokreślona
A41 - Inna posocznica
A41.0 - Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 - Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 - Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 - Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzae
A41.4 - Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5 - Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 - Inna określona posocznica
A41.9 - Posocznica, nieokreślona
A42 - Choroba zakaźna wywołana przez Actinomyces israeli [promienica]
A42.0 - Promienica, postać płucna
A42.1 - Promienica, postać brzuszna
A42.2 - Promienica, postać szyjno-twarzowa
A42.7 - Posocznica w przebiegu promienicy
A42.8 - Inne postacie promienicy
A42.9 - Promienica, nieokreślona
A43 - Choroba zakaźna wywołana przez Nocardia [nokardioza]
A43.0 - Nokardioza, postać płucna
A43.1 - Nokardioza, postać skórna
A43.8 - Inne postacie nokardiozy
A43.9 - Nokardioza, nieokreślona
A44 - Choroba zakaźna wywołana przez Bartonella [bartonelloza]
A44.0 - Bartonelloza układowa
A44.1 - Bartonelloza, postać skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 - Inne postacie bartonellozy
A44.9 - Bartonelloza, nieokreślona
A46 - Róża
A48 - Inne choroby bakteryjne niesklasyfikowane gdzie indziej
A48.0 - Zgorzel gazowa
A48.1 - Choroba legionistów [legionelloza]
A48.2 - Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [gorączka Pontiac]
A48.3 - Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4 - Gorączka plamicowa brazylijska [zakażenie układowe wywołane przez Haemophilus aegyptius]
A48.8 - Inne określone choroby bakteryjne
A49 - Zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.0 - Zakażenie gronkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.1 - Zakażenie paciorkowcowe o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.2 - Zakażenie wywołane przez Haemophilus influenzae o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.3 - Zakażenie wywołane przez Mycoplasma o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.8 - Inne zakażenia bakteryjne o nieokreślonym umiejscowieniu
A49.9 - Zakażenie bakteryjne, nieokreślone
A50 - Kiła wrodzona
A50.0 - Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1 - Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2 - Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3 - Kiłowe wrodzone późne patologie gałki ocznej
A50.4 - Kiła wrodzona późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5 - Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6 - Kiła wrodzona późna utajona
A50.7 - Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9 - Kiła wrodzona, nieokreślona
A51 - Kiła wczesna
A51.0 - Kiła pierwotna narządów płciowych
A51.1 - Kiła pierwotna odbytu
A51.2 - Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 - Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4 - Inne postacie kiły wtórnej
A51.5 - Kiła wczesna utajona
A51.9 - Kiła wczesna, nieokreślona
A52 - Kiła późna
A52.0 - Kiła układu krążenia
A52.1 - Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2 - Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 - Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7 - Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8 - Kiła późna utajona
A52.9 - Kiła późna, nieokreślona
A53 - Inne postacie kiły i kiła nieokreślona
A53.0 - Kiła utajona nieokreślona, wczesna i późna
A53.9 - Kiła, nieokreślona
A54 - Rzeżączka
A54.0 - Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów okołocewkowych lub dodatkowych
A54.1 - Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów okołocewkowych i dodatkowych
A54.2 - Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3 - Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4 - Rzeżączkowe zakażenie układu mięśniowo-szkieletowego
A54.5 - Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6 - Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8 - Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9 - Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55 - Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydia
A56 - Inne choroby przenoszone drogą płciową wywołane przez Chlamydia
A56.0 - Zakażenie dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
A56.1 - Zakażenie otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia
A56.2 - Zakażenie układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
A56.3 - Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydia
A56.4 - Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydia
A56.8 - Zakażenie o innym umiejscowieniu, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydia
A57 - Wrzód weneryczny
A58 - Ziarniniak pachwinowy
A59 - Rzęsistkowica
A59.0 - Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8 - Rzęsistkowica o innym umiejscowieniu
A59.9 - Rzęsistkowica, nieokreślona
A60 - Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie okolicy anogenitalnej
A60.0 - Opryszczkowe zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1 - Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9 - Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63 - Inne choroby przenoszone głównie drogą płciową, niesklasyfikowane gdzie indziej
A63.0 - Kłykciny kończyste
A63.8 - Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64 - Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65 - Kiła nieweneryczna
A66 - Malinica
A66.0 - Pierwotne zmiany w malinicy
A66.1 - Mnogie malinicze brodawczaki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2 - Inne malinicze wczesne uszkodzenia skóry
A66.3 - Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4 - Guzy i wrzody malinicze
A66.5 - Gangoza
A66.6 - Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7 - Inne objawy malinicy
A66.8 - Malinica utajona
A66.9 - Malinica, nieokreślona
A67 - Pinta
A67.0 - Pierwotne zmiany pinty
A67.1 - Zmiany pośrednie pinty
A67.2 - Zmiany późne pinty
A67.3 - Zmiany mieszane pinty
A67.9 - Pinta, nieokreślona
A68 - Gorączka powrotna
A68.0 - Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1 - Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9 - Gorączka powrotna, nieokreślona
A69 - Zakażenia wywołane przez inne krętki
A69.0 - Martwiczo-wrzodziejące zapalenie jamy ustnej
A69.1 - Inne zakażenia Vincenta
A69.2 - Choroba z Lyme
A69.8 - Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9 - Zakażenie wywołane przez krętki, nieokreślone
A70 - Zakażenie wywołane przez Chlamydia psittaci
A71 - Jaglica
A71.0 - Początkowe stadium jaglicy
A71.1 - Jaglica czynna
A71.9 - Jaglica, nieokreślona
A74 - Inne choroby wywołane przez Chlamydia
A74.0 - Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydia (H13.1*)
A74.8 - Inne choroby wywołane przez Chlamydia
A74.9 - Zakażenie wywołane przez Chlamydia, nieokreślone
A75 - Dur wysypkowy
A75.0 - Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1 - Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2 - Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3 - Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 - Dur wysypkowy, nieokreślony
A77 - Dur plamisty [riketsjoza przenoszona przez kleszcze]
A77.0 - Dur plamisty wywołany przez Rickettsia rickettsii
A77.1 - Dur plamisty wywołany przez Rickettsia conorii
A77.2 - Dur plamisty wywołany przez Rickettsia sibirica
A77.3 - Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8 - Inne dury plamiste
A77.9 - Dur plamisty, nieokreślony
A78 - Gorączka Q
A79 - Inne choroby wywołane przez Rickettsia
A79.0 - Gorączka okopowa
A79.1 - Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8 - Inne określone riketsjozy
A79.9 - Riketsjoza, nieokreślona
A80 - Ostre nagminne porażenie dziecięce
A80.0 - Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1 - Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2 - Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3 - Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego
A80.4 - Ostre nagminne porażenie dziecięce, postać nieporażenna
A80.9 - Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81 - Atypowe wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego
A81.0 - Choroba Creutzfeldta-Jacoba
A81.1 - Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2 - Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8 - Inne zakażenia ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy
A81.9 - Zakażenie ośrodkowego układu nerwowego wywołane przez atypowe wirusy, nieokreślone
A82 - Wścieklizna
A82.0 - Wścieklizna leśna
A82.1 - Wścieklizna miejska
A82.9 - Wścieklizna, nieokreślona
A83 - Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
A83.0 - Japońskie zapalenie mózgu
A83.1 - Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2 - Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3 - Zapalenie mózgu St Louis
A83.4 - Australijskie zapalenie mózgu
A83.5 - Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6 - Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8 - Inne wirusowe zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary
A83.9 - Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez komary, nieokreślone
A84 - Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
A84.0 - Dalekowschodnie zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1 - Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8 - Inne zapalenia mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze
A84.9 - Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez wirusy przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85 - Inne wirusowe zapalenie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
A85.0 - Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1 - Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2 - Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8 - Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86 - Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87 - Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
A87.0 - Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
A87.1 - Adenowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
A87.2 - Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowo-rdzeniowych
A87.8 - Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
A87.9 - Wirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
A88 - Inne wirusowe zakażenia ośrodkowego układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
A88.0 - Gorączka wysypkowa wywołana przez enterowirusy [wysypka bostońska]
A88.1 - Epidemiczne zawroty głowy
A88.8 - Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89 - Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90 - Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 - Gorączka krwotoczna denga
A92 - Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary
A92.0 - Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1 - Gorączka o’nyong-nyong
A92.2 - Wenezuelska gorączka końska
A92.3 - Zakażenie wirusem Zachodniego Nilu
A92.4 - Gorączka Doliny Riftu
A92.8 - Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9 - Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93 - Inne gorączki wirusowe przenoszone przez komary, niesklasyfikowane gdzie indziej
A93.0 - Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1 - Gorączka wywołana przez owada Phlebotomus
A93.2 - Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8 - Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94 - Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95 - Żółta gorączka
A95.0 - Żółta gorączka, postać leśna
A95.1 - Żółta gorączka, postać miejska
A95.9 - Żółta gorączka, nieokreślona
A96 - Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy
A96.0 - Gorączka krwotoczna Junin
A96.1 - Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2 - Gorączka Lassa
A96.8 - Inne gorączki krwotoczne wywołane przez arenawirusy
A96.9 - Gorączka krwotoczna wywołana przez arenawirusy, nieokreślona
A98 - Inne wirusowe gorączki krwotoczne niesklasyfikowane gdzie indziej
A98.0 - Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1 - Gorączka krwotoczna omska
A98.2 - Choroba lasu Kyasanur
A98.3 - Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4 - Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5 - Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8 - Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99 - Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
B - Niektóre choroby zakaźne i pasożytnicze
B00 - Zakażenia wywołane przez wirus opryszczki [herpes simplex]
B00.0 - Wyprysk opryszczkowy
B00.1 - Pęcherzykowe zapalenie skóry wywołane przez wirus opryszczki
B00.2 - Zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków wywołane przez wirus opryszczki
B00.3 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus opryszczki (G02.0*)
B00.4 - Zapalenie mózgu wywołane przez wirus opryszczki (G05.1*)
B00.5 - Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus opryszczki
B00.7 - Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8 - Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9 - Zakażenie wywołane przez wirus opryszczki, nieokreślone
B01 - Ospa wietrzna [varicella]
B01.0 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w ospie wietrznej (G02.0*)
B01.1 - Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2 - Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8 - Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9 - Ospa wietrzna bez powikłań
B02 - Choroba zakaźna wywołana przez wirus herpes zoster [półpasiec]
B02.0 - Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*)
B02.1 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus herpes zoster (G02.0*)
B02.2 - Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3 - Choroba gałki ocznej wywołana przez wirus herpes zoster
B02.7 - Półpasiec rozsiany
B02.8 - Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9 - Półpasiec bez powikłań
B03 - Ospa prawdziwa
B04 - Ospa małpia
B05 - Odra
B05.0 - Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1 - Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.0*)
B05.2 - Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3 - Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4 - Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8 - Odra z innymi powikłaniami
B05.9 - Odra bez powikłań
B06 - Różyczka
B06.0 - Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8 - Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9 - Różyczka bez powikłań
B07 - Brodawki wirusowe
B08 - Inne zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
B08.0 - Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1 - Mięczak zakaźny
B08.2 - Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3 - Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4 - Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5 - Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8 - Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09 - Nieokreślone zakażenie wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu A
B15.0 - Wirusowe zapalenie wątroby typu A ze śpiączką wątrobową
B15.9 - Wirusowe zapalenie wątroby typu A bez śpiączki wątrobowej
B16 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B
B16.0 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B bez nadkażenia wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B17 - Inne ostre wirusowe zapalenie wątroby
B17.0 - Ostre zakażenie (nadkażenie) wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby typu B
B17.1 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu C
B17.2 - Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu E
B17.8 - Inne określone postacie ostrego wirusowego zapalenia wątroby
B18 - Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
B18.0 - Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B z wirusem delta
B18.1 - Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B bez wirusa delta
B18.2 - Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
B18.8 - Inne postacie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby
B18.9 - Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19 - Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby
B19.0 - Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9 - Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.0 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zakażenie wywołane przez mykobakterie
B20.1 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis jirovecii
B20.7 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone choroby zakaźne lub pasożytnicze
B21 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są nowotwory złośliwe
B21.0 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nieziarniczych
B21.3 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
B21.7 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nieokreślone nowotwory złośliwe
B22 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne określone choroby
B22.0 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], której skutkiem są inne stany chorobowe
B23.0 - Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (przewlekła) uogólniona limfadenopatia
B23.2 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8 - Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany chorobowe
B24 - Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25 - Choroba wywołana przez wirus cytomegalii
B25.0 - Zapalenie płuc wywołane przez wirus cytomegalii (J17.1*)
B25.1 - Zapalenie wątroby wywołane przez wirus cytomegalii (K77.0*)
B25.2 - Zapalenie trzustki wywołane przez wirus cytomegalii (K87.1*)
B25.8 - Inne choroby wywołane przez wirus cytomegalii
B25.9 - Choroba wywołana przez wirus cytomegalii, nieokreślona
B26 - Świnka [nagminne zapalenie ślinianek przyusznych]
B26.0 - Zapalenie jądra wywołane przez wirus świnki (N51.1*)
B26.1 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez wirus świnki (G02.0*)
B26.2 - Zapalenie mózgu wywołane przez wirus świnki (G05.1*)
B26.3 - Zapalenie trzustki wywołane przez wirus świnki (K87.1*)
B26.8 - Choroba wywołana przez wirus świnki z innymi powikłaniami
B26.9 - Choroba wywołana przez wirus świnki bez powikłań
B27 - Mononukleoza zakaźna
B27.0 - Mononukleoza wywołana przez wirus opryszczki typu gamma
B27.1 - Mononukleoza wywołana przez wirus cytomegalii
B27.8 - Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9 - Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30 - Wirusowe zapalenie spojówek
B30.0 - Zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1 - Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2 - Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3 - Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek (enterowirusowe) (H13.1*)
B30.8 - Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9 - Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33 - Inne choroby wirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.0 - Nagminne zapalenie mięśni wywołane przez wirusy Coxsackie
B33.1 - Choroba rzeki Ross
B33.2 - Wirusowe zapalenie serca
B33.3 - Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8 - Inne określone choroby wirusowe
B34 - Zakażenie wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.0 - Zakażenie adenowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.1 - Zakażenie enterowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.2 - Zakażenie koronawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.3 - Zakażenie parwowirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.4 - Zakażenia papowawirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.8 - Inne zakażenia wirusowe o nieokreślonym umiejscowieniu
B34.9 - Zakażenie wirusowe, nieokreślone
B35 - Grzybica skóry
B35.0 - Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1 - Grzybica paznokci
B35.2 - Grzybica rąk
B35.3 - Grzybica stóp
B35.4 - Grzybica ciała
B35.5 - Grzybica łuskowata
B35.6 - Grzybica goleni
B35.8 - Inne grzybice
B35.9 - Grzybica skóry, nieokreślona
B36 - Inne grzybice powierzchowne
B36.0 - Łupież pstry
B36.1 - Grzybica czarna
B36.2 - Piedra biała
B36.3 - Piedra czarna
B36.8 - Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9 - Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37 - Kandydoza
B37.0 - Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1 - Kandydoza płucna
B37.2 - Kandydoza skóry i paznokci
B37.3 - Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4 - Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6 - Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7 - Posocznica wywołana przez Candida
B37.8 - Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9 - Kandydoza, nieokreślona
B38 - Kokcydioidomykoza
B38.0 - Ostra kokcydioidomykoza płucna
B38.1 - Przewlekła kokcydioidomykoza płucna
B38.2 - Kokcydioidomykoza płucna, nieokreślona
B38.3 - Kokcydioidomykoza skórna
B38.4 - Kokcydioidomykozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (G02.1*)
B38.7 - Kokcydioidomykoza rozsiana
B38.8 - Inne postacie kokcydioidomykozy
B38.9 - Kokcydioidomykoza, nieokreślona
B39 - Histoplazmoza
B39.0 - Ostra płucna histoplazmoza (H. capsulatum)
B39.1 - Przewlekła płucna histoplazmoza (H. capsulatum)
B39.2 - Płucna histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona
B39.3 - Histoplazmoza rozsiana (H. capsulatum)
B39.4 - Histoplazmoza (H. capsulatum), nieokreślona
B39.5 - Histoplazmoza (H. duboisii)
B39.9 - Histoplazmoza, nieokreślona
B40 - Blastomykoza
B40.0 - Ostra blastomykoza płucna
B40.1 - Przewlekła blastomykoza płucna
B40.2 - Blastomykoza płucna, nieokreślona
B40.3 - Blastomykoza skórna
B40.7 - Blastomykoza rozsiana
B40.8 - Inne postacie blastomykozy
B40.9 - Blastomykoza, nieokreślona
B41 - Parakokcydioidomykoza
B41.0 - Parakokcydioidomykoza płucna
B41.7 - Parakokcydioidomykoza rozsiana
B41.8 - Inne postacie parakokcydioidomykozy
B41.9 - Parakokcydioidomykoza, nieokreślona
B42 - Sporotrychoza
B42.0 - Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1 - Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7 - Sporotrychoza rozsiana
B42.8 - Inne postacie sporotrychozy
B42.9 - Sporotrychoza, nieokreślona
B43 - Chromomykoza i ropień feomykotyczny
B43.0 - Chromomykoza skórna
B43.1 - Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2 - Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8 - Inne postacie chromomykozy
B43.9 - Chromomykoza, nieokreślona
B44 - Aspergiloza
B44.0 - Inwazyjna aspergiloza płucna
B44.1 - Inne aspergilozy płucne
B44.2 - Aspergiloza migdałków
B44.7 - Aspergiloza rozsiana
B44.8 - Inne postacie aspergilozy
B44.9 - Aspergiloza, nieokreślona
B45 - Kryptokokoza
B45.0 - Kryptokokoza płucna
B45.1 - Kryptokokoza mózgowa
B45.2 - Kryptokokoza skórna
B45.3 - Kryptokokoza kostna
B45.7 - Kryptokokoza rozsiana
B45.8 - Inne postacie kryptokokozy
B45.9 - Kryptokokoza, nieokreślona
B46 - Mukormykoza
B46.0 - Mukormykoza płucna
B46.1 - Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2 - Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3 - Mukormykoza skórna
B46.4 - Mukormykoza rozsiana
B46.5 - Mukormykoza, nieokreślona
B46.8 - Inne mukormykozy
B46.9 - Mukormykoza, nieokreślona
B47 - Mycetoma
B47.0 - Eumycetoma
B47.1 - Grzybica madurska promienicza
B47.9 - Maduromykoza, nieokreślona
B48 - Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
B48.0 - Lobomykoza
B48.1 - Rinosporydioza
B48.2 - Alleszerioza
B48.3 - Geotrychoza
B48.4 - Penicyloza
B48.7 - Grzybice oportunistyczne
B48.8 - Inne określone grzybice
B49 - Grzybica, nieokreślona
B50 - Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum
B50.0 - Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8 - Inne ciężkie i powikłane postacie malarii wywołanej przez Plasmodium falciparum
B50.9 - Malaria wywołana przez Plasmodium falciparum, nieokreślona
B51 - Malaria wywołana przez Plasmodium vivax
B51.0 - Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8 - Malaria wywołana przez Plasmodium vivax z innymi powikłaniami
B51.9 - Malaria wywołana przez Plasmodium vivax bez powikłań
B52 - Malaria wywołana przez Plasmodium malariae
B52.0 - Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z nefropatią
B52.8 - Malaria wywołana przez Plasmodium malariae z innymi powikłaniami
B52.9 - Malaria wywołana przez Plasmodium malariae bez powikłań
B53 - Inna postać malarii potwierdzona parazytologicznie
B53.0 - Malaria wywołana przez Plasmodium ovale
B53.1 - Malaria wywołana przez zarodźce małpie
B53.8 - Inne postacie malarii potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54 - Malaria nieokreślona
B55 - Leiszmanioza
B55.0 - Leiszmanioza trzewna
B55.1 - Leiszmanioza skórna
B55.2 - Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9 - Leiszmanioza, nieokreślona
B56 - Trypanosomatoza afrykańska
B56.0 - Trypanosomatoza gambijska
B56.1 - Trypanosomatoza rodezyjska
B56.9 - Trypanosomatoza afrykańska, nieokreślona
B57 - choroba Chagasa
B57.0 - Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 - Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2 - Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca
B57.3 - Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4 - Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5 - Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58 - Toksoplazmoza
B58.0 - Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1 - Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 - Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 - Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 - Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9 - Toksoplazmoza, nieokreślona
B59 - Pneumocystoza (J17.3*)
B60 - Inne choroby pierwotniakowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B60.0 - Babezjoza
B60.1 - Akantameboza
B60.2 - Neglerioza
B60.8 - Inne określone choroby pasożytnicze
B64 - Nieokreślona choroba pasożytnicza
B65 - Schistosomatoza [bilharcjoza]
B65.0 - Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma haematobium [schistosomatoza moczowa]
B65.1 - Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma mansoni [schistosomatoza jelitowa]
B65.2 - Schistosomatoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3 - Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8 - Inne schistosomatozy
B65.9 - Schistosomatoza, nieokreślona
B66 - Inne zakażenia wywołane przez przywry
B66.0 - Opistorchoza
B66.1 - Klonorchoza
B66.2 - Dikrocelioza
B66.3 - Fascioloza
B66.4 - Paragonimoza
B66.5 - Fasciolopsoza
B66.8 - Inne określone zakażenia przywrami
B66.9 - Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67 - Bąblowica
B67.0 - Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus granulosus
B67.1 - Bąblowica płuc wywołana przez Echinococcus granulosus
B67.2 - Bąblowica kości wywołana przez Echinococcus granulosus
B67.3 - Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.4 - Bąblowica wywołana przez Echinococcus granulosus, nieokreślona
B67.5 - Bąblowica wątroby wywołana przez Echinococcus multilocularis
B67.6 - Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7 - Bąblowica wywołana przez Echinococcus multilocularis, nieokreślona
B67.8 - Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9 - Bąblowica inna i nieokreślona
B68 - Tasiemczyca
B68.0 - Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego
B68.1 - Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego
B68.9 - Tasiemczyca, nieokreślona
B69 - Wągrzyca
B69.0 - Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1 - Wągrzyca oka
B69.8 - Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9 - Wągrzyca, nieokreślona
B70 - Dyfilobotrioza i sparganoza
B70.0 - Dyfilobotrioza
B70.1 - Sparganoza
B71 - Zakażenia innymi tasiemcami
B71.0 - Hymenolepidoza
B71.1 - Dipylidoza
B71.8 - Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9 - Zakażenie tasiemcem, nieokreślone
B72 - Drakunkuloza
B73 - Onchocerkoza
B74 - Filarioza
B74.0 - Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1 - Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2 - Filarioza wywołana przez Brugia timori
B74.3 - Loaoza
B74.4 - Mansoneloza
B74.8 - Inne filariozy
B74.9 - Filarioza, nieokreślona
B75 - Włośnica
B76 - Choroby wywołane przez tęgoryjca
B76.0 - Ankylostomoza
B76.1 - Nekatorioza
B76.8 - Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9 - Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77 - Glistnica
B77.0 - Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8 - Glistnica bez innych powikłań
B77.9 - Glistnica, nieokreślona
B78 - Węgorczyca
B78.0 - Węgorczyca jelitowa
B78.1 - Węgorczyca skórna
B78.7 - Węgorczyca rozsiana
B78.9 - Węgorczyca, nieokreślona
B79 - Trichurioza
B80 - Owsica
B81 - Inne robaczyce jelitowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B81.0 - Anisakioza
B81.1 - Kapilarioza jelitowa
B81.2 - Trichostrongyloza
B81.3 - Angiostrongyloza jelitowa
B81.4 - Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8 - Inne określone robaczyce jelitowe
B82 - Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B82.0 - Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9 - Zakażenie pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83 - Inne robaczyce
B83.0 - Larwa wędrująca trzewna
B83.1 - Gnatostomoza
B83.2 - Angiostrongyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3 - Syngamoza
B83.4 - Pijawczyca wewnętrzna
B83.8 - Inne określone robaczyce
B83.9 - Robaczyca, nieokreślona
B85 - Wszawica
B85.0 - Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1 - Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2 - Wszawica, nieokreślona
B85.3 - Wszawica łonowa
B85.4 - Mieszana wszawica
B86 - Świerzb
B87 - Muszyca
B87.0 - Muszyca skórna
B87.1 - Muszyca ran
B87.2 - Muszyca oczna
B87.3 - Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4 - Muszyca uszna
B87.8 - Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9 - Muszyca, nieokreślona
B88 - Inne infestacje
B88.0 - Inne akariozy
B88.1 - Tungoza [infestacja pchły piaskowej]
B88.2 - Infestacje innych stawonogów
B88.3 - Pijawczyca zewnętrzna
B88.8 - Inne określone infestacje pasożytnicze
B88.9 - Infestacja pasożytnicza, nieokreślona
B89 - Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90 - Następstwa gruźlicy
B90.0 - Następstwa gruźlicy ośrodkowego układu nerwowego
B90.1 - Następstwa gruźlicy układu moczowo-płciowego
B90.2 - Następstwa gruźlicy kości i stawów
B90.8 - Następstwa gruźlicy innych narządów
B90.9 - Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślonej
B91 - Następstwa nagminnego porażenia dziecięcego
B92 - Następstwa trądu
B94 - Następstwa innych i nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.0 - Następstwa jaglicy
B94.1 - Następstwa wirusowego zapalenia mózgu
B94.2 - Następstwa wirusowego zapalenia wątroby
B94.8 - Następstwa innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B94.9 - Następstwa nieokreślonych chorób zakaźnych i pasożytniczych
B95 - Paciorkowce i gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.0 - Paciorkowce z grupy A jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.1 - Paciorkowce z grupy B jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.2 - Paciorkowce z grupy D jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.3 - Streptococcus pneumoniae jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.4 - Inne paciorkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.5 - Paciorkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.6 - Staphylococcus aureus jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.7 - Inne gronkowce jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B95.8 - Gronkowce nieokreślone jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96 - Inne bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.0 - Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.1 - Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.2 - Escherichia coli [E. coli] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.3 - Haemophilus influenzae [H. influenzae] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.4 - Proteus (mirabilis) (morganii) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.5 - Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.6 - Bacillus fragilis [B. fragilis] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.7 - Clostridium perfringens [C. perfringens] jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B96.8 - Inne określone bakterie jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97 - Patogeny wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.0 - Adenowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.1 - Enterowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.2 - Koronawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.3 - Retrowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.4 - Wirusy RSV jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.5 - Reowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.6 - Parwowirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.7 - Papillomawirusy jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B97.8 - Inne czynniki wirusowe jako przyczyna chorób sklasyfikowanych w innych rozdziałach
B99 - Inne i nieokreślone choroby zakaźne
C - Nowotwory
C00 - Nowotwór złośliwy wargi
C00.0 - Powierzchnia zewnętrzna wargi górnej
C00.1 - Powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej
C00.2 - Powierzchnia zewnętrzna wargi, umiejscowienie nieokreślone
C00.3 - Powierzchnia wewnętrzna wargi górnej
C00.4 - Powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej
C00.5 - Powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej, górnej lub dolnej
C00.6 - Spoidło wargi
C00.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi
C00.9 - Warga, umiejscowienie nieokreślone
C01 - Nowotwór złośliwy nasady języka
C02 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka
C02.0 - Powierzchnia grzbietowa języka
C02.1 - Brzeg języka
C02.2 - Dolna powierzchnia języka
C02.3 - Przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona
C02.4 - Migdałek językowy
C02.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie języka
C02.9 - Język, umiejscowienie nieokreślone
C03 - Nowotwór złośliwy dziąsła
C03.0 - Dziąsło górne
C03.1 - Dziąsło dolne
C03.9 - Dziąsło, umiejscowienie nieokreślone
C04 - Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej
C04.0 - Przednia część dna jamy ustnej
C04.1 - Boczna część dna jamy ustnej
C04.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dna jamy ustnej
C04.9 - Dno jamy ustnej, umiejscowienie nieokreślone
C05 - Nowotwór złośliwy podniebienia
C05.0 - Podniebienie twarde
C05.1 - Podniebienie miękkie
C05.2 - Języczek
C05.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie podniebienia
C05.9 - Podniebienie, umiejscowienie nieokreślone
C06 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C06.0 - Śluzówka policzka
C06.1 - Przedsionek jamy ustnej
C06.2 - Przestrzeń zatrzonowa
C06.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie innych i nieokreślonych części jamy ustnej
C06.9 - Jama ustna, umiejscowienie nieokreślone
C07 - Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych
C08.0 - Ślinianka podżuchwowa
C08.1 - Ślinianka podjęzykowa
C08.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dużych gruczołów ślinowych
C08.9 - Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
C09 - Nowotwór złośliwy migdałka
C09.0 - Dół migdałkowy
C09.1 - Łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy)
C09.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie migdałka
C09.9 - Migdałek, umiejscowienie nieokreślone
C10 - Nowotwór złośliwy części ustnej gardła
C10.0 - Dolinka nagłośniowa
C10.1 - Przednia powierzchnia nagłośni
C10.2 - Ściana boczna części ustnej gardła
C10.3 - Ściana tylna części ustnej gardła
C10.4 - Szczelina skrzelowa
C10.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części ustnej gardła
C10.9 - Część ustna gardła, umiejscowienie nieokreślone
C11 - Nowotwór złośliwy części nosowej gardła
C11.0 - Ściana górna części nosowej gardła
C11.1 - Ściana tylna części nosowej gardła
C11.2 - Ściana boczna części nosowej gardła
C11.3 - Ściana przednia części nosowej gardła
C11.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części nosowej gardła
C11.9 - Część nosowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
C12 - Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13 - Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła
C13.0 - Okolica płytki chrząstki pierścieniowatej
C13.1 - Fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego
C13.2 - Tylna ściana części krtaniowej gardła
C13.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie części krtaniowej gardła
C13.9 - Część krtaniowa gardła, umiejscowienie nieokreślone
C14 - Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C14.0 - Gardło, umiejscowienie nieokreślone
C14.2 - Pierścień chłonny gardłowy Waldeyera
C14.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła
C15 - Nowotwór złośliwy przełyku
C15.0 - Szyjna część przełyku
C15.1 - Piersiowa część przełyku
C15.2 - Brzuszna część przełyku
C15.3 - Górna trzecia część przełyku
C15.4 - Środkowa trzecia część przełyku
C15.5 - Dolna trzecia część przełyku
C15.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przełyku
C15.9 - Przełyk, umiejscowienie nieokreślone
C16 - Nowotwór złośliwy żołądka
C16.0 - Wpust
C16.1 - Dno żołądka
C16.2 - Trzon żołądka
C16.3 - Ujście odźwiernika
C16.4 - Odźwiernik
C16.5 - Krzywizna mniejsza żołądka, umiejscowienie nieokreślone
C16.6 - Krzywizna większa żołądka, umiejscowienie nieokreślone
C16.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żołądka
C16.9 - Żołądek, umiejscowienie nieokreślone
C17 - Nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C17.0 - Dwunastnica
C17.1 - Jelito czcze
C17.2 - Jelito kręte
C17.3 - Uchyłek Meckela
C17.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita cienkiego
C17.9 - Jelito cienkie, umiejscowienie nieokreślone
C18 - Nowotwór złośliwy jelita grubego
C18.0 - Jelito ślepe
C18.1 - Wyrostek robaczkowy
C18.2 - Okrężnica wstępująca
C18.3 - Zgięcie wątrobowe
C18.4 - Okrężnica poprzeczna
C18.5 - Zgięcie śledzionowe
C18.6 - Okrężnica zstępująca
C18.7 - Esica
C18.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie jelita grubego
C18.9 - Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
C19 - Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20 - Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21 - Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu
C21.0 - Odbyt, umiejscowienie nieokreślone
C21.1 - Kanał odbytu
C21.2 - Strefa kloakogenna
C21.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
C22 - Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C22.0 - Rak komórek wątroby
C22.1 - Rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych
C22.2 - Wątrobiak zarodkowy
C22.3 - Mięsak naczyniowy wątroby
C22.4 - Inne mięsaki wątroby
C22.7 - Inne nieokreślone raki wątroby
C22.9 - Wątroba, umiejscowienie nieokreślone
C23 - Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych
C24.0 - Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
C24.1 - Brodawka większa dwunastnicy Vatera
C24.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie dróg żółciowych
C24.9 - Drogi żółciowe, umiejscowienie nieokreślone
C25 - Nowotwór złośliwy trzustki
C25.0 - Głowa trzustki
C25.1 - Trzon trzustki
C25.2 - Ogon trzustki
C25.3 - Przewód trzustkowy
C25.4 - Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
C25.7 - Inna część trzustki
C25.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzustki
C25.9 - Trzustka, umiejscowienie nieokreślone
C26 - Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego
C26.0 - Przewód pokarmowy, część nieokreślona
C26.1 - Śledziona
C26.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu pokarmowego
C26.9 - Część układu pokarmowego niedokładnie określona
C30 - Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego
C30.0 - Jama nosowa
C30.1 - Ucho środkowe
C31 - Nowotwór złośliwy zatok przynosowych
C31.0 - Zatoka szczękowa
C31.1 - Komórki sitowe
C31.2 - Zatoka czołowa
C31.3 - Zatoka klinowa
C31.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie zatok przynosowych
C31.9 - Zatoka przynosowa, umiejscowienie nieokreślone
C32 - Nowotwór złośliwy krtani
C32.0 - Głośnia
C32.1 - Nagłośnia
C32.2 - Jama podgłośniowa
C32.3 - Chrząstki krtani
C32.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie krtani
C32.9 - Krtań, umiejscowienie nieokreślone
C33 - Nowotwór złośliwy tchawicy
C34 - Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca
C34.0 - Oskrzele główne
C34.1 - Płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne
C34.2 - Płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe
C34.3 - Płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne
C34.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oskrzela i płuca
C34.9 - Oskrzele lub płuco, umiejscowienie nieokreślone
C37 - Nowotwór złośliwy grasicy
C38 - Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej
C38.0 - Serce
C38.1 - Śródpiersie przednie
C38.2 - Śródpiersie tylne
C38.3 - Śródpiersie, część nieokreślona
C38.4 - Opłucna
C38.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie serca, śródpiersia i opłucnej
C39 - Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C39.0 - Górna część dróg oddechowych, część nieokreślona
C39.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej
C39.9 - Niedokładnie określone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego
C40 - Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn
C40.0 - Łopatka i kości długie kończyny górnej
C40.1 - Kości krótkie kończyny górnej
C40.2 - Kości długie kończyny dolnej
C40.3 - Kości krótkie kończyny dolnej
C40.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstki stawowej kończyn
C40.9 - Kości i chrząstki stawowe kończyn, umiejscowienie nieokreślone
C41 - Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
C41.0 - Kości czaszki i twarzy
C41.1 - Żuchwa
C41.2 - Kości kręgosłupa
C41.3 - Żebra, mostek i obojczyk
C41.4 - Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
C41.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie kości i chrząstek stawowych
C41.9 - Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
C43 - Czerniak złośliwy skóry
C43.0 - Czerniak złośliwy wargi
C43.1 - Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2 - Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3 - Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4 - Czerniak złośliwy owłosionej skóry głowy i skóry szyi
C43.5 - Czerniak złośliwy tułowia
C43.6 - Czerniak złośliwy kończyny górnej, łącznie z barkiem
C43.7 - Czerniak złośliwy kończyny dolnej, łącznie z biodrem
C43.8 - Czerniak złośliwy skóry przekraczający granice jednego umiejscowienia
C43.9 - Czerniak złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
C44 - Inne nowotwory złośliwe skóry
C44.0 - Skóra wargi
C44.1 - Skóra powieki, łącznie z kątem oka
C44.2 - Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C44.3 - Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
C44.4 - Skóra owłosiona głowy i szyi
C44.5 - Skóra tułowia
C44.6 - Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
C44.7 - Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
C44.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia na skórze
C44.9 - Nowotwór złośliwy skóry, umiejscowienie nieokreślone
C45 - Międzybłoniak
C45.0 - Międzybłoniak opłucnej
C45.1 - Międzybłoniak otrzewnej
C45.2 - Międzybłoniak osierdzia
C45.7 - Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
C45.9 - Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
C46 - Mięsak Kaposiego
C46.0 - Mięsak Kaposiego skóry
C46.1 - Mięsak Kaposiego tkanki miękkiej
C46.2 - Mięsak Kaposiego podniebienia
C46.3 - Mięsak Kaposiego węzłów chłonnych
C46.7 - Mięsak Kaposiego o innym umiejscowieniu
C46.8 - Mięsak Kaposiego licznych narządów
C46.9 - Mięsak Kaposiego, umiejscowienie nieokreślone
C47 - Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego
C47.0 - Nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi
C47.1 - Nerwy obwodowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
C47.2 - Nerwy obwodowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
C47.4 - Nerwy obwodowe brzucha
C47.5 - Nerwy obwodowe miednicy
C47.6 - Nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone
C47.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie nerwów obwodowych i  układu nerwowego wegetatywnego
C47.9 - Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny, umiejscowienie nieokreślone
C48 - Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C48.0 - Przestrzeń zaotrzewnowa
C48.1 - Określona część otrzewnej
C48.2 - Otrzewna, umiejscowienie nieokreślone
C48.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej
C49 - Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
C49.0 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
C49.1 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
C49.2 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem
C49.3 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
C49.4 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
C49.5 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
C49.6 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
C49.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie tkanki łącznej i tkanek miękkich
C49.9 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone
C50 - Nowotwór złośliwy piersi
C50.0 - Brodawka i otoczka brodawki sutkowej
C50.1 - Centralna część piersi
C50.2 - Kwadrant górny wewnętrzny piersi
C50.3 - Kwadrant dolny wewnętrzny piersi
C50.4 - Kwadrant górny zewnętrzny piersi
C50.5 - Kwadrant dolny zewnętrzny piersi
C50.6 - Część pachowa piersi
C50.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie piersi
C50.9 - Pierś, umiejscowienie nieokreślone
C51 - Nowotwór złośliwy sromu
C51.0 - Warga sromowa większa
C51.1 - Warga sromowa mniejsza
C51.2 - Łechtaczka
C51.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie sromu
C51.9 - Srom, umiejscowienie nieokreślone
C52 - Nowotwór złośliwy pochwy
C53 - Nowotwór złośliwy szyjki macicy
C53.0 - Błona śluzowa kanału szyjki macicy
C53.1 - Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
C53.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie szyjki macicy
C53.9 - Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
C54 - Nowotwór złośliwy trzonu macicy
C54.0 - Cieśń macicy
C54.1 - Błona śluzowa macicy
C54.2 - Mięsień macicy
C54.3 - Dno macicy
C54.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie trzonu macicy
C54.9 - Trzon macicy, umiejscowienie nieokreślone
C55 - Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56 - Nowotwór złośliwy jajnika
C57 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
C57.0 - Trąbka Fallopia
C57.1 - Więzadło szerokie macicy
C57.2 - Więzadło obłe macicy
C57.3 - Przymacicza
C57.4 - Przydatki macicy, umiejscowienie nieokreślone
C57.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie żeńskich narządów płciowych
C57.9 - Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
C58 - Nowotwór złośliwy łożyska
C60 - Nowotwór złośliwy prącia
C60.0 - Napletek
C60.1 - Żołądź prącia
C60.2 - Trzon prącia
C60.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie prącia
C60.9 - Prącie, umiejscowienie nieokreślone
C61 - Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62 - Nowotwór złośliwy jądra
C62.0 - Jadro niezstąpione
C62.1 - Jądro zstąpione
C62.9 - Jądro, umiejscowienie nieokreślone
C63 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych
C63.0 - Najądrze
C63.1 - Powrózek nasienny
C63.2 - Moszna
C63.7 - Inne określone męskie narządy płciowe
C63.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie męskich narządów płciowych
C63.9 - Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
C64 - Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 - Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66 - Nowotwór złośliwy moczowodu
C67 - Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
C67.0 - Trójkąt pęcherza moczowego
C67.1 - Szczyt pęcherza moczowego
C67.2 - Ściana boczna pęcherza moczowego
C67.3 - Ściana przednia pęcherza moczowego
C67.4 - Ściana tylna pęcherza moczowego
C67.5 - Szyja pęcherza moczowego
C67.6 - Ujście moczowodu
C67.7 - Moczownik
C67.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie pęcherza moczowego
C67.9 - Pęcherz moczowy, umiejscowienie nieokreślone
C68 - Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego
C68.0 - Cewka moczowa
C68.1 - Gruczoły cewki moczowej
C68.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie układu moczowego
C68.9 - Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
C69 - Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka
C69.0 - Spojówka
C69.1 - Rogówka
C69.2 - Siatkówka
C69.3 - Naczyniówka
C69.4 - Ciało rzęskowe
C69.5 - Gruczoł i drogi łzowe
C69.6 - Oczodół
C69.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie oka i przydatków oka
C69.9 - Oko, umiejscowienie nieokreślone
C70 - Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
C70.0 - Opony mózgowe
C70.1 - Opony rdzeniowe
C70.9 - Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
C71 - Nowotwór złośliwy mózgu
C71.0 - Mózg z wyjątkiem płatów i komór
C71.1 - Płat czołowy
C71.2 - Płat skroniowy
C71.3 - Płat ciemieniowy
C71.4 - Płat potyliczny
C71.5 - Komory mózgowe
C71.6 - Móżdżek
C71.7 - Pień mózgu
C71.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu
C71.9 - Mózg, umiejscowienie nieokreślone
C72 - Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C72.0 - Rdzeń kręgowy
C72.1 - Ogon koński
C72.2 - Nerw węchowy
C72.3 - Nerw wzrokowy
C72.4 - Nerw przedsionkowo-ślimakowy
C72.5 - Inne i nieokreślone nerwy czaszkowe
C72.8 - Zmiana przekraczająca granice jednego umiejscowienia w obrębie mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
C72.9 - Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
C73 - Nowotwór złośliwy tarczycy
C74 - Nowotwór złośliwy nadnerczy
C74.0 - Kora nadnerczy
C74.1 - Rdzeń nadnerczy
C74.9 - Nadnercze, umiejscowienie nieokreślone
C75 - Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych
C75.0 - Przytarczyce
C75.1 - Przysadka
C75.2 - Przewód czaszkowo-gardłowy
C75.3 - Szyszynka
C75.4 - Kłębek szyjny
C75.5 - Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
C75.8 - Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
C75.9 - Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
C76 - Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym
C76.0 - Głowa, twarz i szyja
C76.1 - Klatka piersiowa
C76.2 - Brzuch
C76.3 - Miednica
C76.4 - Kończyna górna
C76.5 - Kończyna dolna
C76.7 - Inne niedokładnie określone umiejscowienie
C76.8 - Zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień
C77 - Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych
C77.0 - Węzły chłonne głowy, twarzy i szyi
C77.1 - Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej
C77.2 - Węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej
C77.3 - Węzły chłonne kończyny górnej i pachy
C77.4 - Węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny
C77.5 - Węzły chłonne wewnątrz miednicy
C77.8 - Węzły chłonne mnogich regionów
C77.9 - Węzły chłonne, nieokreślone
C78 - Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego
C78.0 - Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1 - Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2 - Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3 - Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu oddechowego
C78.4 - Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5 - Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6 - Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7 - Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8 - Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79 - Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu
C79.0 - Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1 - Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2 - Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3 - Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
C79.4 - Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5 - Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6 - Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7 - Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8 - Wtórny nowotwór złośliwy o innym określonym umiejscowieniu
C80 - Nowotwór złośliwy bez określenia umiejscowienia
C81 - Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina]
C81.0 - Przewaga limfocytów
C81.1 - Stwardnienie guzkowe
C81.2 - Postać mieszanokomórkowa
C81.3 - Zanik limfocytów
C81.7 - Inna postać ziarnicy złośliwej
C81.9 - Ziarnica złośliwa, nieokreślona
C82 - Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy]
C82.0 - Z małych komórek z wpuklonym jądrem, guzkowy
C82.1 - Mieszany z małych komórek z wpuklonym jądrem i z dużych komórek, guzkowy
C82.3 - Wielkomórkowy, guzkowy
C82.7 - Inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego
C82.9 - Chłoniak nieziarniczy guzkowy, nieokreślony
C83 - Chłoniak nieziarniczy rozlany
C83.0 - Z małych komórek (rozlany)
C83.1 - Z małych komórek z wpuklonym jądrem (rozlany)
C83.2 - Mieszany z małych i dużych komórek (rozlany)
C83.4 - Immunoblastyczny (rozlany)
C83.5 - Limfoblastyczny (rozlany)
C83.6 - Niezróżnicowany (rozlany)
C83.7 - Guz Burkitta
C83.8 - Inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych
C83.9 - Rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C84 - Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T
C84.0 - Ziarniniak grzybiasty
C84.1 - Choroba Sézary’ego
C84.2 - Chłoniak strefy T
C84.3 - Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.4 - Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5 - Inne i nieokreślone chłoniaki z komórek T
C85 - Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.0 - Mięsak limfatyczny
C85.1 - Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7 - Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9 - Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C88 - Złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.0 - Makroglobulinemia Waldenströma
C88.1 - Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2 - Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3 - Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7 - Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9 - Złośliwa choroba immunoproliferacyjna, nieokreślona
C90 - Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych
C90.0 - Szpiczak mnogi
C90.1 - Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2 - Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91 - Białaczka limfatyczna
C91.0 - Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1 - Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2 - Podostra białaczka limfocytowa
C91.3 - Białaczka prolimfocytarna
C91.4 - Białaczka włochatokomórkowa
C91.5 - Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7 - Inna białaczka limfatyczna
C91.9 - Białaczka limfatyczna, nieokreślona
C92 - Białaczka szpikowa
C92.0 - Ostra białaczka szpikowa
C92.1 - Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2 - Podostra białaczka szpikowa
C92.3 - Mięsak szpikowy
C92.4 - Ostra białaczka promielocytowa
C92.5 - Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7 - Inna białaczka szpikowa
C92.9 - Białaczka szpikowa, nieokreślona
C93 - Białaczka monocytowa
C93.0 - Ostra białaczka monocytowa
C93.1 - Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2 - Podostra białaczka monocytowa
C93.7 - Inna białaczka monocytowa
C93.9 - Białaczka monocytowa, nieokreślona
C94 - Inne białaczki określonego rodzaju
C94.0 - Ostra czerwienica i erytroleukemia
C94.1 - Przewlekła czerwienica
C94.2 - Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3 - Białaczka z komórek tucznych
C94.4 - Ostra szpikowica uogólniona
C94.5 - Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7 - Inne określone białaczki
C95 - Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.0 - Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1 - Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.2 - Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7 - Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9 - Białaczka, nieokreślona
C96 - Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C96.0 - Choroba Letterera-Siwego
C96.1 - Histiocytoza złośliwa
C96.2 - Guz złośliwy z komórek tucznych
C96.3 - Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7 - Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
C96.9 - Nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
C97 - Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu
D - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych oraz niektóre choroby przebiegające z udziałem mechaniznów autoimmunologicznych
D00 - Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka
D00.0 - Warga, jama ustna i gardło
D00.1 - Przełyk
D00.2 - Żołądek
D01 - Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego
D01.0 - Okrężnica
D01.1 - Zgięcie esiczo-odbytnicze
D01.2 - Odbytnica
D01.3 - Odbyt i kanał odbytu
D01.4 - Inne i nieokreślone części jelita
D01.5 - Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
D01.7 - Inne określone narządy układu pokarmowego
D01.9 - Narządy układu pokarmowego, nieokreślone
D02 - Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego
D02.0 - Krtań
D02.1 - Tchawica
D02.2 - Oskrzele i płuco
D02.3 - Inne części układu oddechowego
D02.4 - Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone
D03 - Czerniak in situ
D03.0 - Czerniak in situ wargi
D03.1 - Czerniak in situ powieki, łącznie z kątem oka
D03.2 - Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D03.3 - Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
D03.4 - Czerniak in situ owłosionej skóry głowy i skóry szyi
D03.5 - Czerniak in situ tułowia
D03.6 - Czerniak in situ kończyny górnej, łącznie z barkiem
D03.7 - Czerniak in situ kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D03.8 - Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9 - Czerniak in situ, umiejscowienie nieokreślone
D04 - Rak in situ skóry
D04.0 - Skóra wargi
D04.1 - Skóra powieki, łącznie z kątem oka
D04.2 - Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D04.3 - Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
D04.4 - Skóra owłosiona głowy i szyi
D04.5 - Skóra tułowia
D04.6 - Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
D04.7 - Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D04.8 - Skóra, inne umiejscowienie
D04.9 - Skóra, umiejscowienie nieokreślone
D05 - Rak in situ piersi
D05.0 - Rak zrazikowy in situ
D05.1 - Rak wewnątrzprzewodowy in situ
D05.7 - Inny rak piersi in situ
D05.9 - Rak in situ piersi, umiejscowienie nieokreślone
D06 - Rak in situ szyjki macicy
D06.0 - Błona śluzowa kanału szyjki macicy
D06.1 - Błona śluzowa zewnętrznej powierzchni szyjki macicy
D06.7 - Inna część szyjki macicy
D06.9 - Szyjka macicy, umiejscowienie nieokreślone
D07 - Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych
D07.0 - Błona śluzowa macicy
D07.1 - Srom
D07.2 - Pochwa
D07.3 - Inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie
D07.4 - Prącie
D07.5 - Gruczoł krokowy
D07.6 - Inne i nieokreślone narządy płciowe męskie
D09 - Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D09.0 - Pęcherz moczowy
D09.1 - Inne i nieokreślone części układu moczowego
D09.2 - Oko
D09.3 - Tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego
D09.7 - Rak in situ o innym określonym umiejscowieniu
D09.9 - Rak in situ, umiejscowienie nieokreślone
D10 - Nowotwór niezłośliwy jamy ustnej i gardła
D10.0 - Warga
D10.1 - Język
D10.2 - Dno jamy ustnej
D10.3 - Inne i nieokreślone części jamy ustnej
D10.4 - Migdałek
D10.5 - Inne struktury okolicy ustno-gardłowej
D10.6 - Część nosowa gardła
D10.7 - Część krtaniowa gardła
D10.9 - Gardło, umiejscowienie nieokreślone
D11 - Nowotwór niezłośliwy dużych gruczołów ślinowych
D11.0 - Ślinianka przyuszna
D11.7 - Inne duże gruczoły ślinowe
D11.9 - Duży gruczoł ślinowy, umiejscowienie nieokreślone
D12 - Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu
D12.0 - Jelito ślepe
D12.1 - Wyrostek robaczkowy
D12.2 - Okrężnica wstępująca
D12.3 - Okrężnica poprzeczna
D12.4 - Okrężnica zstępująca
D12.5 - Esica
D12.6 - Okrężnica, umiejscowienie nieokreślone
D12.7 - Zgięcie esiczo-odbytnicze
D12.8 - Odbytnica
D12.9 - Odbyt i kanał odbytu
D13 - Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego
D13.0 - Przełyk
D13.1 - Żołądek
D13.2 - Dwunastnica
D13.3 - Inne i nieokreślone części jelita cienkiego
D13.4 - Wątroba
D13.5 - Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe
D13.6 - Trzustka
D13.7 - Część wewnątrzwydzielnicza trzustki
D13.9 - Część układu pokarmowego niedokładnie określona
D14 - Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego
D14.0 - Ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe
D14.1 - Krtań
D14.2 - Tchawica
D14.3 - Oskrzele i płuco
D14.4 - Układ oddechowy, umiejscowienie nieokreślone
D15 - Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej
D15.0 - Grasica
D15.1 - Serce
D15.2 - Śródpiersie
D15.7 - Inne określone narządy klatki piersiowej
D15.9 - Nieokreślony narząd klatki piersiowej
D16 - Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej
D16.0 - Łopatka i kości długie kończyny górnej
D16.1 - Kości krótkie kończyny górnej
D16.2 - Kości długie kończyny dolnej
D16.3 - Kości krótkie kończyny dolnej
D16.4 - Kości czaszki i twarzy
D16.5 - Żuchwa
D16.6 - Kości kręgosłupa
D16.7 - Żebra, mostek i obojczyk
D16.8 - Kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna
D16.9 - Kości i chrząstki stawowe, umiejscowienie nieokreślone
D17 - Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej
D17.0 - Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
D17.1 - Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
D17.2 - Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
D17.3 - Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D17.4 - Tłuszczak narządów klatki piersiowej
D17.5 - Tłuszczak narządów jamy brzusznej
D17.6 - Tłuszczak powrózka nasiennego
D17.7 - Tłuszczak o innym umiejscowieniu
D17.9 - Tłuszczak, umiejscowienie nieokreślone
D18 - Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu
D18.0 - Naczyniak krwionośny o dowolnym umiejscowieniu
D18.1 - Naczyniak chłonny o dowolnym umiejscowieniu
D19 - Nowotwór niezłośliwy mezotelium
D19.0 - Międzybłoniak opłucnej
D19.1 - Międzybłoniak otrzewnej
D19.7 - Międzybłoniak o innym umiejscowieniu
D19.9 - Międzybłoniak, umiejscowienie nieokreślone
D20 - Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
D20.0 - Przestrzeń zaotrzewnowa
D20.1 - Otrzewna
D21 - Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich
D21.0 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi
D21.1 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem
D21.2 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D21.3 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej
D21.4 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha
D21.5 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy
D21.6 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone
D21.9 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone
D22 - Znamiona barwnikowe
D22.0 - Znamiona melanocytowe wargi
D22.1 - Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
D22.2 - Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D22.3 - Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
D22.4 - Znamiona melanocytowe owłosionej skóry głowy i skóry szyi
D22.5 - Znamiona melanocytowe tułowia
D22.6 - Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
D22.7 - Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D22.9 - Znamiona melanocytowe, umiejscowienie nieokreślone
D23 - Inne nowotwory niezłośliwe skóry
D23.0 - Skóra wargi
D23.1 - Skóra powieki, łącznie z kątem oka
D23.2 - Skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D23.3 - Skóra innych i nieokreślonych części twarzy
D23.4 - Skóra owłosiona głowy i szyi
D23.5 - Skóra tułowia
D23.6 - Skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem
D23.7 - Skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D23.9 - Skóra, umiejscowienie nieokreślone
D24 - Nowotwór niezłośliwy piersi
D25 - Mięśniak gładkokomórkowy macicy
D25.0 - Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
D25.1 - Mięśniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
D25.2 - Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
D25.9 - Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone
D26 - Inne nowotwory niezłośliwe macicy
D26.0 - Szyjka macicy
D26.1 - Trzon macicy
D26.7 - Inne części macicy
D26.9 - Macica, umiejscowienie nieokreślone
D27 - Nowotwór niezłośliwy jajnika
D28 - Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych
D28.0 - Srom
D28.1 - Pochwa
D28.2 - Jajowody i więzadła macicy
D28.7 - Inne określone żeńskie narządy płciowe
D28.9 - Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
D29 - Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych
D29.0 - Prącie
D29.1 - Gruczoł krokowy
D29.2 - Jądro
D29.3 - Najądrze
D29.4 - Moszna
D29.7 - Inne męskie narządy płciowe
D29.9 - Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
D30 - Nowotwór niezłośliwy układu moczowego
D30.0 - Nerka
D30.1 - Miedniczka nerkowa
D30.2 - Moczowód
D30.3 - Pęcherz moczowy
D30.4 - Cewka moczowa
D30.7 - Inne narządy układu moczowego
D30.9 - Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
D31 - Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka
D31.0 - Spojówka
D31.1 - Rogówka
D31.2 - Siatkówka
D31.3 - Naczyniówka
D31.4 - Ciało rzęskowe
D31.5 - Gruczoł i drogi łzowe
D31.6 - Oczodół, umiejscowienie nieokreślone
D31.9 - Oko, umiejscowienie nieokreślone
D32 - Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych
D32.0 - Opony mózgowe
D32.1 - Opony rdzeniowe
D32.9 - Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
D33 - Nowotwór niezłośliwy mózgu i innych części ośrodkowego układu nerwowego
D33.0 - Mózg, struktury nadnamiotowe
D33.1 - Mózg, struktury podnamiotowe
D33.2 - Mózg, umiejscowienie nieokreślone
D33.3 - Nerwy czaszkowe
D33.4 - Rdzeń kręgowy
D33.7 - Inne określone części ośrodkowego układu nerwowego
D33.9 - Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
D34 - Nowotwór niezłośliwy tarczycy
D35 - Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego
D35.0 - Nadnercze
D35.1 - Przytarczyce
D35.2 - Przysadka
D35.3 - Przewód czaszkowo-gardłowy
D35.4 - Szyszynka
D35.5 - Kłębek szyjny
D35.6 - Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D35.7 - Inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego
D35.8 - Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego, umiejscowienie nieokreślone
D35.9 - Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
D36 - Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D36.0 - Węzły chłonne
D36.1 - Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
D36.7 - Inne określone umiejscowienie
D36.9 - Nowotwór niezłośliwy o nieokreślonym umiejscowieniu
D37 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego
D37.0 - Warga, jama ustna i gardło
D37.1 - Żołądek
D37.2 - Jelito cienkie
D37.3 - Wyrostek robaczkowy
D37.4 - Okrężnica
D37.5 - Odbytnica
D37.6 - Wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe
D37.7 - Inne narządy układu pokarmowego
D37.9 - Narządy układu pokarmowego, nieokreślone
D38 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej
D38.0 - Krtań
D38.1 - Tchawica, oskrzele i płuco
D38.2 - Opłucna
D38.3 - Śródpiersie
D38.4 - Grasica
D38.5 - Inne narządy układu oddechowego
D38.6 - Narząd układu oddechowego, nieokreślony
D39 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych
D39.0 - Macica
D39.1 - Jajnik
D39.2 - Łożysko
D39.7 - Inne żeńskie narządy płciowe
D39.9 - Żeńskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
D40 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych
D40.0 - Gruczoł krokowy
D40.1 - Jądro
D40.7 - Inne męskie narządy płciowe
D40.9 - Męskie narządy płciowe, umiejscowienie nieokreślone
D41 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego
D41.0 - Nerka
D41.1 - Miedniczka nerkowa
D41.2 - Moczowód
D41.3 - Cewka moczowa
D41.4 - Pęcherz moczowy
D41.7 - Inne narządy układu moczowego
D41.9 - Układ moczowy, umiejscowienie nieokreślone
D42 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych
D42.0 - Opony mózgowe
D42.1 - Opony rdzeniowe
D42.9 - Opony mózgowo-rdzeniowe, umiejscowienie nieokreślone
D43 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego
D43.0 - Mózg, struktury nadnamiotowe
D43.1 - Mózg, struktury podnamiotowe
D43.2 - Mózg, umiejscowienie nieokreślone
D43.3 - Nerwy czaszkowe
D43.4 - Rdzeń kręgowy
D43.7 - Inne części ośrodkowego układu nerwowego
D43.9 - Ośrodkowy układ nerwowy, umiejscowienie nieokreślone
D44 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.0 - Tarczyca
D44.1 - Nadnercze
D44.2 - Przytarczyce
D44.3 - Przysadka
D44.4 - Przewód czaszkowo-gardłowy
D44.5 - Szyszynka
D44.6 - Kłębek szyjny
D44.7 - Ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe
D44.8 - Zajęcie wielu gruczołów wydzielania wewnętrznego
D44.9 - Gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony
D45 - Czerwienica prawdziwa
D46 - Zespoły mielodysplastyczne
D46.0 - Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
D46.1 - Oporna niedokrwistość z syderoblastami
D46.2 - Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
D46.3 - Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
D46.4 - Oporna niedokrwistość, nieokreślona
D46.7 - Inne zespoły mielodysplastyczne
D46.9 - Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
D47 - Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
D47.0 - Guzy z histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
D47.1 - Przewlekła choroba mieloproliferacyjna
D47.2 - Gammapatia monoklonalna
D47.3 - Nadpłytkowość samoistna (krwotoczna)
D47.7 - Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych
D47.9 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych, nieokreślony
D48 - Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu
D48.0 - Kości i chrząstki stawowe
D48.1 - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie
D48.2 - Nerwy obwodowe i układ nerwowy wegetatywny
D48.3 - Przestrzeń zaotrzewnowa
D48.4 - Otrzewna
D48.5 - Skóra
D48.6 - Pierś
D48.7 - Inne określone umiejscowienie
D48.9 - Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
D50 - Niedokrwistość z niedoboru żelaza
D50.0 - Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
D50.1 - Dysfagia syderopeniczna
D50.8 - Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9 - Niedokrwistość z niedoboru żelaza, nieokreślona
D51 - Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
D51.0 - Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego
D51.1 - Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
D51.2 - Niedobór transkobalaminy II
D51.3 - Inna niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 zależna od diety
D51.8 - Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.9 - Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12, nieokreślona
D52 - Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D52.0 - Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
D52.1 - Polekowa niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D52.8 - Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego
D52.9 - Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego, nieokreślona
D53 - Inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych
D53.0 - Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
D53.1 - Inne niedokrwistości megaloblastyczne niesklasyfikowane gdzie indziej
D53.2 - Niedokrwistość w przebiegu szkorbutu
D53.3 - Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D53.8 - Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
D53.9 - Niedokrwistość z niedoborów pokarmowych, nieokreślona
D55 - Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi
D55.0 - Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6–fosforanowej [G6PD]
D55.1 - Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń przemian glutationu
D55.2 - Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
D55.8 - Inne niedokrwistości spowodowane zaburzeniami enzymatycznymi
D55.9 - Niedokrwistość spowodowana zaburzeniami enzymatycznymi, nieokreślona
D56 - Talasemia
D56.0 - Talasemia alfa
D56.1 - Talasemia beta
D56.2 - Talasemia delta-beta
D56.3 - Cecha talasemii
D56.4 - Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa [HPFH]
D56.8 - Inne talasemie
D56.9 - Talasemia, nieokreślona
D57 - Zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
D57.0 - Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
D57.1 - Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
D57.2 - Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
D57.3 - Cecha sierpowatokrwinkowości
D57.8 - Inne zaburzenia związane z sierpowatokrwinkowością
D58 - Inne dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.0 - Sferocytoza dziedziczna
D58.1 - Eliptocytoza dziedziczna
D58.2 - Inne hemoglobinopatie
D58.8 - Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.9 - Dziedziczna niedokrwistość hemolityczna, nieokreślona
D59 - Nabyta niedokrwistość hemolityczna
D59.0 - Polekowa niedokrwistość autoimmunohemolityczna
D59.1 - Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
D59.2 - Polekowa niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna
D59.3 - Zespół hemolityczno-mocznicowy
D59.4 - Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
D59.5 - Nocna napadowa hemoglobinuria [zespół Marchiafavy-Micheliego]
D59.6 - Hemoglobinuria spowodowana hemolizą wtórną do działania innych czynników zewnętrznych
D59.8 - Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
D59.9 - Niedokrwistość hemolityczna nabyta, nieokreślona
D60 - Nabyta aplazja czysto czerwonokrwinkowa [erytroblastopenia]
D60.0 - Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.1 - Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.8 - Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe
D60.9 - Nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa, nieokreślona
D61 - Inne niedokrwistości aplastyczne
D61.0 - Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
D61.1 - Polekowa niedokrwistość aplastyczna
D61.2 - Niedokrwistość aplastyczna spowodowana przez inne czynniki zewnętrzne
D61.3 - Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
D61.8 - Inne określone niedokrwistości aplastyczne
D61.9 - Niedokrwistość aplastyczna, nieokreślona
D62 - Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63 - Niedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D63.0 - Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00–D48†)
D63.8 - Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64 - Inne niedokrwistości
D64.0 - Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
D64.1 - Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2 - Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana przez leki lub substancje toksyczne
D64.3 - Inne niedokrwistości syderoblastyczne
D64.4 - Wrodzona niedokrwistość dyzerytropoetyczna
D64.8 - Inne określone niedokrwistości
D64.9 - Niedokrwistość, nieokreślona
D65 - Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe [zespół odwłóknienia]
D66 - Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67 - Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68 - Inne zaburzenia krzepnięcia
D68.0 - Choroba von Willebranda
D68.1 - Dziedziczny niedobór czynnika XI
D68.2 - Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
D68.3 - Skazy krwotoczne zależne od obecności antykoagulantów krążących
D68.4 - Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
D68.8 - Inne określone zaburzenia krzepnięcia
D68.9 - Zaburzenie krzepnięcia, nieokreślone
D69 - Plamica i inne skazy krwotoczne
D69.0 - Plamica alergiczna
D69.1 - Jakościowe defekty płytek krwi
D69.2 - Inna plamica niemałopłytkowa
D69.3 - Samoistna plamica małopłytkowa
D69.4 - Inna pierwotna małopłytkowość
D69.5 - Małopłytkowość wtórna
D69.6 - Małopłytkowość, nieokreślona
D69.8 - Inne określone skazy krwotoczne
D69.9 - Skaza krwotoczna, nieokreślona
D70 - Agranulocytoza
D71 - Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72 - Inne zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.0 - Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
D72.1 - Eozynofilia
D72.8 - Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.9 - Zaburzenia dotyczące krwinek białych, nieokreślone
D73 - Choroby śledziony
D73.0 - Hiposplenizm
D73.1 - Hipersplenizm
D73.2 - Przewlekła splenomegalia zastoinowa
D73.3 - Ropień śledziony
D73.4 - Torbiel śledziony
D73.5 - Zawał śledziony
D73.8 - Inne choroby śledziony
D73.9 - Choroba śledziony, nieokreślona
D74 - Methemoglobinemia
D74.0 - Methemoglobinemia wrodzona
D74.8 - Inne methemoglobinemie
D74.9 - Methemoglobinemia, nieokreślona
D75 - Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.0 - Erytrocytoza rodzinna
D75.1 - Czerwienica wtórna
D75.2 - Nadpłytkowość samoistna
D75.8 - Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.9 - Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone
D76 - Wybrane choroby dotyczące układu siateczkowo-śródbłonkowego i siateczkowo­histiocytarnego
D76.0 - Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
D76.1 - Limfohistiocytoza z hemofagocytozą
D76.2 - Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3 - Inne zespoły histiocytowe
D77 - Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
D80 - Niedobór odporności z przewagą defektu odporności humoralnej
D80.0 - Dziedziczna hipogammaglobulinemia
D80.1 - Nierodzinna hipogammaglobulinemia
D80.2 - Wybiórczy niedobór immunoglobulin A [IgA]
D80.3 - Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G [IgG]
D80.4 - Wybiórczy niedobór immunoglobulin M [IgM]
D80.5 - Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M [IgM]
D80.6 - Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7 - Przemijająca hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8 - Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
D80.9 - Niedobór odporności z przewagą defektu przeciwciał, nieokreślony
D81 - Mieszane niedobory odpornościowe
D81.0 - Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z dysgenezją siateczki
D81.1 - Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z małą liczebnością komórek T i B
D81.2 - Ciężki złożony niedobór odporności [SCID] z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3 - Niedobór dezaminazy adenozyny [ADA]
D81.4 - Zespół Nezelofa
D81.5 - Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej [PNP]
D81.6 - Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
D81.7 - Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8 - Inne złożone niedobory odporności
D81.9 - Złożony niedobór odporności, nieokreślony
D82 - Niedobór odporności z innymi poważnymi wadami
D82.0 - Zespół Wiskotta-Aldricha
D82.1 - Zespół DiGeorge’a
D82.2 - Niedobór odporności z sylwetką z krótkimi kończynami
D82.3 - Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej nieprawidłowej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epsteina-Barr
D82.4 - Zespół hiperimmunoglobulinemii E [IgE]
D82.8 - Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
D82.9 - Niedobór odporności skojarzony z poważną wadą, nieokreślony
D83 - Pospolity zmienny niedobór odporności
D83.0 - Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
D83.1 - Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń immunoregulacyjnych komórek T
D83.2 - Pospolity zmienny niedobór odporności z autoprzeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
D83.8 - Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
D83.9 - Pospolity zmienny niedobór odporności, nieokreślony
D84 - Inne niedobory odporności
D84.0 - Defekt dotyczący funkcji antygenu-1 limfocytu [LFA-1]
D84.1 - Zaburzenia układu dopełniacza
D84.8 - Inne określone niedobory odporności
D84.9 - Niedobór odporności, nieokreślony
D86 - Sarkoidoza
D86.0 - Sarkoidoza płucna
D86.1 - Sarkoidoza węzłów chłonnych
D86.2 - Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
D86.3 - Sarkoidoza skórna
D86.8 - Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
D86.9 - Sarkoidoza, nieokreślona
D89 - Inne patologie dotyczące układu odpornościowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.0 - Hipergammaglobulinemia poliklonalna
D89.1 - Krioglobulinemia
D89.2 - Hipergammaglobulinemia, nieokreślona
D89.8 - Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.9 - Zaburzenie przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych, nieokreślone
E - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemiany metabolicznej
E00 - Wrodzony zespół niedoboru jodu
E00.0 - Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
E00.1 - Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
E00.2 - Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
E00.9 - Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
E01 - Patologie tarczycy związane z niedoborem jodu i innymi chorobami
E01.0 - Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1 - Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2 - Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
E01.8 - Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 - Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03 - Niedoczynność tarczycy o innej etiologii
E03.0 - Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1 - Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2 - Niedoczynność tarczycy wywołana leczeniem lub innymi egzogennymi substancjami
E03.3 - Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 - Zanik tarczycy (nabyty)
E03.5 - Śpiączka w przebiegu obrzęku śluzowatego
E03.8 - Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 - Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
E04 - Inne wole nietoksyczne
E04.0 - Wole nietoksyczne rozlane
E04.1 - Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2 - Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8 - Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9 - Wole nietoksyczne, nieokreślone
E05 - Nadczynność tarczycy [tyreotoksykoza]
E05.0 - Tyreotoksykoza z wolem rozlanym
E05.1 - Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.2 - Tyreotoksykoza z wolem toksycznym wieloguzkowym
E05.3 - Tyreotoksykoza spowodowana przez ektopowe guzki tkanki tarczycy
E05.4 - Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5 - Przełom tarczycowy
E05.8 - Inne tyreotoksykozy
E05.9 - Tyreotoksykoza, nieokreślona
E06 - Zapalenie tarczycy
E06.0 - Zapalenie tarczycy ostre
E06.1 - Zapalenie tarczycy podostre
E06.2 - Zapalenie tarczycy przewlekłe z przemijającą tyreotoksykozą
E06.3 - Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
E06.4 - Zapalenie tarczycy polekowe
E06.5 - Zapalenie tarczycy przewlekłe, inne
E06.9 - Zapalenie tarczycy, nieokreślone
E07 - Inne choroby tarczycy
E07.0 - Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
E07.1 - Wole związane z dyshormonozą
E07.8 - Inne określone choroby tarczycy
E07.9 - Choroby tarczycy, nieokreślone
E10 - Cukrzyca insulinozależna
E10.0 - Ze śpiączką
E10.1 - Z kwasicą ketonową
E10.2 - Z powikłaniami nerkowymi
E10.3 - Z powikłaniami ocznymi
E10.4 - Z powikłaniami neurologicznymi
E10.5 - Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
E10.6 - Z innymi określonymi powikłaniami
E10.7 - Z wieloma powikłaniami
E10.8 - Z nieokreślonymi powikłaniami
E10.9 - Bez powikłań
E11 - Cukrzyca insulinoniezależna
E11.0 - Ze śpiączką
E11.1 - Z kwasicą ketonową
E11.2 - Z powikłaniami nerkowymi
E11.3 - Z powikłaniami ocznymi
E11.4 - Z powikłaniami neurologicznymi
E11.5 - Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
E11.6 - Z innymi określonymi powikłaniami
E11.7 - Z wieloma powikłaniami
E11.8 - Z nieokreślonymi powikłaniami
E11.9 - Bez powikłań
E12 - Cukrzyca związana z niedożywieniem
E12.0 - Ze śpiączką
E12.1 - Z kwasicą ketonową
E12.2 - Z powikłaniami nerkowymi
E12.3 - Z powikłaniami ocznymi
E12.4 - Z powikłaniami neurologicznymi
E12.5 - Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
E12.6 - Z innymi określonymi powikłaniami
E12.7 - Z wieloma powikłaniami
E12.8 - Z nieokreślonymi powikłaniami
E12.9 - Bez powikłań
E13 - Inne określone postacie cukrzycy
E13.0 - Ze śpiączką
E13.1 - Z kwasicą ketonową
E13.2 - Z powikłaniami nerkowymi
E13.3 - Z powikłaniami ocznymi
E13.4 - Z powikłaniami neurologicznymi
E13.5 - Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
E13.6 - Z innymi określonymi powikłaniami
E13.7 - Z wieloma powikłaniami
E13.8 - Z nieokreślonymi powikłaniami
E13.9 - Bez powikłań
E14 - Cukrzyca nieokreślona
E14.0 - Ze śpiączką
E14.1 - Z kwasicą ketonową
E14.2 - Z powikłaniami nerkowymi
E14.3 - Z powikłaniami ocznymi
E14.4 - Z powikłaniami neurologicznymi
E14.5 - Z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego
E14.6 - Z innymi określonymi powikłaniami
E14.7 - Z wieloma powikłaniami
E14.8 - Z nieokreślonymi powikłaniami
E14.9 - Bez powikłań
E15 - Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16 - Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.0 - Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
E16.1 - Inna hipoglikemia
E16.2 - Hipoglikemia, nieokreślona
E16.3 - Nadmierne wydzielanie glukagonu
E16.8 - Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.9 - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
E20 - Niedoczynność przytarczyc
E20.0 - Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
E20.1 - Niedoczynność przytarczyc rzekoma
E20.8 - Niedoczynność przytarczyc, inna
E20.9 - Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
E21 - Nadczynność i inne zaburzenia przytarczyc
E21.0 - Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1 - Wtórna nadczynność przytarczyc niesklasyfikowana gdzie indziej
E21.2 - Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3 - Nadczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.4 - Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 - Choroby przytarczyc, nieokreślone
E22 - Nadczynność przysadki
E22.0 - Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
E22.1 - Hiperprolaktynemia
E22.2 - Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
E22.8 - Inna postać nadczynności przysadki
E22.9 - Nadczynność przysadki, nieokreślona
E23 - Niedoczynność i inne zaburzenia przysadki
E23.0 - Niedoczynność przysadki
E23.1 - Niedoczynność przysadki polekowa
E23.2 - Moczówka prosta
E23.3 - Zaburzenia funkcji podwzgórza niesklasyfikowane gdzie indziej
E23.6 - Inne choroby przysadki
E24 - Zespół Cushinga
E24.0 - Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
E24.1 - Zespół Nelsona
E24.2 - Polekowy zespół Cushinga
E24.3 - Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
E24.4 - Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
E24.8 - Zespół Cushinga, inny
E24.9 - Zespół Cushinga, nieokreślony
E25 - Zaburzenia nadnerczowo-płciowe
E25.0 - Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
E25.8 - Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
E25.9 - Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
E26 - Hiperaldosteronizm
E26.0 - Pierwotny hiperaldosteronizm
E26.1 - Wtórny hiperaldosteronizm
E26.8 - Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
E26.9 - Hiperaldosteronizm, nieokreślony
E27 - Inne zaburzenia nadnerczy
E27.0 - Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
E27.1 - Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
E27.2 - Przełom addisonoidalny
E27.3 - Niedoczynność kory nadnerczy polekowa
E27.4 - Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
E27.5 - Nadczynność rdzenia nadnerczy
E27.8 - Inne określone choroby nadnerczy
E27.9 - Choroby nadnerczy, nieokreślone
E28 - Zaburzenia czynności jajników
E28.0 - Hiperestrogenizm
E28.1 - Hiperandrogenizm
E28.2 - Zespół policystycznych jajników
E28.3 - Pierwotna niewydolność jajników
E28.8 - Inne zaburzenia czynności jajników
E28.9 - Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone
E29 - Zaburzenia czynności jąder
E29.0 - Nadczynność jąder
E29.1 - Niedoczynność jąder
E29.8 - Inne zaburzenia czynności jąder
E29.9 - Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone
E30 - Zaburzenia pokwitania, niesklasyfikowane gdzie indziej
E30.0 - Opóźnione pokwitanie
E30.1 - Przedwczesne pokwitanie
E30.8 - Inne zaburzenia pokwitania
E30.9 - Zaburzenia pokwitania, nieokreślone
E31 - Zaburzenia wielogruczołowe
E31.0 - Wielogruczołowa niedoczynność autoimmunologiczna
E31.1 - Wielogruczołowa nadczynność
E31.8 - Inne zaburzenia wielogruczołowe
E31.9 - Zaburzenia wielogruczołowe, nieokreślone
E32 - Choroby grasicy
E32.0 - Utrzymujący się przerost grasicy
E32.1 - Ropień grasicy
E32.8 - Inne choroby grasicy
E32.9 - Choroba grasicy, nieokreślona
E34 - Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego
E34.0 - Zespół rakowiaka
E34.1 - Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
E34.2 - Ektopowe wydzielanie hormonów, niesklasyfikowane gdzie indziej
E34.3 - Niskorosłość niesklasyfikowana gdzie indziej
E34.4 - Konstytucjonalny wysoki wzrost
E34.5 - Zespół oporności na androgeny
E34.8 - Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego
E34.9 - Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, nieokreślone
E35 - Zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
E35.0 - Zaburzenia czynności tarczycy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
E35.1 - Zaburzenia czynności nadnerczy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
E35.8 - Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
E40 - Kwashiorkor
E41 - Wyniszczenie z niedożywienia
E42 - Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43 - Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E44 - Niedożywienie białkowo-energetyczne umiarkowanego lub łagodnego stopnia
E44.0 - Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1 - Niedożywienie białkowo-energetyczne, łagodne
E45 - Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46 - Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E50 - Niedobór witaminy A
E50.0 - Niedobór witaminy A z suchością spojówek
E50.1 - Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
E50.2 - Niedobór witaminy A z suchością rogówki
E50.3 - Niedobór witaminy A z owrzodzeniem i suchością rogówki
E50.4 - Niedobór witaminy A z keratomalacją
E50.5 - Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną
E50.6 - Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówki
E50.7 - Inne objawy oczne niedoboru witaminy A
E50.8 - Inne objawy niedoboru witaminy A
E50.9 - Niedobór witaminy A, nieokreślony
E51 - Niedobór tiaminy
E51.1 - Beri-beri
E51.2 - Encefalopatia Wernickego
E51.8 - Inne objawy niedoboru tiaminy
E51.9 - Niedobór tiaminy, nieokreślony
E52 - Niedobór niacyny [pelagra]
E53 - Niedobór innych witamin z grupy B
E53.0 - Niedobór ryboflawiny
E53.1 - Niedobór pirydoksyny
E53.8 - Niedobór innych określonych witamin z grupy B
E53.9 - Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony
E54 - Niedobór kwasu askorbinowego
E55 - Niedobór witaminy D
E55.0 - Krzywica, czynna
E55.9 - Niedobór witaminy D, nieokreślony
E56 - Inne niedobory witaminowe
E56.0 - Niedobór witaminy E
E56.1 - Niedobór witaminy K
E56.8 - Niedobór innych witamin
E56.9 - Niedobór witamin, nieokreślony
E58 - Niedobór pokarmowy wapnia
E59 - Niedobór pokarmowy selenu
E60 - Niedobór pokarmowy cynku
E61 - Niedobór innych substancji odżywczych
E61.0 - Niedobór miedzi
E61.1 - Niedobór żelaza
E61.2 - Niedobór magnezu
E61.3 - Niedobór manganu
E61.4 - Niedobór chromu
E61.5 - Niedobór molibdenu
E61.6 - Niedobór wanadu
E61.7 - Niedobór wielu substancji odżywczych
E61.8 - Niedobór innych określonych substancji odżywczych
E61.9 - Niedobór substancji odżywczych, nieokreślony
E63 - Inne niedobory pokarmowe
E63.0 - Niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych [NKT]
E63.1 - Zaburzenie równowagi składników pokarmowych
E63.8 - Inne określone niedobory pokarmowe
E63.9 - Niedobory pokarmowe, nieokreślone
E64 - Następstwa niedożywienia i innych niedoborów pokarmowych
E64.0 - Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
E64.1 - Następstwa niedoboru witaminy A
E64.2 - Następstwa niedoboru witaminy C
E64.3 - Następstwa krzywicy
E64.8 - Następstwa innych niedoborów pokarmowych
E64.9 - Następstwa nieokreślonych niedoborów pokarmowych
E65 - Otyłość miejscowa
E66 - Otyłość
E66.0 - Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1 - Otyłość polekowa
E66.2 - Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
E66.8 - Inne postacie otyłości
E66.9 - Otyłość, nieokreślona
E67 - Inne zespoły z hiperalimentacji
E67.0 - Hiperwitaminoza A
E67.1 - Hiperkarotenemia
E67.2 - Zespół przedawkowania witaminy B6
E67.3 - Hiperwitaminoza D
E67.8 - Inna określona hiperalimentacja
E68 - Następstwa hiperalimentacji
E70 - Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E70.0 - Klasyczna fenyloketonuria
E70.1 - Inne hiperfenyloalaninemie
E70.2 - Zaburzenia przemian tyrozyny
E70.3 - Bielactwo
E70.8 - Inne zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych
E70.9 - Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone
E71 - Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach i kwasów tłuszczowych
E71.0 - Choroba syropu klonowego
E71.1 - Inne zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach
E71.2 - Zaburzenia przemian aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach, nieokreślone
E71.3 - Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
E71.9 - Niedobór tiaminy, nie określony
E72 - Inne zaburzenia przemian aminokwasów
E72.0 - Zaburzenia transportu aminokwasów
E72.1 - Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
E72.2 - Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
E72.3 - Zaburzenia przemian lizyny i hydroksylizyny
E72.4 - Zaburzenia przemian ornityny
E72.5 - Zaburzenia przemian glicyny
E72.8 - Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
E72.9 - Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone
E73 - Nietolerancja laktozy
E73.0 - Wrodzony niedobór laktazy
E73.1 - Wtórny niedobór laktazy
E73.8 - Inna nietolerancja laktozy
E73.9 - Nietolerancja laktozy, nieokreślona
E74 - Inne zaburzenia przemian węglowodanów
E74.0 - Choroba spichrzeniowa glikogenu
E74.1 - Zaburzenia przemian fruktozy
E74.2 - Zaburzenia przemian galaktozy
E74.3 - Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E74.4 - Zaburzenia przemian pirogronianu i glukoneogenezy
E74.8 - Inne określone zaburzenia przemian węglowodanów
E74.9 - Zaburzenia przemian węglowodanów, nieokreślone
E75 - Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.0 - Gangliozydoza GM2
E75.1 - Inne gangliozydozy
E75.2 - Inne sfingolipidozy
E75.3 - Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 - Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 - Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 - Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
E76 - Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
E76.0 - Mukopolisacharydoza typu I
E76.1 - Mukopolisacharydoza typu II
E76.2 - Inne mukopolisacharydozy
E76.3 - Mukopolisacharydoza, nieokreślona
E76.8 - Inne zaburzenia przemian glikozaminoglikanów
E76.9 - Zaburzenia przemian glikozaminoglikanów, nieokreślone
E77 - Zaburzenia przemian glikoprotein
E77.0 - Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
E77.1 - Zaburzenia rozkładu glikoprotein
E77.8 - Inne zaburzenia przemian glikoprotein
E77.9 - Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone
E78 - Zaburzenia metabolizmu lipoprotein i inne lipidemie
E78.0 - Czysta hipercholesterolemia
E78.1 - Czysta hiperglicerydemia
E78.2 - Hiperlipidemia mieszana
E78.3 - Hiperchylomikronemia
E78.4 - Inne hiperlipidemie
E78.5 - Hiperlipidemia, nieokreślona
E78.8 - Inne zaburzenia przemian lipoprotein
E78.9 - Zaburzenia przemian lipoprotein, nieokreślone
E79 - Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.0 - Hiperurykemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
E79.1 - Zespół Lescha-Nyhana
E79.8 - Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.9 - Zaburzenia przemian puryn i pirymidyn, nieokreślone
E80 - Zaburzenia przemian porfiryn i bilirubiny
E80.0 - Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
E80.1 - Porfiria skórna, późna
E80.2 - Inna porfiria
E80.3 - Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4 - Zespół Gilberta
E80.5 - Zespół Criglera-Najjara
E80.6 - Inne zaburzenia przemian bilirubiny
E80.7 - Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
E83 - Zaburzenia gospodarki mineralnej
E83.0 - Zaburzenia przemian miedzi
E83.1 - Zaburzenia przemian żelaza
E83.2 - Zaburzenia przemian cynku
E83.3 - Zaburzenia przemian fosforu
E83.4 - Zaburzenia przemian magnezu
E83.5 - Zaburzenia przemian wapnia
E83.8 - Inne zaburzenia gospodarki mineralnej
E83.9 - Zaburzenia gospodarki mineralnej, nieokreślone
E84 - Zwłóknienie wielotorbielowate
E84.0 - Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi
E84.1 - Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi
E84.8 - Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
E84.9 - Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone
E85 - Amyloidoza [skrobiawica]
E85.0 - Amyloidoza układowa dziedziczna lub rodzinna, postać nieneuropatyczna
E85.1 - Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2 - Amyloidoza dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
E85.3 - Wtórna amyloidoza układowa
E85.4 - Amyloidoza ograniczona do określonego narządu
E85.8 - Inne postacie amyloidozy
E85.9 - Amyloidoza, nieokreślona
E86 - Nadmierna utrata płynów
E87 - Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej
E87.0 - Hiperosmolarność i hipernatremia
E87.1 - Hipoosmolarność i hiponatremia
E87.2 - Kwasica
E87.3 - Zasadowica
E87.4 - Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5 - Hiperkalemia
E87.6 - Hipokalemia
E87.7 - Nadmiar płynów
E87.8 - Inne zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
E88 - Inne zaburzenia metaboliczne
E88.0 - Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.1 - Lipodystrofia niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.2 - Tłuszczakowatość niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.8 - Inne określone zaburzenia metaboliczne
E88.9 - Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
E89 - Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, niesklasyfikowane gdzie indziej
E89.0 - Pozabiegowa niedoczynność tarczycy
E89.1 - Pozabiegowa hipoinsulinemia
E89.2 - Pozabiegowa niedoczynność przytarczyc
E89.3 - Pozabiegowa niedoczynność przysadki
E89.4 - Pozabiegowa niedoczynność jajników
E89.5 - Pozabiegowa niedoczynność jąder
E89.6 - Pozabiegowa niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy
E89.8 - Inne pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
E89.9 - Pozabiegowe zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone
E90 - Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
F - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F00 - Otępienie w chorobie Alzheimera (G30.–†)
F00.0 - Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku (G30.0†)
F00.1 - Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku (G30.1†)
F00.2 - Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera (G30.8†)
F00.9 - Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone (G30.9†)
F01 - Otępienie naczyniowe
F01.0 - Otępienie naczyniowe z ostrym początkiem
F01.1 - Otępienie wielozawałowe
F01.2 - Otępienie naczyniowe podkorowe
F01.3 - Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe
F01.8 - Inne rodzaje otępienia naczyniowego
F01.9 - Otępienie naczyniowe, nieokreślone
F02 - Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
F02.0 - Otępienie w chorobie Picka (G31.0†)
F02.1 - Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba (A81.0†)
F02.2 - Otępienie w pląsawicy (chorobie Huntingtona) (G10†)
F02.3 - Otępienie w chorobie Parkinsona (G20†)
F02.4 - Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus upośledzenia odporności [HIV] (B22.0†)
F02.8 - Otępienie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
F03 - Otępienie nieokreślone
F04 - Organiczny zespół amnestyczny niespowodowany przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
F05 - Majaczenie niespowodowane przez alkohol ani inne substancje psychoaktywne
F05.0 - Majaczenie bez otępienia
F05.1 - Majaczenie nałożone na otępienie
F05.8 - Inne typy majaczenia
F05.9 - Majaczenie, nieokreślone
F06 - Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną
F06.0 - Halucynoza organiczna
F06.1 - Organiczne zaburzenia katatoniczne
F06.2 - Organiczne zaburzenia urojeniowe [podobne do schizofrenii]
F06.3 - Organiczne zaburzenia nastroju [afektywne]
F06.4 - Organiczne zaburzenia lękowe
F06.5 - Organiczne zaburzenia dysocjacyjne
F06.6 - Organiczna chwiejność afektywna [asteniczna]
F06.7 - Łagodne zaburzenia procesów poznawczych
F06.8 - Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F06.9 - Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną
F07 - Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.0 - Organiczne zaburzenie osobowości
F07.1 - Zespół po zapaleniu mózgu
F07.2 - Zespół po wstrząśnieniu mózgu
F07.8 - Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F07.9 - Nieokreślone organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu
F09 - Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe
F10 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F10.0 - Ostre zatrucie
F10.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F10.2 - Zespół uzależnienia
F10.3 - Zespół abstynencyjny
F10.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F10.5 - Zaburzenia psychotyczne
F10.6 - Zespół amnestyczny
F10.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F10.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F10.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F11 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opioidów
F11.0 - Ostre zatrucie
F11.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F11.2 - Zespół uzależnienia
F11.3 - Zespół abstynencyjny
F11.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F11.5 - Zaburzenia psychotyczne
F11.6 - Zespół amnestyczny
F11.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F11.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F11.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F12 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F12.0 - Ostre zatrucie
F12.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F12.2 - Zespół uzależnienia
F12.3 - Zespół abstynencyjny
F12.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F12.5 - Zaburzenia psychotyczne
F12.6 - Zespół amnestyczny
F12.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F12.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F12.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F13 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji uspokajających i nasennych
F13.0 - Ostre zatrucie
F13.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F13.2 - Zespół uzależnienia
F13.3 - Zespół abstynencyjny
F13.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F13.5 - Zaburzenia psychotyczne
F13.6 - Zespół amnestyczny
F13.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F13.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F13.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F14 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F14.0 - Ostre zatrucie
F14.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F14.2 - Zespół uzależnienia
F14.3 - Zespół abstynencyjny
F14.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F14.5 - Zaburzenia psychotyczne
F14.6 - Zespół amnestyczny
F14.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F14.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F14.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F15 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F15.0 - Ostre zatrucie
F15.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F15.2 - Zespół uzależnienia
F15.3 - Zespół abstynencyjny
F15.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F15.5 - Zaburzenia psychotyczne
F15.6 - Zespół amnestyczny
F15.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F15.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F15.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F16 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem halucynogenów
F16.0 - Ostre zatrucie
F16.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F16.2 - Zespół uzależnienia
F16.3 - Zespół abstynencyjny
F16.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F16.5 - Zaburzenia psychotyczne
F16.6 - Zespół amnestyczny
F16.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F16.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F16.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F17 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F17.0 - Ostre zatrucie
F17.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F17.2 - Zespół uzależnienia
F17.3 - Zespół abstynencyjny
F17.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F17.5 - Zaburzenia psychotyczne
F17.6 - Zespół amnestyczny
F17.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F17.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F17.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F18 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi
F18.0 - Ostre zatrucie
F18.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F18.2 - Zespół uzależnienia
F18.3 - Zespół abstynencyjny
F18.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F18.5 - Zaburzenia psychotyczne
F18.6 - Zespół amnestyczny
F18.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F18.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F18.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F19 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem wielu narkotyków i innych substancji psychoaktywnych
F19.0 - Ostre zatrucie
F19.1 - Następstwa szkodliwego używania substancji
F19.2 - Zespół uzależnienia
F19.3 - Zespół abstynencyjny
F19.4 - Zespół abstynencyjny z majaczeniem
F19.5 - Zaburzenia psychotyczne
F19.6 - Zespół amnestyczny
F19.7 - Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne
F19.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania
F19.9 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, nieokreślone
F20 - Schizofrenia
F20.0 - Schizofrenia paranoidalna
F20.1 - Schizofrenia hebefreniczna
F20.2 - Schizofrenia katatoniczna
F20.3 - Schizofrenia niezróżnicowana
F20.4 - Depresja poschizofreniczna
F20.5 - Schizofrenia rezydualna
F20.6 - Schizofrenia prosta
F20.8 - Schizofrenia innego rodzaju
F20.9 - Schizofrenia, nieokreślona
F21 - Zaburzenie schizotypowe
F22 - Uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.0 - Zaburzenie urojeniowe
F22.8 - Inne uporczywe zaburzenia urojeniowe
F22.9 - Uporczywe zaburzenia urojeniowe, nieokreślone
F23 - Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.0 - Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii
F23.1 - Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii
F23.2 - Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.3 - Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń
F23.8 - Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F23.9 - Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nieokreślone
F24 - Indukowane zaburzenie urojeniowe
F25 - Zaburzenia schizoafektywne
F25.0 - Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny
F25.1 - Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny
F25.2 - Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany
F25.8 - Inne zaburzenia schizoafektywne
F25.9 - Zaburzenia schizoafektywne, nieokreślone
F28 - Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
F29 - Nieokreślona psychoza nieorganiczna
F30 - Epizod maniakalny
F30.0 - Hipomania
F30.1 - Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 - Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 - Inne epizody maniakalne
F30.9 - Epizod maniakalny, nieokreślony
F31 - Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
F31.1 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.4 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
F31.7 - Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
F31.8 - Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 - Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nieokreślone
F32 - Epizod depresyjny
F32.0 - Epizod depresji łagodny
F32.1 - Epizod depresji umiarkowany
F32.2 - Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 - Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
F32.8 - Inne epizody depresyjne
F32.9 - Epizod depresyjny, nieokreślony
F33 - Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 - Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
F33.1 - Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
F33.2 - Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej bez objawów psychotycznych
F33.3 - Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie epizod depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi
F33.4 - Zaburzenie depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
F33.8 - Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 - Nawracające zaburzenia depresyjne, nieokreślone
F34 - Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
F34.0 - Cyklotymia
F34.1 - Dystymia
F34.8 - Inne uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne]
F34.9 - Uporczywe zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
F38 - Inne zaburzenia nastroju [afektywne]
F38.0 - Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju [afektywne]
F38.1 - Inne nawracające zaburzenia nastroju [afektywne]
F38.8 - Inne określone zaburzenia nastroju [afektywne]
F39 - Zaburzenia nastroju [afektywne], nieokreślone
F40 - Zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.0 - Agorafobia
F40.1 - Fobie społeczne
F40.2 - Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 - Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 - Fobie nieokreślone
F41 - Inne zaburzenia lękowe
F41.0 - Zaburzenie lękowe z napadami lęku [lęk paniczny]
F41.1 - Zaburzenia lękowe uogólnione
F41.2 - Zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane
F41.3 - Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 - Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 - Zaburzenia lękowe, nieokreślone
F42 - Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
F42.0 - Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych
F42.1 - Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych [rytuały obsesyjne]
F42.2 - Myśli i czynności natrętne, mieszane
F42.8 - Inne natręctwa
F42.9 - Natręctwa nieokreślone
F43 - Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
F43.0 - Ostra reakcja na stres
F43.1 - Zaburzenie stresowe pourazowe
F43.2 - Zaburzenia adaptacyjne
F43.8 - Inne reakcje na ciężki stres
F43.9 - Reakcja na ciężki stres, nieokreślona
F44 - Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
F44.0 - Amnezja dysocjacyjna
F44.1 - Fuga dysocjacyjna
F44.2 - Osłupienie dysocjacyjne
F44.3 - Trans i opętanie
F44.4 - Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 - Drgawki dysocjacyjne
F44.6 - Znieczulenie dysocjacyjne z utratą czucia
F44.7 - Mieszane zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
F44.8 - Inne zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne]
F44.9 - Zaburzenia dysocjacyjne [konwersyjne], nieokreślone
F45 - Zaburzenia występujące pod maską somatyczną
F45.0 - Zaburzenie z somatyzacją
F45.1 - Niezróżnicowane zaburzenie psychosomatyczne
F45.2 - Zaburzenie hipochondryczne
F45.3 - Zaburzenia wegetatywne występujące pod postacią somatyczną
F45.4 - Uporczywe bóle psychogenne
F45.8 - Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną
F45.9 - Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nieokreślone
F48 - Inne zaburzenia nerwicowe
F48.0 - Neurastenia
F48.1 - Zespół depersonalizacji-derealizacji
F48.8 - Inne określone zaburzenia nerwicowe
F48.9 - Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
F50 - Zaburzenia odżywiania
F50.0 - Jadłowstręt psychiczny
F50.1 - Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 - Żarłoczność psychiczna
F50.3 - Żarłoczność psychiczna atypowa
F50.4 - Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 - Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 - Inne zaburzenia odżywiania
F50.9 - Zaburzenia odżywiania, nieokreślone
F51 - Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 - Bezsenność nieorganiczna
F51.1 - Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 - Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 - Somnambulizm [sennowłóctwo]
F51.4 - Lęki nocne
F51.5 - Koszmary senne
F51.8 - Inne nieorganiczne zaburzenia snu
F51.9 - Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
F52 - Zaburzenia seksualne niespowodowane zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 - Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 - Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.2 - Brak reakcji genitalnej
F52.3 - Zaburzenia orgazmu
F52.4 - Wytrysk przedwczesny
F52.5 - Pochwica nieorganiczna
F52.6 - Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 - Nadmierny popęd seksualny
F52.8 - Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 - Nieokreślona dysfunkcja seksualna, niespowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
F53 - Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F53.0 - Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F53.1 - Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F53.8 - Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, niesklasyfikowane gdzie indziej
F53.9 - Połogowe zaburzenia psychiczne, nieokreślone
F54 - Czynniki psychologiczne lub behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami sklasyfikowanymi gdzie indziej
F55 - Nadużywanie substancji, które nie powodują uzależnienia
F59 - Nieokreślone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
F60 - Specyficzne zaburzenia osobowości
F60.0 - Osobowość paranoiczna
F60.1 - Osobowość schizoidalna
F60.2 - Osobowość dyssocjalna
F60.3 - Osobowość chwiejna emocjonalnie
F60.4 - Osobowość histrioniczna
F60.5 - Osobowość anankastyczna
F60.6 - Osobowość lękliwa [unikająca]
F60.7 - Osobowość zależna
F60.8 - Inne określone zaburzenia osobowości
F60.9 - Zaburzenia osobowości, nieokreślone
F61 - Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F62 - Trwałe zmiany osobowości niewynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu
F62.0 - Trwała zmiana osobowości po katastrofie
F62.1 - Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej
F62.8 - Inne trwałe zmiany osobowości
F62.9 - Trwała zmiana osobowości, nieokreślona
F63 - Zaburzenia nawyków i popędów
F63.0 - Patologiczny hazard
F63.1 - Patologiczne podpalanie [piromania]
F63.2 - Patologiczne kradzieże [kleptomania]
F63.3 - Trichotillomania
F63.8 - Inne zaburzenia nawyków i popędów
F63.9 - Zaburzenia nawyków i popędów, nieokreślone
F64 - Zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.0 - Transseksualizm
F64.1 - Transwestytyzm o typie podwójnej roli
F64.2 - Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie
F64.8 - Inne zaburzenia identyfikacji płciowej
F64.9 - Zaburzenia identyfikacji płciowej, nieokreślone
F65 - Zaburzenia preferencji seksualnych
F65.0 - Fetyszyzm
F65.1 - Transwestytyzm fetyszystyczny
F65.2 - Ekshibicjonizm
F65.3 - Oglądactwo
F65.4 - Pedofilia
F65.5 - Sadomasochizm
F65.6 - Złożone zaburzenia preferencji seksualnej
F65.8 - Inne zaburzenia preferencji seksualnych
F65.9 - Zaburzenia preferencji seksualnych, nieokreślone
F66 - Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną
F66.0 - Zaburzenia dojrzewania seksualnego
F66.1 - Orientacja seksualna egodystoniczna
F66.2 - Zaburzenie związków seksualnych
F66.8 - Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego
F66.9 - Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nieokreślone
F68 - Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F68.0 - Objawy fizyczne wtórne do zaburzeń psychologicznych
F68.1 - Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów lub niewydolności fizycznych bądź psychicznych [zaburzenie pozorowane]
F68.8 - Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F69 - Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
F70 - Upośledzenie umysłowe lekkiego stopnia
F70.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F70.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F70.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F70.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F71 - Upośledzenie umysłowe umiarkowanego stopnia
F71.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F71.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F71.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F71.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F72 - Upośledzenie umysłowe znacznego stopnia
F72.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F72.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F72.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F72.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F73 - Upośledzenie umysłowe głębokiego stopnia
F73.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F73.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F73.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F73.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F78 - Inne upośledzenie umysłowe
F78.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F78.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F78.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F78.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F79 - Nieokreślone upośledzenie umysłowe
F79.0 - Niewielkie zmiany lub brak zmian w zachowaniu
F79.1 - Znaczne zmiany zachowania powodujące konieczność opieki lub leczenia
F79.8 - Inne zmiany w zachowaniu
F79.9 - Brak informacji na temat zmian w zachowaniu
F80 - Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.0 - Specyficzne zaburzenia artykulacji
F80.1 - Zaburzenia ekspresji mowy
F80.2 - Zaburzenie rozumienia mowy
F80.3 - Nabyta afazja z padaczką [zespół Landaua-Kleffnera]
F80.8 - Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka
F80.9 - Zaburzenie rozwoju mowy i języka, nieokreślone
F81 - Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
F81.0 - Specyficzne zaburzenia czytania
F81.1 - Specyficzne zaburzenia ortograficzne
F81.2 - Specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych
F81.3 - Mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych
F81.8 - Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych
F81.9 - Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nieokreślone
F82 - Specyficzne zaburzenia rozwojowe funkcji motorycznych
F83 - Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
F84 - Całościowe zaburzenia rozwojowe
F84.0 - Autyzm dziecięcy
F84.1 - Autyzm atypowy
F84.2 - Zespół Retta
F84.3 - Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4 - Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 - Zespół Aspergera
F84.8 - Inne głębokie zaburzenia rozwojowe
F84.9 - Głębokie zaburzenia rozwojowe, nieokreślone
F88 - Inne zaburzenia rozwoju psychologicznego
F89 - Nieokreślone zaburzenia rozwoju psychologicznego
F90 - Zaburzenia hiperkinetyczne
F90.0 - Zaburzenie aktywności i uwagi
F90.1 - Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania
F90.8 - Inne zaburzenia hiperkinetyczne
F90.9 - Zaburzenie hiperkinetyczne, nieokreślone
F91 - Zaburzenia zachowania
F91.0 - Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 - Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.2 - Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 - Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 - Inne zaburzenia zachowania
F91.9 - Zaburzenia zachowania, nieokreślone
F92 - Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.0 - Depresyjne zaburzenie zachowania
F92.8 - Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji
F92.9 - Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nieokreślone
F93 - Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie
F93.0 - Lęk przed separacją w dzieciństwie
F93.1 - Zaburzenie lękowe o typie fobii w dzieciństwie
F93.2 - Lęk społeczny w dzieciństwie
F93.3 - Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie
F93.8 - Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa
F93.9 - Zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone
F94 - Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F94.0 - Mutyzm wybiórczy
F94.1 - Reaktywne utrudnienie nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie
F94.2 - Nadmierna łatwość w nawiązywaniu relacji społecznych w dzieciństwie
F94.8 - Inne zaburzenia funkcjonowania społecznego wieku dziecięcego
F94.9 - Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nieokreślone
F95 - Tiki
F95.0 - Tiki przemijające
F95.1 - Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe
F95.2 - Zespół tików głosowych i ruchowych [Gilles’a de la Tourette]
F95.8 - Inne tiki
F95.9 - Tiki, nieokreślone
F98 - Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.0 - Moczenie mimowolne nieorganiczne
F98.1 - Zanieczyszczanie się kałem nieorganiczne
F98.2 - Zaburzenia odżywiania u niemowląt i dzieci
F98.3 - Pica u niemowląt i dzieci
F98.4 - Stereotypie ruchowe
F98.5 - Jąkanie [zacinanie się]
F98.6 - Mowa bezładna
F98.8 - Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
F98.9 - Nieokreślone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym
F99 - Zaburzenie psychiczne nieokreślone inaczej
G - Choroby układu nerwowego
G00 - Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
G00.0 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez Haemophilus
G00.1 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych pneumokokowe
G00.2 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych paciorkowcowe
G00.3 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych gronkowcowe
G00.8 - Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
G00.9 - Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G01 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w grzybicach
G02.8 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w przebiegu innych określonych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne i nieokreślone czynniki
G03.0 - Nieropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.1 - Przewlekłe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
G03.2 - Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych [Mollareta]
G03.8 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 - Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, nieokreślone
G04 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.0 - Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 - Tropikalne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G04.2 - Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon rdzeniowych i rdzenia kręgowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 - Inne zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego
G04.9 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.0 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 - Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz mózgu i rdzenia kręgowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G06 - Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego
G06.0 - Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 - Ropień i ziarniniak rdzenia kręgowego i w kanale kręgowym
G06.2 - Ropień zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy, nieokreślony
G07 - Ropień i ziarniniak śródczaszkowy, w kanale kręgowym i rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 - Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G09 - Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10 - Pląsawica [choroba Huntingtona]
G11 - Ataksja dziedziczna
G11.0 - Ataksja wrodzona niepostępująca
G11.1 - Ataksja móżdżkowa o wczesnym początku
G11.2 - Ataksja móżdżkowa o późnym początku
G11.3 - Ataksja móżdżkowa z uszkodzonym systemem naprawy DNA
G11.4 - Dziedziczne spastyczne porażenie kończyn dolnych
G11.8 - Inne ataksje dziedziczne
G11.9 - Ataksja dziedziczna, nieokreślona
G12 - Rdzeniowy zanik mięśni i zespoły pokrewne
G12.0 - Rdzeniowy zanik mięśni, postać dziecięca, typ I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 - Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 - Stwardnienie zanikowe boczne
G12.8 - Inne rdzeniowe zaniki mięśni i zespoły pokrewne
G12.9 - Rdzeniowy zanik mięśni, nieokreślony
G13 - Zaniki układowe obejmujące pierwotnie ośrodkowy układ nerwowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G13.0 - Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 - Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w przebiegu chorób nowotworowych
G13.2 - Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1†, E03.–†)
G13.8 - Zanik układowy obejmujący pierwotnie układ nerwowy w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G20 - Choroba Parkinsona
G21 - Parkinsonizm wtórny
G21.0 - Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1 - Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne leki
G21.2 - Parkinsonizm wtórny wywołany przez inne czynniki zewnętrzne
G21.3 - Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8 - Inny parkinsonizm wtórny
G21.9 - Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
G22 - Parkinsonizm w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G23 - Inne choroby zwyrodnieniowe zwojów podstawnych
G23.0 - Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1 - Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steele’a-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2 - Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej
G23.8 - Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G24 - Dystonia
G24.0 - Dystonia polekowa
G24.1 - Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 - Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 - Kurczowy kręcz karku
G24.4 - Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.5 - Kurcz powiek
G24.8 - Inna dystonia
G24.9 - Dystonia, nieokreślona
G25 - Inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.0 - Drżenie samoistne
G25.1 - Drżenie polekowe
G25.2 - Inne określone formy drżenia
G25.3 - Mioklonia
G25.4 - Pląsawica polekowa
G25.5 - Inna pląsawica
G25.6 - Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 - Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9 - Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
G26 - Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G30 - Choroba Alzheimera
G30.0 - Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1 - Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8 - Inne postacie choroby Alzheimera
G30.9 - Choroba Alzheimera, nieokreślona
G31 - Inne zwyrodnieniowe choroby układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.0 - Zanik mózgu ograniczony
G31.1 - Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 - Zwyrodnienie układu nerwowego spowodowane przez alkohol
G31.8 - Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 - Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32 - Inne zwyrodnieniowe zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.0 - Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8 - Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 - Stwardnienie rozsiane
G36 - Inne rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
G36.0 - Zapalenie rdzenia kręgowego i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1 - Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8 - Inne określone rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu
G36.9 - Rozsiane procesy demielinizacyjne o ostrym przebiegu, nieokreślone
G37 - Inne choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.0 - Stwardnienie rozlane
G37.1 - Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 - Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 - Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego w przebiegu choroby demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 - Podostre martwicze zapalenie rdzenia kręgowego
G37.5 - Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 - Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 - Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G40 - Padaczka
G40.0 - Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1 - Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2 - Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3 - Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4 - Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5 - Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6 - Napady „grand mal”, nieokreślone (z napadami „petit mal” lub bez takich napadów)
G40.7 - Napady „petit mal”, nieokreślone, bez napadów „grand mal”
G40.8 - Inne padaczki
G40.9 - Padaczka, nieokreślona
G41 - Stan padaczkowy
G41.0 - Stan padaczkowy typu „grand mal”
G41.1 - Stan padaczkowy typu „petit mal”
G41.2 - Złożony częściowy stan padaczkowy
G41.8 - Inne stany padaczkowe
G41.9 - Stan padaczkowy, nieokreślony
G43 - Migrena
G43.0 - Migrena bez aury [migrena prosta]
G43.1 - Migrena z aurą [migrena klasyczna]
G43.2 - Stan migrenowy
G43.3 - Migrena powikłana
G43.8 - Inne migreny
G43.9 - Migrena, nieokreślona
G44 - Inne zespoły bólu głowy
G44.0 - Klasterowe bóle głowy
G44.1 - Naczyniowe bóle głowy niesklasyfikowane gdzie indziej
G44.2 - Ból głowy typu napięciowego
G44.3 - Przewlekły pourazowy ból głowy
G44.4 - Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.8 - Inne określone zespoły bólu głowy
G45 - Przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
G45.0 - Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
G45.1 - Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
G45.2 - Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
G45.3 - Przemijające objawy ślepoty
G45.4 - Przemijająca niepamięć całkowita
G45.6 - Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.8 - Inne przemijające napady niedokrwienia mózgu i zespoły pokrewne
G45.9 - Przemijające napady niedokrwienia mózgu, nieokreślone
G46 - Zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)
G46.0 - Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0†)
G46.1 - Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1†)
G46.2 - Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2†)
G46.3 - Zespół udarowy pnia mózgu (I60–I67†)
G46.4 - Zespół udarowy móżdżku (I60–I67†)
G46.5 - Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60–I67†)
G46.6 - Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60–I67†)
G46.7 - Stan zatokowy z innymi zespołami (I60–I67†)
G46.8 - Inne zespoły naczyniowe mózgu w przebiegu chorób naczyń mózgowych (I60–I67†)
G47 - Zaburzenia snu
G47.0 - Zaburzenia zasypiania i utrzymania snu [bezsenność]
G47.1 - Zaburzenia z nadmierną sennością [hipersomnia]
G47.2 - Zaburzenia rytmu snu i czuwania
G47.3 - Bezdech senny
G47.4 - Narkolepsja i katalepsja
G47.8 - Inne zaburzenia snu
G47.9 - Zaburzenia snu, nieokreślone
G50 - Zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.0 - Nerwoból nerwu trójdzielnego
G50.1 - Nietypowy ból twarzy
G50.8 - Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9 - Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51 - Zaburzenia nerwu twarzowego
G51.0 - Obwodowe porażenie nerwu twarzowego
G51.1 - Zapalenie zwoju kolanka
G51.2 - Zespół Melkerssona
G51.3 - Kloniczny skurcz połowy twarzy
G51.4 - Miokimia twarzowa
G51.8 - Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G51.9 - Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone
G52 - Zaburzenia innych nerwów czaszkowych
G52.0 - Zaburzenia nerwu węchowego
G52.1 - Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2 - Zaburzenia nerwu błędnego
G52.3 - Zaburzenia nerwu podjęzykowego
G52.7 - Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
G52.8 - Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych
G52.9 - Zaburzenie nerwu czaszkowego, nieokreślone
G53 - Zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G53.0 - Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†)
G53.1 - Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
G53.2 - Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8†)
G53.3 - Porażenia wielu nerwów czaszkowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G53.8 - Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G54 - Zaburzenia korzeni i splotów nerwowych
G54.0 - Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 - Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2 - Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowane gdzie indziej
G54.3 - Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G54.4 - Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G54.5 - Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6 - Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7 - Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8 - Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9 - Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
G55 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G55.0 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G55.1 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach dotyczących krążka międzykręgowego (M50–M51†)
G55.2 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.–†)
G55.3 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób kręgosłupa (M45–M46†, M48.–†, M53–M54†)
G55.8 - Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G56 - Mononeuropatie kończyny górnej
G56.0 - Zespół cieśni nadgarstka
G56.1 - Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 - Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 - Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4 - Kauzalgia
G56.8 - Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9 - Mononeuropatia kończyny górnej, nieokreślona
G57 - Mononeuropatie kończyny dolnej
G57.0 - Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 - Meralgia z parestezjami
G57.2 - Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 - Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 - Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 - Zespół kanału stępu
G57.6 - Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 - Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9 - Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
G58 - Inne mononeuropatie
G58.0 - Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 - Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 - Inne określone mononeuropatie
G58.9 - Mononeuropatia, nieokreślona
G59 - Mononeuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G59.0 - Mononeuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G59.8 - Inne mononeuropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G60 - Dziedziczna i idiopatyczna neuropatia
G60.0 - Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 - Choroba Refsuma
G60.2 - Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 - Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 - Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 - Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61 - Polineuropatia zapalna
G61.0 - Zespół Guillaina-Barrégo
G61.1 - Neuropatia surowicza
G61.8 - Inne polineuropatie zapalne
G61.9 - Polineuropatia zapalna, nieokreślona
G62 - Inne polineuropatie
G62.0 - Polineuropatia polekowa
G62.1 - Polineuropatia alkoholowa
G62.2 - Polineuropatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G62.8 - Inne określone polineuropatie
G62.9 - Polineuropatia, nieokreślona
G63 - Polineuropatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.0 - Polineuropatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 - Polineuropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G63.2 - Polineuropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3 - Polineuropatia w przebiegu innych chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00–E07†, E15–E16†, E20–E34†, E70–E89†)
G63.4 - Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40–E64†)
G63.5 - Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30–M35†)
G63.6 - Polineuropatia w innych zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego (M00–M25†, M40–M96†)
G63.8 - Polineuropatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 - Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70 - Miastenia i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.0 - Miastenia
G70.1 - Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 - Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 - Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 - Zaburzenie mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71 - Pierwotne zaburzenia mięśniowe
G71.0 - Dystrofia mięśniowa
G71.1 - Zaburzenia miotoniczne
G71.2 - Miopatie wrodzone
G71.3 - Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 - Inne pierwotne zaburzenia mięśniowe
G71.9 - Pierwotne zaburzenia mięśniowe, nieokreślone
G72 - Inne miopatie
G72.0 - Miopatia polekowa
G72.1 - Miopatia alkoholowa
G72.2 - Miopatia spowodowana przez inne czynniki toksyczne
G72.3 - Porażenie okresowe
G72.4 - Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 - Inne określone miopatie
G72.9 - Miopatia, nieokreślona
G73 - Zaburzenia złącza mięśniowo-nerwowego i mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.0 - Zespoły miasteniczne w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 - Zespół Eatona-Lamberta (C80†)
G73.2 - Inne zespoły miasteniczne w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G73.3 - Zespoły miasteniczne w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 - Miopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 - Miopatia w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 - Miopatia w przebiegu chorób metabolicznych
G73.7 - Miopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G80 - Mózgowe porażenie dziecięce
G80.0 - Spastyczne czterokończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.1 - Spastyczne dwukończynowe mózgowe porażenie dziecięce
G80.2 - Spastyczne mózgowe porażenie dziecięce połowicze
G80.3 - Dyskinetyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.4 - Ataktyczne mózgowe porażenie dziecięce
G80.8 - Inne mózgowe porażenie dziecięce
G80.9 - Mózgowe porażenie dziecięce, nieokreślone
G81 - Porażenie połowicze
G81.0 - Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 - Spastyczne porażenie połowicze
G81.9 - Porażenie połowicze, nieokreślone
G82 - Porażenie kończyn dolnych i czterokończynowe
G82.0 - Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 - Spastyczne porażenie kończyn dolnych
G82.2 - Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 - Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 - Spastyczne porażenie czterokończynowe
G82.5 - Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83 - Inne zespoły porażenne
G83.0 - Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 - Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 - Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 - Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 - Zespół ogona końskiego
G83.8 - Inne określone zespoły porażenne
G83.9 - Zespół porażenny, nieokreślony
G90 - Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
G90.0 - Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1 - Dysautonomia rodzinna [Rileya-Daya]
G90.2 - Zespół Hornera
G90.3 - Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8 - Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego
G90.9 - Zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, nieokreślone
G91 - Wodogłowie
G91.0 - Wodogłowie komunikujące
G91.1 - Wodogłowie z niedrożności
G91.2 - Wodogłowie normotensyjne
G91.3 - Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8 - Inne wodogłowie
G91.9 - Wodogłowie, nieokreślone
G92 - Encefalopatia toksyczna
G93 - Inne zaburzenia mózgu
G93.0 - Torbiele mózgu
G93.1 - Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2 - Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3 - Zespół zmęczenia po zakażeniach wirusowych
G93.4 - Encefalopatia, nieokreślona
G93.5 - Zespół uciskowy mózgu
G93.6 - Obrzęk mózgu
G93.7 - Zespół Reye’a
G93.8 - Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9 - Zaburzenia mózgu, nieokreślone
G94 - Inne patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.0 - Wodogłowie w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00–B99†)
G94.1 - Wodogłowie w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
G94.2 - Wodogłowie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8 - Inne określone patologie mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G95 - Inne choroby rdzenia kręgowego
G95.0 - Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1 - Mielopatie naczyniowe
G95.2 - Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony
G95.8 - Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G95.9 - Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
G96 - Inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.0 - Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1 - Zaburzenia dotyczące opon mózgowo-rdzeniowych niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8 - Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 - Zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97 - Pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
G97.0 - Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
G97.1 - Inna reakcja na nakłucie rdzenia i punkcję lędźwiową
G97.2 - Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G97.8 - Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego
G98 - Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G99 - Inne zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.0 - Neuropatia wegetatywna w przebiegu chorób układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1 - Inne zaburzenia układu nerwowego wegetatywnego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 - Mielopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8 - Inne określone zaburzenia układu nerwowego, występujące w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H - Choroby oka i przydatków oka, ucha i wyrostka sutkowatego
H00 - Jęczmień i gradówka
H00.0 - Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1 - Gradówka
H01 - Inne stany zapalne powiek
H01.0 - Zapalenie brzegów powiek
H01.1 - Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
H01.8 - Inne określone stany zapalne powiek
H01.9 - Zapalenie powiek, nieokreślone
H02 - Inne stany patologiczne powiek
H02.0 - Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
H02.1 - Wywinięcie powieki
H02.2 - Niedomykalność szpary powiekowej
H02.3 - Zwiotczenie skóry powiek
H02.4 - Opadnięcie powieki
H02.5 - Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
H02.6 - Kępki żółte powiek
H02.7 - Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
H02.8 - Inne określone zaburzenia powiek
H02.9 - Zaburzenia powiek, nieokreślone
H03 - Patologie powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.0 - Infestacja pasożytów do powiek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.1 - Zajęcie powiek w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.8 - Zajęcie powiek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H04 - Patologie układu łzowego
H04.0 - Zapalenie gruczołu łzowego
H04.1 - Inne zaburzenia gruczołu łzowego
H04.2 - Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
H04.3 - Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
H04.4 - Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
H04.5 - Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
H04.6 - Inne zmiany w drogach łzowych
H04.8 - Inne zaburzenia układu łzowego
H04.9 - Zaburzenia układu łzowego, nieokreślone
H05 - Patologie oczodołu
H05.0 - Zapalenie ostre oczodołu
H05.1 - Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
H05.2 - Stany z wytrzeszczem
H05.3 - Zniekształcenie oczodołu
H05.4 - Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5 - Ciało obce (stare) tkwiące w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8 - Inne zaburzenia oczodołu
H05.9 - Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
H06 - Patologie układu łzowego i oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.0 - Patologie układu łzowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.1 - Infestacja pasożytów do oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.2 - Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.–†)
H06.3 - Inne zaburzenia oczodołu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H10 - Zapalenie spojówek
H10.0 - Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1 - Ostre atopowe zapalenie spojówek
H10.2 - Inne ostre zapalenie spojówek
H10.3 - Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone
H10.4 - Przewlekłe zapalenie spojówek
H10.5 - Zapalenie brzegów powiek i spojówek
H10.8 - Inne zapalenia spojówek
H10.9 - Zapalenie spojówek, nieokreślone
H11 - Inne choroby spojówek
H11.0 - Skrzydlik
H11.1 - Zwyrodnienia spojówek i złogi
H11.2 - Blizny spojówkowe
H11.3 - Wylew spojówkowy
H11.4 - Inne zaburzenia naczyniowe i torbiele spojówek
H11.8 - Inne określone zaburzenia spojówek
H11.9 - Zaburzenia spojówek, nieokreślone
H13 - Zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.0 - Inwazja nicieni do spojówek (B74.–†)
H13.1 - Zapalenie spojówek w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.2 - Zapalenie spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.3 - Pemfigoid oczny (L12.–†)
H13.8 - Inne zaburzenia spojówek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H15 - Patologie twardówki
H15.0 - Zapalenie twardówki
H15.1 - Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8 - Inne zaburzenia twardówki
H15.9 - Zaburzenia twardówki, nieokreślone
H16 - Zapalenie rogówki
H16.0 - Wrzód rogówki
H16.1 - Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2 - Zapalenie rogówki i spojówek
H16.3 - Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4 - Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8 - Inne zapalenie rogówki
H16.9 - Zapalenie rogówki, nieokreślone
H17 - Blizny rogówki i zmętnienia
H17.0 - Zrost przedni tęczówki z rogówką
H17.1 - Inne centralne przymglenia rogówki
H17.8 - Inne blizny i przymglenia rogówki
H17.9 - Blizny rogówki i przymglenie, nieokreślone
H18 - Inne patologie rogówki
H18.0 - Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
H18.1 - Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
H18.2 - Inne postacie obrzęku rogówki
H18.3 - Zmiany w błonach rogówki
H18.4 - Zwyrodnienie rogówki
H18.5 - Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
H18.6 - Stożek rogówki
H18.7 - Inne zniekształcenia rogówki
H18.8 - Inne określone zaburzenia rogówki
H18.9 - Zaburzenia rogówki, nieokreślone
H19 - Patologie twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.0 - Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.1 - Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane przez wirus opryszczki (B00.5†)
H19.2 - Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.3 - Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.8 - Inne choroby twardówki i rogówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H20 - Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.0 - Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.1 - Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2 - Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym
H20.8 - Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9 - Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H21 - Inne patologie tęczówki i ciała rzęskowego
H21.0 - Wylew krwi do komory przedniej oka
H21.1 - Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
H21.2 - Zwyrodnienie tęczówki i ciała rzęskowego
H21.3 - Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
H21.4 - Błony źreniczne
H21.5 - Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
H21.8 - Inne określone choroby tęczówki i ciała rzęskowego
H21.9 - Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H22 - Patologie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.0 - Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.1 - Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.8 - Inne zaburzenia tęczówki i ciała rzęskowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H25 - Zaćma starcza
H25.0 - Zaćma starcza początkowa
H25.1 - Zaćma starcza jądrowa
H25.2 - Zaćma starcza, typ Morgagniego
H25.8 - Inne postacie zaćmy starczej
H25.9 - Zaćma starcza, nieokreślona
H26 - Inne postacie zaćmy
H26.0 - Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1 - Zaćma urazowa
H26.2 - Zaćma wikłająca
H26.3 - Zaćma polekowa
H26.4 - Stany po zaćmie
H26.8 - Inne określone postacie zaćmy
H26.9 - Zaćma, nieokreślona
H27 - Inne patologie soczewki
H27.0 - Bezsoczewkowość
H27.1 - Przemieszczenie soczewki
H27.8 - Inne określone zaburzenia soczewki
H27.9 - Zaburzenia soczewki, nieokreślone
H28 - Zaćma i inne patologie soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.0 - Zaćma cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
H28.1 - Zaćma w innych zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
H28.2 - Zaćma w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.8 - Inne zaburzenia soczewki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H30 - Zapalenie naczyniówki i siatkówki
H30.0 - Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
H30.1 - Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
H30.2 - Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
H30.8 - Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
H30.9 - Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone
H31 - Inne patologie naczyniówki
H31.0 - Blizny naczyniówki i siatkówki
H31.1 - Zwyrodnienie błony naczyniowej
H31.2 - Dziedziczne zwyrodnienie błony naczyniowej
H31.3 - Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
H31.4 - Odwarstwienie naczyniówki
H31.8 - Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
H31.9 - Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone
H32 - Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.0 - Zapalenie naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.8 - Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H33 - Odwarstwienia i przedarcia siatkówki
H33.0 - Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
H33.1 - Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
H33.2 - Odwarstwienie siatkówki surowicze
H33.3 - Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
H33.4 - Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
H33.5 - Inne postacie odwarstwienia siatkówki
H34 - Zamknięcie naczyń siatkówki
H34.0 - Przemijające zamknięcie tętnicy siatkówki
H34.1 - Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
H34.2 - Inne postacie zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
H34.8 - Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
H34.9 - Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone
H35 - Inne zaburzenia siatkówki
H35.0 - Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
H35.1 - Retinopatia wcześniaków
H35.2 - Inne zmiany rozrostowe siatkówki
H35.3 - Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
H35.4 - Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
H35.5 - Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
H35.6 - Krwotok siatkówkowy
H35.7 - Oddzielenie warstw siatkówki
H35.8 - Inne określone zaburzenia siatkówki
H35.9 - Zaburzenie siatkówki, nieokreślone
H36 - Zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H36.0 - Retinopatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .3)
H36.8 - Inne zaburzenia siatkówki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H40 - Jaskra
H40.0 - Podejrzenie jaskry
H40.1 - Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
H40.2 - Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
H40.3 - Jaskra wtórna w urazach oka
H40.4 - Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
H40.5 - Jaskra wtórna w przebiegu innych chorób oka
H40.6 - Jaskra wtórna polekowa
H40.8 - Inne postacie jaskry
H40.9 - Jaskra, nieokreślona
H42 - Jaskra w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H42.0 - Jaskra w zaburzeniach wydzielania wewnętrznego, stanu odżywienia i przemian metabolicznych
H42.8 - Jaskra w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H43 - Zaburzenia ciała szklistego
H43.0 - Obkurczenie ciała szklistego
H43.1 - Krwotok do ciała szklistego
H43.2 - Krystaliczne złogi w ciele szklistym
H43.3 - Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
H43.8 - Inne zaburzenia ciała szklistego
H43.9 - Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone
H44 - Zaburzenia gałki ocznej
H44.0 - Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej
H44.1 - Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
H44.2 - Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca
H44.3 - Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.4 - Obniżone napięcie gałki ocznej
H44.5 - Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.6 - Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
H44.7 - Ciało obce (stare) tkwiące wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
H44.8 - Inne zaburzenia gałki ocznej
H44.9 - Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone
H45 - Zaburzenia ciała szklistego i gałki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.0 - Krwotok do ciała szklistego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.1 - Zapalenie wnętrza gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.8 - Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H46 - Zapalenie nerwu wzrokowego
H47 - Inne zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej
H47.0 - Zaburzenia nerwu wzrokowego niesklasyfikowane gdzie indziej
H47.1 - Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony
H47.2 - Zanik nerwu wzrokowego
H47.3 - Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
H47.4 - Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
H47.5 - Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
H47.6 - Zaburzenia kory wzrokowej
H47.7 - Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone
H48 - Zaburzenia nerwu wzrokowego [II] i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.0 - Zanik nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.1 - Zapalenie pozagałkowe nerwu wzrokowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.8 - Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H49 - Zez porażenny
H49.0 - Porażenie nerwu okoruchowego [III nerwu czaszkowego]
H49.1 - Porażenie nerwu bloczkowego [IV nerwu czaszkowego]
H49.2 - Porażenie nerwu odwodzącego [VI nerwu czaszkowego]
H49.3 - Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4 - Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8 - Inne zezy porażenne
H49.9 - Zez porażenny, nieokreślony
H50 - Inne postacie zeza
H50.0 - Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
H50.1 - Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
H50.2 - Zez pionowy
H50.3 - Zez okresowy
H50.4 - Inne i nieokreślone zezy jawne
H50.5 - Zez ukryty
H50.6 - Zez mechaniczny
H50.8 - Inne określone postacie zeza
H50.9 - Zez, nieokreślony
H51 - Inne zaburzenia ruchów obuocznych
H51.0 - Porażenie skojarzonego spojrzenia
H51.1 - Niedomoga i skurcz konwergencji
H51.2 - Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe
H51.8 - Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
H51.9 - Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone
H52 - Zaburzenia refrakcji i akomodacji
H52.0 - Nadwzroczność
H52.1 - Krótkowzroczność
H52.2 - Astygmatyzm
H52.3 - Różnowzroczność i różnica wielkości obrazów na siatkówce
H52.4 - Starczowzroczność
H52.5 - Zaburzenia akomodacji
H52.6 - Inne zaburzenia refrakcji
H52.7 - Zaburzenia refrakcji, nieokreślone
H53 - Zaburzenia widzenia
H53.0 - Niedowidzenie z nieużywania oka
H53.1 - Subiektywne zaburzenia widzenia
H53.2 - Dwojenie
H53.3 - Inne zaburzenia widzenia obuocznego
H53.4 - Zmiany w polu widzenia
H53.5 - Zaburzenia widzenia barw
H53.6 - Ślepota zmierzchowa
H53.8 - Inne zaburzenia widzenia
H53.9 - Zaburzenia widzenia, nieokreślone
H54 - Ślepota i upośledzenie widzenia
H54.0 - Ślepota obuoczna
H54.1 - Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
H54.2 - Upośledzenie wzroku obuoczne
H54.3 - Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
H54.4 - Ślepota jednego oka
H54.5 - Upośledzenie widzenia jednego oka
H54.6 - Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
H54.7 - Nieokreślona utrata wzroku
H55 - Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałki ocznej
H57 - Inne zaburzenia oka i przydatków oka
H57.0 - Zaburzenia czynności źrenicy
H57.1 - Ból oczny
H57.8 - Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
H57.9 - Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H58 - Inne zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.0 - Zaburzenia czynności źrenicy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.1 - Zaburzenia widzenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.8 - Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H59 - Pozabiegowe uszkodzenia oka i przydatków oka, niesklasyfikowane gdzie indziej
H59.0 - Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
H59.8 - Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
H59.9 - Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H60 - Zapalenie ucha zewnętrznego
H60.0 - Ropień ucha zewnętrznego
H60.1 - Rozlane zapalenie ucha zewnętrznego
H60.2 - Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
H60.3 - Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.4 - Perlak ucha zewnętrznego
H60.5 - Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.8 - Inne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.9 - Zapalenie ucha zewnętrznego, nieokreślone
H61 - Inne zaburzenia ucha zewnętrznego
H61.0 - Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
H61.1 - Niezakaźne patologie ucha zewnętrznego
H61.2 - Czop woskowinowy
H61.3 - Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
H61.8 - Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
H61.9 - Zaburzenia ucha zewnętrznego, nieokreślone
H62 - Zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.0 - Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.1 - Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.2 - Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
H62.3 - Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.4 - Zapalenie ucha zewnętrznego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.8 - Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H65 - Nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.0 - Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.1 - Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.2 - Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.3 - Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
H65.4 - Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.9 - Nieropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
H66 - Ropne i nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H66.0 - Ostre ropne zapalenie ucha środkowego
H66.1 - Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
H66.2 - Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej
H66.3 - Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
H66.4 - Ropne zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
H66.9 - Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
H67 - Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.0 - Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.1 - Zapalenie ucha środkowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.8 - Zapalenie ucha środkowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H68 - Zapalenie i niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H68.0 - Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
H68.1 - Niedrożność trąbki słuchowej Eustachiusza
H69 - Inne zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.0 - Ziejąca trąbka słuchowa Eustachiusza
H69.8 - Inne określone zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.9 - Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza, nieokreślone
H70 - Zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
H70.0 - Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.1 - Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.2 - Zapalenie kości skroniowej
H70.8 - Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany pokrewne
H70.9 - Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H71 - Perlak ucha środkowego
H72 - Perforacja błony bębenkowej
H72.0 - Centralna perforacja błony bębenkowej
H72.1 - Perforacja błony bębenkowej w części nadbębenkowej
H72.2 - Inne brzeżne perforacje błony bębenkowej
H72.8 - Inna perforacja błony bębenkowej
H72.9 - Perforacja błony bębenkowej, nieokreślona
H73 - Inne zaburzenia błony bębenkowej
H73.0 - Ostre zapalenie błony bębenkowej
H73.1 - Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
H73.8 - Inne określone zaburzenia błony bębenkowej
H73.9 - Zaburzenia błony bębenkowej, nieokreślone
H74 - Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.0 - Stwardnienie jamy bębenkowej
H74.1 - Procesy zrostowe ucha środkowego
H74.2 - Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych
H74.3 - Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
H74.4 - Polip ucha środkowego
H74.8 - Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.9 - Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H75 - Inne zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.0 - Zapalenie wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.8 - Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H80 - Otoskleroza
H80.0 - Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa
H80.1 - Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa
H80.2 - Otoskleroza ślimakowa
H80.8 - Inna otoskleroza
H80.9 - Otoskleroza, nieokreślona
H81 - Zaburzenia układu przedsionkowego
H81.0 - Choroba Méniere’a
H81.1 - Łagodne, napadowe zawroty głowy
H81.2 - Zapalenie neuronu przedsionkowego
H81.3 - Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
H81.4 - Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
H81.8 - Inne zaburzenia układu przedsionkowego
H81.9 - Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone
H82 - Zespoły zawrotów głowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H83 - Inne zaburzenia ucha wewnętrznego
H83.0 - Zapalenie błędnika
H83.1 - Przetoka błędnika
H83.2 - Zaburzenia czynności błędnika
H83.3 - Zmiana w uchu wewnętrznym spowodowana przez hałas
H83.8 - Inne określone choroby ucha wewnętrznego
H83.9 - Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone
H90 - Upośledzenie słuchu przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe
H90.0 - Upośledzenie słuchu przewodzeniowe obustronne
H90.1 - Upośledzenie słuchu przewodzeniowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.2 - Upośledzenie słuchu przewodzeniowe, nieokreślone
H90.3 - Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe obustronne
H90.4 - Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.5 - Upośledzenie słuchu czuciowo-nerwowe, nieokreślone
H90.6 - Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe obustronne
H90.7 - Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe jednostronne bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.8 - Upośledzenie słuchu mieszane przewodzeniowe i czuciowo-nerwowe, nieokreślone
H91 - Inne rodzaje upośledzenia słuchu
H91.0 - Upośledzenie słuchu ototoksyczne
H91.1 - Presbyacusis
H91.2 - Nagłe idiopatyczne upośledzenie słuchu
H91.3 - Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
H91.8 - Inne określone postacie upośledzenia słuchu
H91.9 - Ubytek słuchu, nieokreślony
H92 - Ból ucha i wyciek z ucha
H92.0 - Ból ucha
H92.1 - Ropotok uszny
H92.2 - Krwawienie z ucha
H93 - Inne zaburzenia ucha, niesklasyfikowane gdzie indziej
H93.0 - Zaburzenia zwyrodnieniowe i naczyniowe ucha
H93.1 - Szum w uszach
H93.2 - Inne zaburzenia percepcji słuchowej
H93.3 - Choroby nerwu słuchowego
H93.8 - Inne określone zaburzenia ucha
H93.9 - Zaburzenia ucha, nieokreślone
H94 - Inne zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.0 - Zapalenie nerwu słuchowego w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.8 - Inne określone zaburzenia ucha w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
H95 - Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, niesklasyfikowane gdzie indziej
H95.0 - Nawrotowy perlak jamy pooperacyjnej wyrostka sutkowatego
H95.1 - Inne zaburzenia po zabiegach dotyczących ucha i wyrostka sutkowatego
H95.8 - Inne pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego
H95.9 - Pooperacyjne zaburzenia ucha i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
I - Choroby układu krążenia
I00 - Choroba reumatyczna bez informacji o zajęciu serca
I01 - Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
I01.0 - Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 - Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 - Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I01.8 - Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 - Ostra choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I02 - Pląsawica reumatyczna
I02.0 - Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9 - Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05 - Choroby reumatyczne zastawki mitralnej
I05.0 - Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 - Niedomykalność reumatyczna zastawki mitralnej
I05.2 - Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 - Inne choroby zastawki mitralnej
I05.9 - Choroba zastawki mitralnej, nieokreślona
I06 - Choroby reumatyczne zastawki aortalnej
I06.0 - Reumatyczne zwężenie aorty
I06.1 - Reumatyczna niedomykalność zastawki aortalnej
I06.2 - Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawki
I06.8 - Inne choroby reumatyczne zastawki aortalnej
I06.9 - Choroba reumatyczna zastawki aortalnej, nieokreślona
I07 - Choroby reumatyczne zastawki trójdzielnej
I07.0 - Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 - Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 - Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 - Inne choroby zastawki trójdzielnej
I07.9 - Choroba zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08 - Choroby wielu zastawek
I08.0 - Choroby zastawki mitralnej i zastawki aortalnej
I08.1 - Choroby zastawki mitralnej i zastawki trójdzielnej
I08.2 - Choroby zastawki aortalnej i zastawki trójdzielnej
I08.3 - Skojarzone choroby zastawek mitralnej, trójdzielnej i aortalnej
I08.8 - Inne choroby skojarzone wielu zastawek
I08.9 - Choroba wielu zastawek, nieokreślona
I09 - Inne reumatyczne choroby serca
I09.0 - Reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego
I09.1 - Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawka nieokreślona
I09.2 - Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 - Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 - Reumatyczna choroba serca, nieokreślona
I10 - Nadciśnienie samoistne (pierwotne)
I11 - Nadciśnieniowa choroba serca
I11.0 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca oraz niewydolnością nerek
I13.9 - Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15 - Nadciśnienie wtórne
I15.0 - Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1 - Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2 - Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8 - Inne postacie nadciśnienia wtórnego
I15.9 - Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20 - Choroba niedokrwienna serca
I20.0 - Choroba niedokrwienna serca niestabilna
I20.1 - Choroba niedokrwienna serca z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 - Inne postacie choroby niedokrwiennej serca
I20.9 - Choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I21 - Ostry zawał mięśnia sercowego
I21.0 - Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 - Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 - Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 - Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 - Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 - Ostry zawał serca, nieokreślony
I22 - Ponowny zawał serca
I22.0 - Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 - Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 - Ponowny ostry zawał serca o innej lokalizacji
I22.9 - Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowieniu
I23 - Niektóre powikłania występujące w czasie ostrego zawału mięśnia sercowego
I23.0 - Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 - Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 - Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 - Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 - Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 - Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 - Skrzeplina w przedsionku, uszku przedsionka i komorze jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 - Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24 - Inne ostre postacie choroby niedokrwiennej serca
I24.0 - Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
I24.1 - Zespół Dresslera
I24.8 - Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 - Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25 - Przewlekła choroba niedokrwienna serca
I25.0 - Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 - Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2 - Przebyty zawał serca
I25.3 - Tętniak serca
I25.4 - Tętniak tętnicy wieńcowej
I25.5 - Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 - Nieme niedokrwienie mięśnia sercowego
I25.8 - Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9 - Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I26 - Zator płucny
I26.0 - Zator płucny z informacją o ostrym sercu płucnym
I26.9 - Zator płucny bez informacji o ostrym sercu płucnym
I27 - Inne zespoły sercowo-płucne
I27.0 - Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1 - Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.2 - Nadciśnienie płucne wtórne o innej etiologii
I27.8 - Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9 - Zespół sercowo-płucny, nieokreślony
I28 - Inne choroby naczyń płucnych
I28.0 - Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1 - Tętniak tętnicy płucnej
I28.8 - Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9 - Choroba naczyń płucnych, nieokreślona
I30 - Ostre zapalenie osierdzia
I30.0 - Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1 - Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8 - Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9 - Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
I31 - Inne choroby osierdzia
I31.0 - Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1 - Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2 - Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
I31.3 - Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8 - Inne określone choroby osierdzia
I31.9 - Choroba osierdzia, nieokreślona
I32 - Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.0 - Zapalenie osierdzia w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1 - Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8 - Zapalenie osierdzia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I33 - Ostre i podostre zapalenie wsierdzia
I33.0 - Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9 - Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
I34 - Niereumatyczne choroby zastawki mitralnej
I34.0 - Niedomykalność zastawki mitralnej
I34.1 - Wypadanie płatka zastawki mitralnej
I34.2 - Niereumatyczne zwężenie zastawki mitralnej
I34.8 - Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej
I34.9 - Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki mitralnej, nieokreślone
I35 - Niereumatyczne choroby zastawki aortalnej
I35.0 - Zwężenie zastawki aortalnej
I35.1 - Niedomykalność zastawki aortalnej
I35.2 - Zwężenie zastawki aortalnej z niedomykalnością
I35.8 - Inne zaburzenia funkcji zastawki aortalnej
I35.9 - Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej, nieokreślone
I36 - Niereumatyczne choroby zastawki trójdzielnej
I36.0 - Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
I36.1 - Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 - Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 - Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9 - Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone
I37 - Choroby zastawki pnia płucnego
I37.0 - Zwężenie zastawki pnia płucnego
I37.1 - Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 - Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 - Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9 - Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone
I38 - Zapalenie wsierdzia, zastawka nieokreślona
I39 - Zapalenie wsierdzia i choroby zastawek serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.0 - Zaburzenia funkcji zastawki mitralnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1 - Zaburzenia funkcji zastawki aortalnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2 - Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3 - Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4 - Zaburzenia funkcji wielu zastawek w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8 - Zapalenie wsierdzia, nieokreślonej zastawki, w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I40 - Ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.0 - Zakaźne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1 - Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8 - Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9 - Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
I41 - Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.0 - Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1 - Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2 - Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8 - Zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I42 - Kardiomiopatia
I42.0 - Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1 - Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 - Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 - Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 - Zwłóknienie sprężyste wsierdzia
I42.5 - Inne kardiomiopatie zaciskające
I42.6 - Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 - Kardiomiopatia spowodowana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 - Inne kardiomiopatie
I42.9 - Kardiomiopatia, nieokreślona
I43 - Kardiomiopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.0 - Kardiomiopatia w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1 - Kardiomiopatia w przebiegu chorób metabolicznych
I43.2 - Kardiomiopatia w przebiegu chorób z niedoborów pokarmowych
I43.8 - Kardiomiopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I44 - Blok przedsionkowo-komorowy i lewej odnogi pęczka Hisa
I44.0 - Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1 - Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2 - Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3 - Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4 - Blok przedniej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
I44.5 - Blok tylnej gałęzi lewej odnogi pęczka Hisa
I44.6 - Inny i nieokreślony blok gałęzi pęczka Hisa
I44.7 - Blok lewej odnogi pęczka Hisa, nieokreślony
I45 - Inne zaburzenia przewodzenia
I45.0 - Blok prawej odnogi pęczka Hisa
I45.1 - Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka Hisa
I45.2 - Blok dwuwiązkowy
I45.3 - Blok trójwiązkowy
I45.4 - Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5 - Inny określony blok serca
I45.6 - Zespół preekscytacji
I45.8 - Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9 - Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46 - Zatrzymanie akcji serca
I46.0 - Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1 - Nagły zgon sercowy, tak opisany
I46.9 - Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47 - Częstoskurcz napadowy
I47.0 - Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej [reentry]
I47.1 - Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2 - Częstoskurcz komorowy
I47.9 - Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48 - Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49 - Inne zaburzenia rytmu serca
I49.0 - Migotanie i trzepotanie komór
I49.1 - Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa [pobudzenie przedsionkowe]
I49.2 - Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3 - Przedwczesna depolaryzacja [pobudzenie] komór
I49.4 - Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje [pobudzenia]
I49.5 - Zespół chorej zatoki
I49.8 - Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9 - Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50 - Niewydolność serca
I50.0 - Niewydolność serca zastoinowa
I50.1 - Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 - Niewydolność serca, nieokreślona
I51 - Choroby serca niedokładnie określone i powikłania chorób serca
I51.0 - Ubytek przegrody serca, nabyty
I51.1 - Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2 - Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3 - Zakrzep wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4 - Zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
I51.5 - Zwyrodnienie mięśnia sercowego
I51.6 - Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
I51.7 - Powiększenie serca
I51.8 - Inne niedokładnie określone choroby serca
I52 - Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.0 - Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1 - Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8 - Inne zaburzenia funkcji serca w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I60 - Krwotok podpajęczynówkowy
I60.0 - Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 - Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 - Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 - Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 - Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61 - Krwotok śródczaszkowy
I61.0 - Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 - Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 - Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 - Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 - Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 - Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 - Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 - Inne krwotoki mózgowe
I61.9 - Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62 - Inne krwotoki śródczaszkowe nieurazowe
I62.0 - Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 - Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 - Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63 - Zawał mózgu
I63.0 - Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 - Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 - Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 - Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 - Zawał mózgu spowodowany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 - Zawał mózgu spowodowany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 - Zawał mózgu spowodowany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 - Inny zawał mózgu
I63.9 - Zawał mózgu, nieokreślony
I64 - Udar mózgu, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65 - Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
I65.0 - Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 - Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 - Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 - Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 - Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 - Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66 - Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, nieprowadzące do zawału mózgu
I66.0 - Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 - Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 - Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 - Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 - Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 - Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 - Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67 - Inne patologie naczyniowe mózgu
I67.0 - Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 - Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 - Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 - Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 - Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 - Choroba Moyamoya
I67.6 - Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 - Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowane gdzie indziej
I67.8 - Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 - Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I68 - Zaburzenia naczyniowe mózgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.0 - Angiopatia skrobiawicza (amyloidowa) naczyń mózgowych (E85.–†)
I68.1 - Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.2 - Zapalenie tętnic mózgowych w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I68.8 - Inne zaburzenia naczyń mózgowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I69 - Następstwa chorób naczyniowych mózgu
I69.0 - Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 - Następstwa krwotoku śródmózgowego
I69.2 - Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 - Następstwa zawału mózgu
I69.4 - Następstwa udaru mózgu, nieokreślonego jako krwotoczny lub zawałowy
I69.8 - Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70 - Miażdżyca
I70.0 - Miażdżyca aorty
I70.1 - Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2 - Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8 - Miażdżyca innych tętnic
I70.9 - Miażdżyca uogólniona i nieokreślona
I71 - Tętniak i rozwarstwienie aorty
I71.0 - Tętniak rozwarstwiający aorty [dowolnego odcinka]
I71.1 - Tętniak odcinka piersiowego aorty, pęknięty
I71.2 - Tętniak odcinka piersiowego aorty, bez informacji o pęknięciu
I71.3 - Tętniak odcinka brzusznego aorty, pęknięty
I71.4 - Tętniak odcinka brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu
I71.5 - Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, pęknięty
I71.6 - Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego aorty, bez informacji o pęknięciu
I71.8 - Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9 - Tętniak aorty o nieokreślonym umiejscowieniu, bez informacji o pęknięciu
I72 - Inne postacie tętniaka
I72.0 - Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1 - Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2 - Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3 - Tętniak tętnicy biodrowej
I72.4 - Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8 - Tętniak innych określonych tętnic
I72.9 - Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73 - Inne choroby naczyń obwodowych
I73.0 - Zespół Raynauda
I73.1 - Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8 - Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9 - Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
I74 - Zatorowość i zakrzepica tętnicza
I74.0 - Zator i zakrzep odcinka brzusznego aorty
I74.1 - Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków aorty
I74.2 - Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3 - Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4 - Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
I74.5 - Zator i zakrzep tętnicy biodrowej
I74.8 - Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9 - Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej
I77 - Inne choroby tętnic i tętniczek
I77.0 - Przetoka tętniczo-żylna, nabyta
I77.1 - Zwężenie tętnicy
I77.2 - Pęknięcie tętnicy
I77.3 - Dysplazja włóknisto-mięśniowa tętnic
I77.4 - Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5 - Martwica tętnicy
I77.6 - Zapalenie tętnicy, nieokreślone
I77.8 - Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9 - Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone
I78 - Choroby naczyń włosowatych
I78.0 - Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych
I78.1 - Znamię, nienowotworowe
I78.8 - Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9 - Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone
I79 - Zaburzenia tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.0 - Tętniak aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1 - Zapalenie aorty w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2 - Angiopatia obwodowa w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8 - Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I80 - Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył
I80.0 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
I80.1 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie innych żył i innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
I80.8 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9 - Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81 - Zakrzep żyły wrotnej
I82 - Inne zatory żylne i zakrzepica
I82.0 - Zespół Budda-Chiariego
I82.1 - Wędrujące zakrzepowe zapalenie żył
I82.2 - Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3 - Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.8 - Zator i zakrzep innych określonych żył
I82.9 - Zator i zakrzep żyły, nieokreślonej
I83 - Żylaki kończyn dolnych
I83.0 - Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1 - Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2 - Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9 - Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84 - Hemoroidy
I84.0 - Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne
I84.1 - Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.2 - Guzki krwawnicze odbytu wewnętrzne bez powikłań
I84.3 - Zakrzepowe guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne
I84.4 - Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5 - Guzki krwawnicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I84.6 - Pozostałość skórna po hemoroidach odbytu lub odbytnicy
I84.7 - Nieokreślone zakrzepowe guzki krwawnicze
I84.8 - Guzki krwawnicze nieokreślone z innymi powikłaniami
I84.9 - Hemoroidy, nieokreślone, bez powikłań
I85 - Żylaki przełyku
I85.0 - Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9 - Żylaki przełyku bez krwawienia
I86 - Żylaki o innej lokalizacji
I86.0 - Żylaki podjęzykowe
I86.1 - Żylaki moszny
I86.2 - Żylaki miednicy
I86.3 - Żylaki sromu
I86.4 - Żylaki żołądka
I86.8 - Żylaki innych określonych miejsc
I87 - Inne patologie żył
I87.0 - Zespół po zapaleniu żył
I87.1 - Ucisk żyły
I87.2 - Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8 - Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9 - Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone
I88 - Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.0 - Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1 - Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8 - Inne nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych
I88.9 - Nieswoiste zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
I89 - Inne niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.0 - Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1 - Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8 - Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych
I89.9 - Niezakaźne zaburzenia naczyń chłonnych i węzłów chłonnych, nieokreślone
I95 - Niedociśnienie
I95.0 - Samoistne niedociśnienie tętnicze
I95.1 - Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2 - Niedociśnienie tętnicze spowodowane przez leki
I95.8 - Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9 - Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone
I97 - Pozabiegowe zaburzenia układu krążenia niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.0 - Zespół po kardiotomii
I97.1 - Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2 - Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu piersi
I97.8 - Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9 - Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone
I98 - Inne zaburzenia układu krążenia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.0 - Kiła układu krążenia
I98.1 - Zaburzenia sercowo-naczyniowe w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.2 - Żylaki przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I98.8 - Inne określone zaburzenia układu sercowo-naczyniowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
I99 - Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
J - Choroby układu oddechowego
J00 - Ostre zapalenie nosa i gardła [przeziębienie]
J01 - Ostre zapalenie zatok
J01.0 - Ostre zapalenie zatoki szczękowej
J01.1 - Ostre zapalenie zatoki czołowej
J01.2 - Ostre zapalenie komórek sitowych
J01.3 - Ostre zapalenie zatoki klinowej
J01.4 - Ostre zapalenie wszystkich zatok
J01.8 - Inne ostre zapalenie zatok
J01.9 - Ostre zapalenie zatok, nieokreślone
J02 - Ostre zapalenie gardła
J02.0 - Paciorkowcowe zapalenie gardła
J02.8 - Ostre zapalenie gardła wywołane przez inne określone drobnoustroje
J02.9 - Ostre zapalenie gardła, nieokreślone
J03 - Ostre zapalenie migdałków podniebiennych
J03.0 - Zapalenie migdałków podniebiennych paciorkowcowe
J03.8 - Ostre zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez inne określone drobnoustroje
J03.9 - Ostre zapalenie migdałków podniebiennych, nieokreślone
J04 - Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J04.0 - Ostre zapalenie krtani
J04.1 - Ostre zapalenie tchawicy
J04.2 - Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J05 - Ostre krupowe zapalenie krtani i nagłośni
J05.0 - Ostre krupowe zapalenie krtani
J05.1 - Ostre zapalenie nagłośni
J06 - Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim nieokreślonym
J06.0 - Ostre zapalenie krtani i gardła
J06.8 - Inne ostre zakażenia górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
J06.9 - Ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, nieokreślone
J10 - Grypa wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.0 - Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.1 - Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J10.8 - Grypa z innymi objawami wywołana przez inny zidentyfikowany wirus grypy
J11 - Grypa, wirus niezidentyfikowany
J11.0 - Grypa z zapaleniem płuc wywołana przez niezidentyfikowany wirus
J11.1 - Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana przez niezidentyfikowany wirus
J11.8 - Grypa z innymi objawami wywołana przez niezidentyfikowany wirus
J12 - Wirusowe zapalenie płuc, niesklasyfikowane gdzie indziej
J12.0 - Zapalenie płuc wywołane przez adenowirus
J12.1 - Zapalenie płuc wywołane przez wirus RS
J12.2 - Zapalenie płuc wywołane przez wirus paragrypy
J12.8 - Zapalenie płuc wywołane przez inny wirus
J12.9 - Wirusowe zapalenie płuc, nieokreślone
J13 - Zapalenie płuc wywołane przez Streptococcus pneumoniae
J14 - Zapalenie płuc wywołane przez Haemophilus influenzae
J15 - Bakteryjne zapalenie płuc niesklasyfikowane gdzie indziej
J15.0 - Zapalenie płuc wywołane przez Klebsiella pneumoniae
J15.1 - Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.2 - Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
J15.3 - Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce z grupy B
J15.4 - Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5 - Zapalenie płuc wywołane przez Escherichia coli
J15.6 - Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J15.7 - Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J15.8 - Zapalenie płuc wywołane przez inne bakterie
J15.9 - Bakteryjne zapalenie płuc, nieokreślone
J16 - Zapalenie płuc wywołane przez inny czynnik zakaźny, niesklasyfikowane gdzie indziej
J16.0 - Zapalenie płuc wywołane przez Chlamydia
J16.8 - Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje
J17 - Zapalenie płuc w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.0 - Zapalenie płuc w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.1 - Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.2 - Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
J17.3 - Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
J17.8 - Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J18 - Zapalenie płuc wywołane przez niezidentyfikowany czynnik zakaźny
J18.0 - Odoskrzelowe zapalenie płuc, nieokreślone
J18.1 - Płatowe zapalenie płuc, nieokreślone
J18.2 - Hipostatyczne zapalenie płuc, nieokreślone
J18.8 - Zapalenie płuc wywołane przez inne nieokreślone drobnoustroje
J18.9 - Zapalenie płuc, nieokreślone
J20 - Ostre zapalenie oskrzeli
J20.0 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Haemophilus influenzae
J20.2 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8 - Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez inne określone drobnoustroje
J20.9 - Ostre zapalenie oskrzeli, nieokreślone
J21 - Ostre zapalenie oskrzelików
J21.0 - Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez wirus RS
J21.8 - Ostre zapalenie oskrzelików wywołane przez inne określone drobnoustroje
J21.9 - Ostre zapalenie oskrzelików, nieokreślone
J22 - Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
J30 - Naczynioruchowy i alergiczny nieżyt nosa
J30.0 - Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.1 - Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2 - Inne sezonowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3 - Inne alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
J30.4 - Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, nieokreślone
J31 - Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa, nosa i gardła, a także gardła
J31.0 - Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.1 - Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
J31.2 - Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
J32 - Przewlekłe zapalenie zatok
J32.0 - Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
J32.1 - Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
J32.2 - Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
J32.3 - Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
J32.4 - Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
J32.8 - Inne przewlekłe zapalenie zatok
J32.9 - Przewlekłe zapalenie zatok, nieokreślone
J33 - Polip nosa
J33.0 - Polip jamy nosowej
J33.1 - Zwyrodnienie polipowate zatok
J33.8 - Inne polipy zatok
J33.9 - Polip nosa, nieokreślony
J34 - Inne choroby nosa i zatok przynosowych
J34.0 - Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
J34.1 - Torbiel i śluzowiak nosa i zatok przynosowych
J34.2 - Skrzywienie przegrody nosa
J34.3 - Przerost małżowin nosowych
J34.8 - Inne określone choroby nosa i zatok przynosowych
J35 - Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.0 - Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych
J35.1 - Przerost migdałków podniebiennych
J35.2 - Przerost migdałka gardłowego
J35.3 - Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
J35.8 - Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.9 - Przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego, nieokreślone
J36 - Ropień okołomigdałkowy
J37 - Przewlekłe zapalenie krtani oraz krtani i tchawicy
J37.0 - Przewlekłe zapalenie krtani
J37.1 - Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J38 - Choroby strun głosowych i krtani, niesklasyfikowane gdzie indziej
J38.0 - Porażenie strun głosowych i krtani
J38.1 - Polip struny głosowej i krtani
J38.2 - Guzki strun głosowych
J38.3 - Inne choroby strun głosowych
J38.4 - Obrzęk krtani
J38.5 - Skurcz krtani
J38.6 - Zwężenie krtani
J38.7 - Inne choroby krtani
J39 - Inne choroby górnych dróg oddechowych
J39.0 - Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
J39.1 - Inne ropnie gardła
J39.2 - Inne choroby gardła
J39.3 - Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
J39.8 - Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
J39.9 - Choroby górnych dróg oddechowych, nieokreślone
J40 - Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J41 - Proste i śluzowo-ropne przewlekłe zapalenie oskrzeli
J41.0 - Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli
J41.1 - Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne
J41.8 - Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane proste i śluzowo-ropne
J42 - Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43 - Rozedma
J43.0 - Zespół MacLeoda
J43.1 - Rozedma całego zrazika płuca
J43.2 - Rozedma środkowej części zrazika płuca
J43.8 - Inna rozedma płuc
J43.9 - Rozedma płuc, nieokreślona
J44 - Inne przewlekłe obturacyjne choroby płuc
J44.0 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc w okresie zaostrzenia, nieokreślona
J44.8 - Inna określona przewlekła obturacyjna choroba płuc
J44.9 - Przewlekła obturacyjna choroba płuc, nieokreślona
J45 - Astma oskrzelowa
J45.0 - Astma oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn alergicznych
J45.1 - Astma oskrzelowa niealergiczna
J45.8 - Astma oskrzelowa mieszana
J45.9 - Astma oskrzelowa, nieokreślona
J46 - Stan astmatyczny
J47 - Rozstrzenie oskrzeli
J60 - Pylica górników kopalń węgla
J61 - Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
J62 - Pylica wywołana przez ekspozycję na pył zawierający krzem
J62.0 - Pylica wywołana przez talk
J62.8 - Pylica wywołana przez inne pyły zawierające krzemionkę
J63 - Pylica wywołana przez wdychanie innych pyłów nieorganicznych
J63.0 - Aluminoza (płuca)
J63.1 - Zwłóknienie boksytowe (płuca)
J63.2 - Beryloza
J63.3 - Zwłóknienie grafitowe (płuca)
J63.4 - Syderoza
J63.5 - Stannoza
J63.8 - Pylica wywołana przez inne określone pyły nieorganiczne
J64 - Nieokreślona pylica płuc
J65 - Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
J66 - Choroby dróg oddechowych spowodowane wdychaniem określonych pyłów organicznych
J66.0 - Bysynoza
J66.1 - Choroba obrabiających len
J66.2 - Choroba palaczy haszyszu
J66.8 - Choroba dróg oddechowych wywołana przez inne określone pyły organiczne
J67 - Zapalenie płuc związane z nadwrażliwością na pył organiczny
J67.0 - Płuco rolnika
J67.1 - Bagasoza
J67.2 - Płuco hodowców ptaków
J67.3 - Korkowica
J67.4 - Płuco pracujących przy słodzie
J67.5 - Płuco pracujących przy przerobie grzybów
J67.6 - Płuco korujących klony
J67.7 - Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
J67.8 - Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez inne pyły organiczne
J67.9 - Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane przez nieokreślony pył organiczny
J68 - Zaburzenia oddechowe wywołane przez wdychanie środków chemicznych, gazów, spalin i par
J68.0 - Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J68.1 - Obrzęk płuc wywołany przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J68.2 - Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary, niesklasyfikowane gdzie indziej
J68.3 - Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J68.4 - Przewlekłe choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J68.8 - Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J68.9 - Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana przez czynniki chemiczne, gazy, spaliny lub pary
J69 - Zapalenie płuc wywołane przez aspirację substancji płynnych i stałych
J69.0 - Zapalenie płuc spowodowane przez zachłyśnięcie się pokarmem lub wymiocinami
J69.1 - Zapalenie płuc wywołane przez wdychanie olejów lub smarów
J69.8 - Zapalenie płuc wywołane przez inne ciała stałe lub ciekłe
J70 - Zaburzenia oddechowe wywołane przez czynniki zewnętrzne
J70.0 - Ostre objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
J70.1 - Przewlekłe i inne objawy płucne spowodowane napromieniowaniem
J70.2 - Ostre polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc
J70.3 - Przewlekłe polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc
J70.4 - Polekowe zaburzenia dotyczące tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślone
J70.8 - Zaburzenia układu oddechowego spowodowane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi
J70.9 - Zaburzenia układu oddechowego spowodowane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi
J80 - Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej dorosłych
J81 - Obrzęk płuc
J82 - Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
J84 - Inne śródmiąższowe choroby płuc
J84.0 - Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
J84.1 - Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
J84.8 - Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc
J84.9 - Choroba tkanki śródmiąższowej płuc, nieokreślona
J85 - Ropień płuca i śródpiersia
J85.0 - Zgorzel lub martwica płuca
J85.1 - Ropień płuca w przebiegu zapalenia płuc
J85.2 - Ropień płuca bez zapalenia płuc
J85.3 - Ropień śródpiersia
J86 - Ropniak opłucnej
J86.0 - Ropniak opłucnej z przetoką
J86.9 - Ropniak opłucnej bez przetoki
J90 - Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
J91 - Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J92 - Blaszka opłucnej
J92.0 - Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą
J92.9 - Blaszka opłucnej bez azbestozy
J93 - Odma opłucnowa
J93.0 - Odma opłucnowa samoistna z wysiłku
J93.1 - Inna samoistna odma opłucnowa
J93.8 - Inna odma opłucnowa
J93.9 - Odma opłucnowa, nieokreślona
J94 - Inne choroby opłucnej
J94.0 - Wysięk opłucnowy mleczowy
J94.1 - Zarośnięcie jamy opłucnej [fibrothorax]
J94.2 - Krwiak opłucnej
J94.8 - Inne określone choroby opłucnej
J94.9 - Choroba opłucnej, nieokreślona
J95 - Pozabiegowe zaburzenia oddychania niesklasyfikowane gdzie indziej
J95.0 - Nieprawidłowe funkcjonowanie tracheostomii
J95.1 - Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej
J95.2 - Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową
J95.3 - Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
J95.4 - Zespół Mendelsona
J95.5 - Pozabiegowe podgłośniowe zwężenie krtani
J95.8 - Inne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego
J95.9 - Pozabiegowe zaburzenie układu oddechowego, nieokreślone
J96 - Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
J96.0 - Ostra niewydolność oddechowa
J96.1 - Przewlekła niewydolność oddechowa
J96.9 - Niewydolność oddechowa, nieokreślona
J98 - Inne zespoły zaburzeń oddychania
J98.0 - Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.1 - Zapadnięcie się płuca
J98.2 - Rozedma śródmiąższowa
J98.3 - Rozedma wyrównawcza
J98.4 - Inne choroby płuc
J98.5 - Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.6 - Choroby przepony
J98.8 - Inne określone choroby układu oddechowego
J98.9 - Choroba układu oddechowego, nieokreślona
J99 - Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J99.0 - Reumatoidalna choroba płuc (M05.1†)
J99.1 - Zaburzenia układu oddechowego w innych układowych chorobach tkanki łącznej
J99.8 - Zaburzenia układu oddechowego w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K - Choroby układu trawiennego
K00 - Zaburzenia rozwoju i wyrzynania się zębów
K00.0 - Brak zębów
K00.1 - Zęby nadliczbowe
K00.2 - Nieprawidłowości wielkości i kształtu zębów
K00.3 - Zęby ze szkliwem plamkowym
K00.4 - Zaburzenia rozwoju zębów
K00.5 - Dziedziczne zaburzenia struktury zęba, niesklasyfikowane gdzie indziej
K00.6 - Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
K00.7 - Zespół ząbkowania
K00.8 - Inne zaburzenia rozwoju zębów
K00.9 - Zaburzenia rozwoju zębów, nieokreślone
K01 - Zęby wtopione lub zaklinowane
K01.0 - Zęby wtopione
K01.1 - Ząb zaklinowany
K02 - Próchnica zębów
K02.0 - Próchnica ograniczona do szkliwa
K02.1 - Próchnica zębiny
K02.2 - Próchnica cementu
K02.3 - Zatrzymana próchnica zębów
K02.4 - Odontoklazja
K02.8 - Inne postacie próchnicy zębów
K02.9 - Próchnica zębów, nieokreślona
K03 - Inne choroby twardych tkanek zębów
K03.0 - Nadmierne starcie zębów
K03.1 - Starcie zębów
K03.2 - Nadżerka zębów
K03.3 - Patologiczna resorpcja zębów
K03.4 - Hipercementoza
K03.5 - Zrośnięcie zęba z kością
K03.6 - Złogi nazębne
K03.7 - Zmiany zabarwienia tkanek twardych zęba po jego wyrżnięciu się
K03.8 - Inne określone choroby twardych tkanek zębów
K03.9 - Choroby twardych tkanek zębów, nieokreślone
K04 - Choroby miazgi i tkanek okołowierzchołkowych
K04.0 - Zapalenie miazgi
K04.1 - Martwica miazgi
K04.2 - Zwyrodnienie miazgi
K04.3 - Patologiczne powstawanie twardych tkanek w obrębie miazgi
K04.4 - Ostre przywierzchołkowe zapalenie ozębnej, pochodzenia miazgowego
K04.5 - Przewlekłe przywierzchołkowe zapalenie ozębnej
K04.6 - Ropień przywierzchołkowy z zajęciem zatoki
K04.7 - Ropień przywierzchołkowy bez zajęcia zatoki
K04.8 - Torbiel korzeniowa
K04.9 - Inne nieokreślone choroby miazgi i tkanek przywierzchołkowych
K05 - Zapalenie dziąsła i choroby przyzębia
K05.0 - Ostre zapalenie dziąseł
K05.1 - Przewlekłe zapalenie dziąseł
K05.2 - Ostre zapalenie przyzębia
K05.3 - Przewlekłe zapalenie przyzębia
K05.4 - Desmodontoza
K05.5 - Inne choroby przyzębia
K05.6 - Choroba przyzębia, nieokreślona
K06 - Inne choroby dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K06.0 - Zanik dziąseł
K06.1 - Przerost dziąseł
K06.2 - Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
K06.8 - Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K06.9 - Choroba dziąsła i bezzębnego wyrostka zębodołowego, nieokreślone
K07 - Zaburzenia w zakresie zębów i twarzy [obejmujące nieprawidłowości zgryzu]
K07.0 - Znaczne nieprawidłowości wymiaru szczęk
K07.1 - Nieprawidłowości stosunku szczęk do podstawy czaszki
K07.2 - Nieprawidłowości stosunku łuków zębowych
K07.3 - Zaburzenia pozycji zębów
K07.4 - Wady zgryzu, nieokreślone
K07.5 - Nieprawidłowości czynnościowe zębowo-twarzowe
K07.6 - Zaburzenia stawu skroniowo-żuchwowego
K07.8 - Inne nieprawidłowości zębowo-twarzowe
K07.9 - Nieprawidłowości zębowo-twarzowe, nieokreślone
K08 - Inne zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K08.0 - Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych
K08.1 - Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia
K08.2 - Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.3 - Zatrzymany korzeń zęba
K08.8 - Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K08.9 - Zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących, nieokreślone
K09 - Torbiele okolicy jamy ustnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
K09.0 - Torbiele rozwojowe zębopochodne
K09.1 - Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
K09.2 - Inne torbiele szczęk
K09.8 - Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
K09.9 - Torbiel okolicy jamy ustnej, nieokreślona
K10 - Inne choroby szczęki i żuchwy
K10.0 - Zaburzenia rozwojowe szczęki i żuchwy
K10.1 - Ziarniniak olbrzymiokomórkowy, centralny
K10.2 - Stany zapalne szczęki i żuchwy
K10.3 - Zapalenie zębodołu szczęki i żuchwy
K10.8 - Inne określone choroby szczęki i żuchwy
K10.9 - Choroba szczęki lub żuchwy, nieokreślona
K11 - Choroby gruczołów ślinowych
K11.0 - Zanik gruczołu ślinowego
K11.1 - Przerost gruczołu ślinowego
K11.2 - Zapalenie gruczołu ślinowego
K11.3 - Ropień gruczołu ślinowego
K11.4 - Przetoka gruczołu ślinowego
K11.5 - Kamica ślinianek
K11.6 - Torbiel śluzowa
K11.7 - Zaburzenia wydzielania śliny
K11.8 - Inne choroby gruczołów ślinowych
K11.9 - Choroby ślinianki, nieokreślone
K12 - Zapalenie jamy ustnej i choroby pokrewne
K12.0 - Nawracające afty jamy ustnej
K12.1 - Inne postacie zapalenia jamy ustnej
K12.2 - Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
K13 - Inne choroby śluzówki warg i jamy ustnej
K13.0 - Choroby warg
K13.1 - Nagryzanie policzka i wargi
K13.2 - Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, w tym języka
K13.3 - Włochate rogowacenie białe
K13.4 - Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
K13.5 - Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
K13.6 - Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
K13.7 - Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
K14 - Choroby języka
K14.0 - Zapalenie języka
K14.1 - Język geograficzny
K14.2 - Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne
K14.3 - Przerost brodawek języka
K14.4 - Zanik brodawek języka
K14.5 - Język pofałdowany
K14.6 - Ból języka
K14.8 - Inne choroby języka
K14.9 - Choroba języka, nieokreślona
K20 - Zapalenie przełyku
K21 - Choroba refluksowa żołądkowo-przełykowa
K21.0 - Refluks żołądkowo-przełykowy z zapaleniem przełyku
K21.9 - Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
K22 - Inne choroby przełyku
K22.0 - Achalazja wpustu
K22.1 - Wrzód przełyku
K22.2 - Niedrożność przełyku
K22.3 - Perforacja przełyku
K22.4 - Dyskineza przełyku
K22.5 - Uchyłek przełyku nabyty
K22.6 - Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
K22.8 - Inne określone choroby przełyku
K22.9 - Choroba przełyku, nieokreślona
K23 - Zaburzenia przełyku w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K23.0 - Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8†)
K23.1 - Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3†)
K23.8 - Zaburzenia przełyku w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K25 - Wrzód żołądka
K25.0 - Ostry z krwotokiem
K25.1 - Ostry z perforacją
K25.2 - Ostry z krwotokiem i perforacją
K25.3 - Ostry bez krwotoku i perforacji
K25.4 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
K25.5 - Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
K25.6 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
K25.7 - Przewlekły bez krwotoku i perforacji
K25.9 - Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
K26 - Wrzód dwunastnicy
K26.0 - Ostry z krwotokiem
K26.1 - Ostry z perforacją
K26.2 - Ostry z krwotokiem i perforacją
K26.3 - Ostry bez krwotoku i perforacji
K26.4 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
K26.5 - Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
K26.6 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
K26.7 - Przewlekły bez krwotoku i perforacji
K26.9 - Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
K27 - Wrzód trawienny o nieokreślonej lokalizacji
K27.0 - Ostry z krwotokiem
K27.1 - Ostry z perforacją
K27.2 - Ostry z krwotokiem i perforacją
K27.3 - Ostry bez krwotoku i perforacji
K27.4 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
K27.5 - Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
K27.6 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
K27.7 - Przewlekły bez krwotoku i perforacji
K27.9 - Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
K28 - Wrzód żołądka i jelita czczego
K28.0 - Ostry z krwotokiem
K28.1 - Ostry z perforacją
K28.2 - Ostry z krwotokiem i perforacją
K28.3 - Ostry bez krwotoku i perforacji
K28.4 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem
K28.5 - Przewlekły lub nieokreślony z perforacją
K28.6 - Przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i perforacją
K28.7 - Przewlekły bez krwotoku i perforacji
K28.9 - Nieokreślony co do przebiegu, bez krwotoku i perforacji
K29 - Zapalenie żołądka i dwunastnicy
K29.0 - Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
K29.1 - Inne ostre zapalenie żołądka
K29.2 - Alkoholowe zapalenie żołądka
K29.3 - Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.4 - Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
K29.5 - Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.6 - Inne zapalenia żołądka
K29.7 - Zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.8 - Zapalenie dwunastnicy
K29.9 - Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K30 - Dyspepsja
K31 - Inne choroby żołądka i dwunastnicy
K31.0 - Ostra rozstrzeń żołądka
K31.1 - Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
K31.2 - Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
K31.3 - Skurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
K31.4 - Uchyłek żołądka
K31.5 - Niedrożność dwunastnicy
K31.6 - Przetoka żołądka lub dwunastnicy
K31.8 - Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
K31.9 - Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślona
K35 - Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
K35.0 - Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
K35.1 - Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
K35.9 - Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K36 - Inne postacie zapalenia wyrostka robaczkowego
K37 - Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K38 - Inne choroby wyrostka robaczkowego
K38.0 - Rozrost wyrostka robaczkowego
K38.1 - Kamienie wyrostkowe
K38.2 - Uchyłek wyrostka robaczkowego
K38.3 - Przetoka wyrostka robaczkowego
K38.8 - Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
K38.9 - Choroba wyrostka robaczkowego, nieokreślona
K40 - Przepuklina pachwinowa
K40.0 - Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością, bez zgorzeli
K40.1 - Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą
K40.2 - Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K40.3 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
K40.4 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
K40.9 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
K41 - Przepuklina udowa
K41.0 - Obustronna przepuklina udowa z niedrożnością, bez zgorzeli
K41.1 - Obustronna przepuklina udowa ze zgorzelą
K41.2 - Obustronna przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
K41.3 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K41.4 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa ze zgorzelą
K41.9 - Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa bez niedrożności lub zgorzeli
K42 - Przepuklina pępkowa
K42.0 - Przepuklina pępkowa, z niedrożnością, bez zgorzeli
K42.1 - Przepuklina pępkowa ze zgorzelą
K42.9 - Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
K43 - Przepuklina brzuszna
K43.0 - Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli
K43.1 - Przepuklina brzuszna ze zgorzelą
K43.9 - Przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
K44 - Przepuklina przeponowa
K44.0 - Przepuklina przeponowa z niedrożnością bez zgorzeli
K44.1 - Przepuklina przeponowa ze zgorzelą
K44.9 - Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
K45 - Inne przepukliny brzuszne
K45.0 - Inna określona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli
K45.1 - Inna określona przepuklina brzuszna ze zgorzelą
K45.8 - Inna określona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
K46 - Nieokreślona przepuklina brzuszna
K46.0 - Nieokreślona przepuklina brzuszna z niedrożnością, bez zgorzeli
K46.1 - Nieokreślona przepuklina brzuszna ze zgorzelą
K46.9 - Nieokreślona przepuklina brzuszna bez niedrożności lub zgorzeli
K50 - Choroba Leśniowskiego-Crohna [odcinkowe zapalenie jelita]
K50.0 - Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita cienkiego
K50.1 - Choroba Leśniowskiego-Crohna jelita grubego
K50.8 - Inne postacie choroby Leśniowskiego-Crohna
K50.9 - Choroba Leśniowskiego-Crohna, nieokreślona
K51 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K51.0 - Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego
K51.1 - Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego
K51.2 - Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy
K51.3 - Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy
K51.4 - Rzekoma polipowatość jelita grubego
K51.5 - Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy
K51.8 - Inne postacie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
K51.9 - Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone
K52 - Inne niezakaźne nieżyty żołądkowo-jelitowe i zapalenia okrężnicy
K52.0 - Zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy spowodowane promieniowaniem
K52.1 - Toksyczne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
K52.2 - Alergiczne pokarmowe zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
K52.8 - Inne określone niezakaźne zapalenia żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy
K52.9 - Niezakaźne zapalenie żołądka, jelita cienkiego i okrężnicy, nieokreślone
K55 - Naczyniowe choroby jelit
K55.0 - Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
K55.1 - Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
K55.2 - Angiodysplazja jelita grubego
K55.8 - Inne naczyniowe zaburzenia jelit
K55.9 - Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K56 - Niedrożność porażenna i niedrożność jelit bez przepukliny
K56.0 - Niedrożność porażenna jelit
K56.1 - Wgłobienie
K56.2 - Skręt jelita
K56.3 - Niedrożność spowodowana przez kamień żółciowy
K56.4 - Inne postacie niedrożności jelitowej
K56.5 - Zrosty jelitowe z niedrożnością
K56.6 - Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
K56.7 - Niedrożność jelitowa, nieokreślona
K57 - Choroba uchyłkowa jelita
K57.0 - Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z perforacją i ropniem
K57.1 - Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez perforacji i ropnia
K57.2 - Choroba uchyłkowa jelita grubego z perforacją i ropniem
K57.3 - Choroba uchyłkowa jelita grubego bez perforacji i ropnia
K57.4 - Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z perforacją i ropniem
K57.5 - Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez perforacji i ropnia
K57.8 - Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita z perforacją i ropniem
K57.9 - Choroba uchyłkowa nieokreślonego odcinka jelita bez perforacji i ropnia
K58 - Zespół jelita drażliwego
K58.0 - Zespół jelita drażliwego z biegunką
K58.9 - Zespół jelita drażliwego bez biegunki
K59 - Inne czynnościowe zaburzenia jelitowe
K59.0 - Zaparcie
K59.1 - Biegunka czynnościowa
K59.2 - Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K59.3 - Okrężnica olbrzymia, niesklasyfikowana gdzie indziej
K59.4 - Kurcz odbytu
K59.8 - Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
K59.9 - Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K60 - Szczelina i przetoka odbytnicy i okolicy odbytu
K60.0 - Ostra szczelina odbytu
K60.1 - Przewlekła szczelina odbytu
K60.2 - Szczelina odbytu, nieokreślona
K60.3 - Przetoka odbytu
K60.4 - Przetoka odbytnicza
K60.5 - Przetoka odbytowo-odbytnicza
K61 - Ropień okolicy odbytu i odbytnicy
K61.0 - Ropień odbytu
K61.1 - Ropień odbytniczy
K61.2 - Ropień odbytniczo-odbytowy
K61.3 - Ropień kulszowo-odbytniczy
K61.4 - Ropień wewnątrzzwieraczowy
K62 - Inne choroby odbytu i odbytnicy
K62.0 - Polip odbytu
K62.1 - Polip odbytnicy
K62.2 - Wypadnięcie odbytu
K62.3 - Wypadnięcie odbytnicy
K62.4 - Zwężenie odbytu i odbytnicy
K62.5 - Krwawienie z odbytu i odbytnicy
K62.6 - Wrzód odbytu i odbytnicy
K62.7 - Popromienne zapalenie prostnicy
K62.8 - Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
K62.9 - Choroba odbytu i odbytnicy, nieokreślona
K63 - Inne choroby jelit
K63.0 - Ropień jelita
K63.1 - Perforacja jelita (nieurazowa)
K63.2 - Przetoka jelitowa
K63.3 - Wrzód jelita
K63.4 - Opadnięcie trzewi
K63.8 - Inne określone choroby jelit
K63.9 - Choroba jelita, nieokreślona
K65 - Zapalenie otrzewnej
K65.0 - Ostre zapalenie otrzewnej
K65.8 - Inne zapalenie otrzewnej
K65.9 - Zapalenie otrzewnej, nieokreślone
K66 - Inne choroby otrzewnej
K66.0 - Zrosty otrzewnowe
K66.1 - Krwiak otrzewnej
K66.8 - Inne określone zaburzenia otrzewnej
K66.9 - Choroby otrzewnej, nieokreślone
K67 - Zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K67.0 - Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydia (A74.8†)
K67.1 - Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8†)
K67.2 - Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7†)
K67.3 - Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3†)
K67.8 - Inne zaburzenia otrzewnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K70 - Alkoholowa choroba wątroby
K70.0 - Alkoholowe stłuszczenie wątroby
K70.1 - Alkoholowe zapalenie wątroby
K70.2 - Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby
K70.3 - Alkoholowa marskość wątroby
K70.4 - Alkoholowa niewydolność wątroby
K70.9 - Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona
K71 - Toksyczne uszkodzenie wątroby
K71.0 - Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
K71.1 - Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
K71.2 - Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3 - Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4 - Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5 - Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
K71.6 - Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7 - Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8 - Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
K71.9 - Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona
K72 - Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej
K72.0 - Ostra i podostra niewydolność wątroby
K72.1 - Przewlekła niewydolność wątroby
K72.9 - Niewydolność wątroby, nieokreślona
K73 - Przewlekłe zapalenie wątroby, niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.0 - Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.1 - Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.2 - Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.8 - Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.9 - Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
K74 - Zwłóknienie i marskość wątroby
K74.0 - Zwłóknienie wątroby
K74.1 - Stwardnienie wątroby
K74.2 - Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby
K74.3 - Pierwotna marskość żółciowa
K74.4 - Wtórna marskość żółciowa
K74.5 - Marskość żółciowa, nieokreślona
K74.6 - Inna i nieokreślona marskość wątroby
K75 - Inne choroby zapalne wątroby
K75.0 - Ropień wątroby
K75.1 - Zapalenie żyły wrotnej
K75.2 - Nieswoiste odczynowe zapalenie wątroby
K75.3 - Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K75.8 - Inne określone choroby zapalne wątroby
K75.9 - Choroba zapalna wątroby, nieokreślona
K76 - Inne choroby wątroby
K76.0 - Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K76.1 - Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby
K76.2 - Centralna krwotoczna martwica wątroby
K76.3 - Zawał wątroby
K76.4 - Plamica wątroby
K76.5 - Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych
K76.6 - Nadciśnienie wrotne
K76.7 - Zespół wątrobowo-nerkowy
K76.8 - Inne określone choroby wątroby
K76.9 - Choroba wątroby, nieokreślona
K77 - Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K77.0 - Zaburzenia wątroby w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
K77.8 - Zaburzenia wątroby w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K80 - Kamica żółciowa
K80.0 - Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.1 - Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.2 - Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
K80.3 - Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem dróg żółciowych
K80.4 - Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.5 - Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
K80.8 - Inne postacie kamicy żółciowej
K81 - Zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.0 - Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.1 - Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.8 - Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.9 - Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone
K82 - Inne choroby pęcherzyka żółciowego
K82.0 - Niedrożność pęcherzyka żółciowego
K82.1 - Wodniak pęcherzyka żółciowego
K82.2 - Perforacja pęcherzyka żółciowego
K82.3 - Przetoka pęcherzyka żółciowego
K82.4 - Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego
K82.8 - Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
K82.9 - Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreślona
K83 - Inne choroby dróg żółciowych
K83.0 - Zapalenie dróg żółciowych
K83.1 - Niedrożność przewodów żółciowych
K83.2 - Perforacja przewodów żółciowych
K83.3 - Przetoka przewodów żółciowych
K83.4 - Kurcz zwieracza Oddiego
K83.5 - Torbiel żółciowa
K83.8 - Inne określone choroby przewodów żółciowych
K83.9 - Choroba przewodów żółciowych, nieokreślona
K85 - Ostre zapalenie trzustki
K86 - Inne choroby trzustki
K86.0 - Alkoholowe przewlekłe zapalenie trzustki
K86.1 - Inne postacie przewlekłego zapalenia trzustki
K86.2 - Torbiel trzustki
K86.3 - Torbiel rzekoma trzustki
K86.8 - Inne określone choroby trzustki
K86.9 - Choroba trzustki, nieokreślona
K87 - Zaburzenia pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych i trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K87.0 - Zaburzenia pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K87.1 - Zaburzenia trzustki w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K90 - Zaburzenia wchłaniania jelitowego
K90.0 - Choroba trzewna
K90.1 - Sprue tropikalne
K90.2 - Zespół ślepej pętli niesklasyfikowany gdzie indziej
K90.3 - Trzustkopochodna biegunka tłuszczowa
K90.4 - Nieprawidłowe wchłanianie w wyniku nietolerancji, niesklasyfikowane gdzie indziej
K90.8 - Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego
K90.9 - Zaburzenia wchłaniania jelitowego, nieokreślone
K91 - Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.0 - Wymioty po zabiegach na przewodzie pokarmowym
K91.1 - Zespoły po zabiegach chirurgicznych żołądka
K91.2 - Nieprawidłowe wchłanianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.3 - Pooperacyjna niedrożność jelitowa
K91.4 - Nieprawidłowa czynność kolostomii i enterostomii
K91.5 - Zespół po cholecystektomii
K91.8 - Inne pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
K91.9 - Pooperacyjne zaburzenia przewodu pokarmowego, nieokreślone
K92 - Inne choroby układu pokarmowego
K92.0 - Wymioty krwawe
K92.1 - Stolce smołowate
K92.2 - Krwotok z przewodu pokarmowego, nieokreślony
K92.8 - Inne określone choroby układu pokarmowego
K92.9 - Choroba przewodu pokarmowego, nieokreślona
K93 - Zaburzenia innych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
K93.0 - Gruźlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych (A18.3†)
K93.1 - Okrężnica olbrzymia w przebiegu choroby Chagasa (B57.3†)
K93.8 - Zaburzenia innych określonych narządów przewodu pokarmowego w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L - Choroby skóry i tkanki podskórnej
L00 - Gronkowcowy zespół oparzeniowy skóry
L01 - Liszajec
L01.0 - Liszajec [o dowolnej etiologii bakteryjnej] [dowolnej okolicy]
L01.1 - Zliszajowacenie innych zmian skórnych
L02 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny
L02.0 - Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy
L02.1 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi
L02.2 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny tułowia
L02.3 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny pośladka
L02.4 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny kończyny
L02.8 - Ropień skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji
L02.9 - Ropień skóry, czyrak i czyrak gromadny, nieokreślony
L03 - Zapalenie tkanki łącznej
L03.0 - Zapalenie tkanki podskórnej palca ręki i stopy
L03.1 - Zapalenie tkanki łącznej innych części kończyny
L03.2 - Zapalenie tkanki łącznej twarzy
L03.3 - Zapalenie tkanki łącznej tułowia
L03.8 - Zapalenie tkanki łącznej o innym umiejscowieniu
L03.9 - Zapalenie tkanki łącznej, nieokreślone
L04 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych
L04.0 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych twarzy, głowy i szyi
L04.1 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych tułowia
L04.2 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny górnej
L04.3 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych kończyny dolnej
L04.8 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych o innym umiejscowieniu
L04.9 - Ostre zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
L05 - Torbiel pilonidalna
L05.0 - Torbiel pilonidalna z ropniem
L05.9 - Torbiel pilonidalna bez ropnia
L08 - Inne miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L08.0 - Ropne zapalenie skóry
L08.1 - Łupież rumieniowy
L08.8 - Inne określone miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej
L08.9 - Miejscowe zakażenia skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L10 - Pęcherzyca
L10.0 - Pęcherzyca zwykła
L10.1 - Pęcherzyca bujająca
L10.2 - Pęcherzyca liściasta
L10.3 - Pęcherzyca brazylijska [fogo selvagem]
L10.4 - Pęcherzyca rumieniowata
L10.5 - Pęcherzyca polekowa
L10.8 - Inne postacie pęcherzycy
L10.9 - Pęcherzyca, nieokreślona
L11 - Inne choroby przebiegające z akantolizą
L11.0 - Nabyte rogowacenie mieszkowe
L11.1 - Przemijająca dermatoza z akantolizą [choroba Grovera]
L11.8 - Inne określone choroby skóry z akantolizą
L11.9 - Choroby przebiegające z akantolizą, nieokreślone
L12 - Pemfigoid
L12.0 - Pemfigoid pęcherzowy
L12.1 - Pemfigoid bliznowaciejący
L12.2 - Przewlekła choroba pęcherzowa dzieci
L12.3 - Nabyte pęcherzowe oddzielanie się naskórka
L12.8 - Inne postacie pemfigoidu
L12.9 - Pemfigoid, nieokreślony
L13 - Inne choroby pęcherzowe
L13.0 - Zapalenie skóry opryszczkowate
L13.1 - Dermatitis subcornealis pustulosa
L13.8 - Inne określone choroby pęcherzowe
L13.9 - Choroba pęcherzowa, nieokreślona
L14 - Zaburzenia pęcherzowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L20 - Atopowe zapalenie skóry
L20.0 - Świerzbiączka skazowa Besniera
L20.8 - Inne postacie atopowego zapalenia skóry
L20.9 - Atopowe zapalenie skóry, nieokreślone
L21 - Łojotokowe zapalenie skóry
L21.0 - Łojotok głowy
L21.1 - Dziecięce łojotokowe zapalenie skóry
L21.8 - Inne postacie łojotokowego zapalenia skóry
L21.9 - Łojotokowe zapalenie skóry, nieokreślone
L22 - Pieluszkowe [serwetkowe] zapalenie skóry
L23 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
L23.0 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt z metalami
L23.1 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez substancje klejące
L23.2 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki
L23.3 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
L23.4 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez barwniki
L23.5 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
L23.6 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez kontakt pokarmów ze skórą
L23.7 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
L23.8 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
L23.9 - Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
L24 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia
L24.0 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z detergentami
L24.1 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt z olejami i smarami
L24.2 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rozpuszczalniki
L24.3 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kosmetyki
L24.4 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt leków ze skórą
L24.5 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne środki chemiczne
L24.6 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
L24.7 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
L24.8 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia wywołane przez inne czynniki
L24.9 - Kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia o nieokreślonej przyczynie
L25 - Nieokreślone kontaktowe zapalenie skóry
L25.0 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kosmetyki
L25.1 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt leków ze skórą
L25.2 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez barwniki
L25.3 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne środki chemiczne
L25.4 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez kontakt produktów spożywczych ze skórą
L25.5 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez rośliny, z wyjątkiem żywności
L25.8 - Nieokreślone zapalenie skóry wywołane przez inne czynniki
L25.9 - Nieokreślone zapalenie skóry o nieokreślonej przyczynie
L26 - Złuszczające zapalenie skóry
L27 - Zapalenie skóry wywołane przez substancje wprowadzone do ustroju
L27.0 - Uogólniona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
L27.1 - Ograniczona osutka skórna spowodowana przez leki i inne środki farmakologiczne
L27.2 - Zapalenie skóry wywołane przez spożyte pokarmy
L27.8 - Zapalenie skóry wywołane przez inne substancje wprowadzone do ustroju
L27.9 - Zapalenie skóry wywołane przez nieokreślone substancje wprowadzone do ustroju
L28 - Przewlekły liszaj pospolity i świerzbiączka
L28.0 - Przewlekły liszaj pospolity
L28.1 - Świerzbiączka guzkowa
L28.2 - Inne postacie świerzbiączki
L29 - Świąd
L29.0 - Świąd odbytu
L29.1 - Świąd moszny
L29.2 - Świąd pochwy
L29.3 - Świąd okolic odbytu i narządów płciowych, nieokreślony
L29.8 - Inny świąd
L29.9 - Świąd, nieokreślony
L30 - Inne postacie zapalenia skóry
L30.0 - Wyprysk pieniążkowaty
L30.1 - Potnica [pompholyx]
L30.2 - Autoalergizacja skórna
L30.3 - Zakaźne zapalenie skóry
L30.4 - Wyprzenie
L30.5 - Łupież biały
L30.8 - Inne określone postacie zapalenia skóry
L30.9 - Zapalenie skóry, nieokreślone
L40 - Łuszczyca
L40.0 - Łuszczyca pospolita
L40.1 - Łuszczyca krostkowa uogólniona
L40.2 - Zapalenie ciągłe krostkowe kończyn
L40.3 - Łuszczyca krostkowa dłoni i podeszew
L40.4 - Łuszczyca grudkowa
L40.5 - Łuszczyca stawowa (M07.0–M07.3*, M09.0*)
L40.8 - Inne postacie łuszczycy
L40.9 - Łuszczyca, nieokreślona
L41 - Przyłuszczyca
L41.0 - Przyłuszczyca ostra
L41.1 - Przyłuszczyca przewlekła
L41.2 - Lymphomatoid papulosis
L41.3 - Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa
L41.4 - Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa
L41.5 - Przyłuszczyca siatkowata
L41.8 - Inne postacie przyłuszczycy
L41.9 - Przyłuszczyca, nieokreślona
L42 - Łupież różowy Giberta
L43 - Liszaj płaski
L43.0 - Liszaj płaski przerostowy
L43.1 - Liszaj płaski pęcherzowy
L43.2 - Liszajowa reakcja polekowa
L43.3 - Podostry (aktywny) liszaj płaski
L43.8 - Inne postacie liszaja płaskiego
L43.9 - Liszaj płaski, nieokreślony
L44 - Inne choroby grudkowo-złuszczające
L44.0 - Łupież czerwony mieszkowy
L44.1 - Liszaj lśniący
L44.2 - Liszaj pasmowaty
L44.3 - Liszaj czerwony paciorkowaty
L44.4 - Dziecięce grudkowe zapalenie ciągłe skóry kończyn [choroba Gianottiego-Crostiego]
L44.8 - Inne określone choroby grudkowo-złuszczające
L44.9 - Choroby grudkowo-złuszczające, nieokreślone
L45 - Zaburzenia grudkowo-złuszczające w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L50 - Pokrzywka
L50.0 - Pokrzywka alergiczna
L50.1 - Pokrzywka idiopatyczna
L50.2 - Pokrzywka spowodowana zimnem i ciepłem
L50.3 - Pokrzywka dermograficzna
L50.4 - Pokrzywka wibracyjna
L50.5 - Pokrzywka cholinergiczna
L50.6 - Pokrzywka kontaktowa
L50.8 - Inne postacie pokrzywki
L50.9 - Pokrzywka, nieokreślona
L51 - Rumień wielopostaciowy
L51.0 - Niepęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.1 - Pęcherzowy rumień wielopostaciowy
L51.2 - Toksyczna nekroliza naskórka [zespół Lyella]
L51.8 - Inne postacie rumienia wielopostaciowego
L51.9 - Rumień wielopostaciowy, nieokreślony
L52 - Rumień guzowaty
L53 - Inne choroby rumieniowe
L53.0 - Rumień toksyczny
L53.1 - Rumień obrączkowaty odśrodkowy
L53.2 - Rumień brzeżny
L53.3 - Inny przewlekły rumień girlandowaty
L53.8 - Inne określone stany rumieniowe
L53.9 - Stany rumieniowe, nieokreślone
L54 - Rumień w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L54.0 - Rumień obrączkowaty w przebiegu ostrej gorączki reumatycznej (I00†)
L54.8 - Rumień w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L55 - Oparzenie słoneczne
L55.0 - Oparzenie słoneczne pierwszego stopnia
L55.1 - Oparzenie słoneczne drugiego stopnia
L55.2 - Oparzenie słoneczne trzeciego stopnia
L55.8 - Inne postacie oparzenia słonecznego
L55.9 - Oparzenie słoneczne, nieokreślone
L56 - Inne ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
L56.0 - Polekowa reakcja fototoksyczna
L56.1 - Polekowa reakcja fotouczuleniowa
L56.2 - Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis]
L56.3 - Pokrzywka słoneczna
L56.4 - Polimorficzna osutka świetlna
L56.8 - Inne określone ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe
L56.9 - Ostre zmiany skórne spowodowane przez promieniowanie ultrafioletowe, nieokreślone
L57 - Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
L57.0 - Rogowacenie związane z promieniowaniem słonecznym
L57.1 - Actinic reticuloid
L57.2 - Skóra bruzdowata karku romboidalna
L57.3 - Zanik pstry naczyniasty
L57.4 - Zwiotczenie sprężyste skóry
L57.5 - Actinic granuloma
L57.8 - Inne zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące
L57.9 - Zmiany skórne spowodowane przez przewlekłą ekspozycję na promieniowanie niejonizujące, nieokreślone
L58 - Popromienne zapalenie skóry
L58.0 - Wczesny odczyn propromienny
L58.1 - Późny odczyn popromienny
L58.9 - Popromienne uszkodzenie skóry, nieokreślone
L59 - Inne choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.0 - Rumień oparzeniowy [dermatitis ab igne]
L59.8 - Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem
L59.9 - Choroby skóry i tkanki podskórnej związane z napromieniowaniem, nieokreślone
L60 - Choroby paznokci
L60.0 - Wrastający paznokieć
L60.1 - Oddzielenie się płytki paznokciowej
L60.2 - Szponowatość paznokci
L60.3 - Dystrofia paznokcia
L60.4 - Linie Beau [bruzdowanie]
L60.5 - Zespół żółtych paznokci
L60.8 - Inne choroby paznokci
L60.9 - Choroby paznokci, nieokreślone
L62 - Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L62.0 - Przerost skóry i kośćca z paznokciami pałeczkowatymi (M89.4†)
L62.8 - Zaburzenia paznokci w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L63 - Łysienie plackowate
L63.0 - Łysienie (głowy) całkowite
L63.1 - Łysienie uogólnione
L63.2 - Wyłysienie pasmowate
L63.8 - Inne postacie łysienia plackowatego
L63.9 - Łysienie plackowate, nieokreślone
L64 - Łysienie androgenowe
L64.0 - Łysienie androgenowe polekowe
L64.8 - Inne postacie łysienia androgenowego
L64.9 - Łysienie androgenowe, nieokreślone
L65 - Inna niebliznowaciejąca utrata włosów
L65.0 - Telogenowe wypadanie włosów
L65.1 - Anagenowe wypadanie włosów
L65.2 - Mucynoza mieszkowa
L65.8 - Inna określona niebliznowaciejąca utrata włosów
L65.9 - Niebliznowaciejąca utrata włosów, nieokreślona
L66 - Łysienie bliznowaciejące
L66.0 - Łysienie rzekomoplackowate
L66.1 - Liszaj płaski mieszkowy
L66.2 - Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych
L66.3 - Zapalenie okołomieszkowe głowy ropowicze
L66.4 - Folliculitis ulerythematosa reticulata
L66.8 - Inne łysienie bliznowaciejące
L66.9 - Łysienie bliznowaciejące, nieokreślone
L67 - Nieprawidłowości koloru i budowy włosów
L67.0 - Łamliwość włosów węzłowa
L67.1 - Zmiana zabarwienia włosów
L67.8 - Inne nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów
L67.9 - Nieprawidłowości zabarwienia i budowy włosów, nieokreślone
L68 - Nadmierne owłosienie
L68.0 - Hirsutyzm
L68.1 - Nabyte nadmierne owłosienie typu płodowego
L68.2 - Ograniczone nadmierne owłosienie
L68.3 - Nadmierne owłosienie [politrichia]
L68.8 - Inne nadmierne owłosienie
L68.9 - Nadmierne owłosienie, nieokreślone
L70 - Trądzik
L70.0 - Trądzik pospolity
L70.1 - Trądzik skupiony
L70.2 - Trądzik ospowaty
L70.3 - Trądzik tropikalny
L70.4 - Trądzik dziecięcy
L70.5 - Trądzik z rozdrapania
L70.8 - Inne postacie trądziku
L70.9 - Trądzik, nieokreślony
L71 - Trądzik różowaty
L71.0 - Okołoustne zapalenie skóry
L71.1 - Odmiana przerostowa trądziku różowatego
L71.8 - Inne postacie trądziku różowatego
L71.9 - Trądzik różowaty, nieokreślony
L72 - Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej
L72.0 - Torbiel epidermalna
L72.1 - Torbiel osłonki włosa
L72.2 - Mnogie torbiele łojowe
L72.8 - Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórne
L72.9 - Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L73 - Inne choroby mieszka włosowego
L73.0 - Trądzik bliznowcowy
L73.1 - Rzekome ropne zapalenie mieszków włosowych brody
L73.2 - Ropnie mnogie gruczołów apokrynowych pachy
L73.8 - Inne określone choroby mieszków włosowych
L74 - Choroby gruczołów potowych
L74.0 - Potówka czerwona
L74.1 - Potówka zwykła
L74.2 - Potówka głęboka
L74.3 - Potówka, nieokreślona
L74.4 - Brak potu
L74.8 - Inne choroby gruczołów potowych
L74.9 - Choroby gruczołów potowych, nieokreślone
L75 - Choroby gruczołów apokrynowych
L75.0 - Poty złowonne
L75.1 - Poty barwne
L75.2 - Apocrine miliaria
L75.8 - Inne choroby gruczołów apokrynowych
L75.9 - Choroby gruczołów apokrynowych, nieokreślone
L80 - Bielactwo
L81 - Inne zaburzenia pigmentacji
L81.0 - Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna
L81.1 - Ostudy
L81.2 - Piegi
L81.3 - Plamy koloru kawy z mlekiem
L81.4 - Inne postacie nadmiernego gromadzenia melaniny
L81.5 - Odbarwienie skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
L81.6 - Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny
L81.7 - Barwnikowe naczyniowe zmiany skórne
L81.8 - Inne określone zaburzenia pigmentacji
L81.9 - Zaburzenia pigmentacji, nieokreślone
L82 - Brodawka łojotokowa
L83 - Rogowacenie ciemne
L84 - Nagniotki i modzele
L85 - Inne formy zgrubienia naskórka
L85.0 - Rybia łuska nabyta
L85.1 - Nabyte rogowacenie [keratodermia] dłoni i podeszew
L85.2 - Rogowacenie punktowe (dłoni i stóp)
L85.3 - Suchość skóry
L85.8 - Inne określone formy zgrubienia naskórka
L85.9 - Zgrubienie naskórka, nieokreślone
L86 - Keratodermia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L87 - Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L87.0 - Rogowacenie mieszkowe i okołomieszkowe wnikające do skóry [choroba Kyrle’a]
L87.1 - Odczynowa kolagenoza perforująca
L87.2 - Elastosis perforans serpingiosa
L87.8 - Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej
L87.9 - Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreślone
L88 - Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry
L89 - Owrzodzenie odleżynowe
L90 - Zanikowe choroby skóry
L90.0 - Liszaj twardzinowy i zanikowy
L90.1 - Zanik skórny plackowaty Schweningera-Buzziego
L90.2 - Zanik skórny plackowaty Jadassohna-Pellizzariego
L90.3 - Zanik skóry Pasiniego i Pieriniego
L90.4 - Przewlekłe zanikowe zapalenie skóry kończyn
L90.5 - Stany bliznowacenia i włóknienia skóry
L90.6 - Rozstępy skórne
L90.8 - Inne zanikowe choroby skóry
L90.9 - Zanikowe choroby skóry, nieokreślone
L91 - Przerostowe choroby skóry
L91.0 - Blizna keloidowa
L91.8 - Inne przerostowe choroby skóry
L91.9 - Przerostowe choroby skóry, nieokreślone
L92 - Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L92.0 - Ziarniniak obrączkowaty
L92.1 - Obumieranie tłuszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej
L92.2 - Ziarniniak twarzy [ziarniniak eozynofilowy]
L92.3 - Ziarniniak skóry i tkanki podskórnej spowodowany przez ciało obce
L92.8 - Inne ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L92.9 - Ziarniniakowe choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L93 - Toczeń rumieniowaty
L93.0 - Toczeń rumieniowaty krążkowy
L93.1 - Podostry toczeń rumieniowaty skórny
L93.2 - Inne miejscowe postacie tocznia rumieniowatego
L94 - Inne ograniczone choroby tkanki łącznej
L94.0 - Twardzina ograniczona [morphea]
L94.1 - Twardzina linijna
L94.2 - Złogi wapniowe w skórze
L94.3 - Stwardnienie palców
L94.4 - Grudki Gottrona
L94.5 - Zanik pstry naczyniasty skóry
L94.6 - Ainhum
L94.8 - Inne określone ograniczone choroby tkanki łącznej
L94.9 - Ograniczone choroby tkanki łącznej, nieokreślone
L95 - Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, niesklasyfikowane gdzie indziej
L95.0 - Livedo-vasculitis
L95.1 - Rumień wyniosły i długotrwały
L95.8 - Inne postacie zapalenia naczyń ograniczonego do skóry
L95.9 - Zapalenie naczyń ograniczone do skóry, nieokreślone
L97 - Owrzodzenie kończyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98 - Inne choroby skóry i tkanki podskórnej, niesklasyfikowane gdzie indziej
L98.0 - Ziarniniak ropny
L98.1 - Zapalenie skóry wywołane
L98.2 - Gorączkowa dermatoza neutrofilowa [zespół Sweeta]
L98.3 - Eozynofilowe zapalenie tkanki łącznej [choroba Wellsa]
L98.4 - Przewlekły wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej
L98.5 - Mucynoza skóry
L98.6 - Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.8 - Inne określone choroby skóry i tkanki podskórnej
L98.9 - Choroby skóry i tkanki podskórnej, nieokreślone
L99 - Inne zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
L99.0 - Amyloidoza [skrobiawica] skóry (E85.–†)
L99.8 - Inne określone zaburzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M - Choroby układu kostno-mięśniowego i tkanki łącznej
M00 - Ropne zapalenie stawów
M00.0 - Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.1 - Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.2 - Inne paciorkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe
M00.8 - Zapalenie jedno- lub wielostawowe wywołane przez inne określone czynniki bakteryjne
M00.9 - Ropne zapalenie stawów, nieokreślone
M01 - Bezpośrednie zajęcie stawu w przebiegu chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M01.0 - Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
M01.1 - Gruźlicze zapalenie stawów (A18.0†)
M01.2 - Zapalenie stawów w przebiegu choroby z Lyme (A69.2†)
M01.3 - Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M01.4 - Zapalenie stawów w przebiegu różyczki (B06.8†)
M01.5 - Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
M01.6 - Grzybicze zapalenie stawów (B35–B49†)
M01.8 - Zapalenie stawów w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M02 - Artropatie odczynowe
M02.0 - Artropatia po dokonaniu omijających połączeń [bypassów] jelitowych
M02.1 - Poczerwonkowe zapalenie stawów
M02.2 - Poszczepienne zapalenie stawów
M02.3 - Choroba Reitera
M02.8 - Inne artropatie odczynowe
M02.9 - Artropatia odczynowa, nieokreślona
M03 - Artropatie pozakaźne i odczynowe w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.0 - Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8†)
M03.1 - Poinfekcyjna artropatia w przebiegu kiły
M03.2 - Inne artropatie pozakaźne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M03.6 - Artropatie odczynowe w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M05 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.0 - Zespół Felty’ego
M05.1 - Reumatoidalna choroba płuc (J99.0*)
M05.2 - Reumatoidalne zapalenie naczyń
M05.3 - Reumatoidalne zapalenie stawów z zajęciem innych narządów i układów
M05.8 - Inne serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów
M05.9 - Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M06 - Inne reumatoidalne zapalenia stawów
M06.0 - Seroujemne reumatoidalne zapalenie stawów
M06.1 - Choroba Stilla u osoby dorosłej
M06.2 - Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej
M06.3 - Guzek reumatoidalny
M06.4 - Zapalenie wielu stawów
M06.8 - Inne określone reumatoidalne zapalenie stawów
M06.9 - Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreślone
M07 - Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit
M07.0 - Łuszczycowa artropatia z dominującymi zmianami w stawach międzypaliczkowych dalszych (L40.5†)
M07.1 - Okaleczające zapalenie stawów (L40.5†)
M07.2 - Łuszczycowa spondyloartropatia (L40.5†)
M07.3 - Inne artropatie łuszczycowe (L40.5†)
M07.4 - Artropatia towarzysząca chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowemu zapaleniu jelita] (K50.–†)
M07.5 - Artropatia w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (K51.–†)
M07.6 - Inne artropatie towarzyszące chorobom jelit
M08 - Młodzieńcze zapalenie stawów
M08.0 - Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów
M08.1 - Młodzieńcze zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M08.2 - Młodzieńcze zapalenie stawów o początku uogólnionym
M08.3 - Młodzieńcze zapalenie wielu stawów (seroujemne)
M08.4 - Młodzieńcze zapalenie stawów o początku skąpostawowym
M08.8 - Inne postacie młodzieńczego zapalenia stawów
M08.9 - Młodzieńcze zapalenie stawów, nieokreślone
M09 - Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M09.0 - Młodzieńcze zapalenie stawów w łuszczycy (L40.5†)
M09.1 - Młodzieńcze zapalenie stawów w chorobie Leśniowskiego-Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.–†)
M09.2 - Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
M09.8 - Młodzieńcze zapalenie stawów w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M10 - Dna moczanowa
M10.0 - Idiopatyczna dna moczanowa
M10.1 - Dna indukowana ołowiem
M10.2 - Dna polekowa
M10.3 - Dna spowodowana niewydolnością nerek
M10.4 - Inne wtórne przyczyny dny
M10.9 - Dna, nieokreślona
M11 - Inne artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
M11.0 - Choroba spowodowana odkładaniem się hydroksyapatytów
M11.1 - Rodzinna chondrokalcynoza
M11.2 - Inne chondrokalcynozy
M11.8 - Inne określone artropatie spowodowane odkładaniem się kryształów
M11.9 - Artropatia spowodowane odkładaniem się kryształów, nieokreślona
M12 - Inne określone artropatie
M12.0 - Przewlekła poreumatyczna artropatia [zespół Jaccouda]
M12.1 - Choroba Kaschina-Becka
M12.2 - Zapalenie błony maziowej kosmkowo-guzkowe (barwnikowe)
M12.3 - Reumatyzm palindromiczny
M12.4 - Okresowy wysięk w stawie
M12.5 - Artropatia pourazowa
M12.8 - Inne określone artropatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M13 - Inne postacie zapalenia stawów
M13.0 - Nieokreślone zapalenie wielostawowe
M13.1 - Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M13.8 - Inne określone zapalenie stawu
M13.9 - Zapalenie stawu, nieokreślone
M14 - Artropatie w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M14.0 - Artropatia dnawa związana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami
M14.1 - Artropatia związana z obecnością kryształów w przebiegu innych chorób metabolicznych
M14.2 - Artropatia cukrzycowa (E10–E14† ze wspólnym czwartym znakiem kodu .6)
M14.3 - Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8†)
M14.4 - Artropatia w przebiegu amyloidozy (E85.–†)
M14.5 - Artropatia towarzysząca innym zaburzeniom endokrynologicznym, odżywiania i chorobom metabolicznym
M14.6 - Artropatia związana z chorobami neurologicznymi
M14.8 - Artropatia towarzysząca innym określonym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej
M15 - Zwyrodnienie wielostawowe
M15.0 - Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.1 - Guzki Heberdena (z artropatią)
M15.2 - Guzki Boucharda (z artropatią)
M15.3 - Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów
M15.4 - Nadżerkowa postać choroby zwyrodnieniowej stawów
M15.8 - Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe
M15.9 - Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa, nieokreślona
M16 - Koksartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego]
M16.0 - Pierwotna, obustronna koksartroza
M16.1 - Inne pierwotne koksartrozy
M16.2 - Obustronna koksartroza będąca wynikiem dysplazji
M16.3 - Inne dysplastyczne koksartrozy
M16.4 - Obustronna pourazowa koksartroza
M16.5 - Inne pourazowe koksartrozy
M16.6 - Inna wtórna obustronna koksartroza
M16.7 - Inna wtórna koksartroza
M16.9 - Koksartroza, nieokreślona
M17 - Gonartroza [choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego]
M17.0 - Pierwotna, obustronna gonartroza
M17.1 - Inne pierwotne gonartrozy
M17.2 - Obustronna pourazowa gonartroza
M17.3 - Inne pourazowe gonartrozy
M17.4 - Inna wtórna obustronna gonartroza
M17.5 - Inna wtórna gonartroza
M17.9 - Gonartroza, nieokreślona
M18 - Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.0 - Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo­śródręcznego
M18.1 - Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.2 - Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.3 - Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.4 - Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo­śródręcznego
M18.5 - Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego
M18.9 - Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-śródręcznego, nieokreślona
M19 - Inne zwyrodnienia stawów
M19.0 - Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.1 - Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów
M19.2 - Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.8 - Inne określone choroby zwyrodnieniowe stawów
M19.9 - Choroba zwyrodnieniowa stawów, nieokreślona
M20 - Nabyte deformacje palców rąk i stóp
M20.0 - Zniekształcenie palca (palców)
M20.1 - Paluch koślawy (nabyty)
M20.2 - Paluch sztywny
M20.3 - Inne zniekształcenia palucha (nabyte)
M20.4 - Młotkowatość innych palców (nabyta)
M20.5 - Inne zniekształcenia palców stóp (nabyte)
M20.6 - Nabyte zniekształcenia palców stóp, nieokreślone
M21 - Inne nabyte deformacje kończyn
M21.0 - Zniekształcenie koślawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.1 - Zniekształcenie szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej
M21.2 - Zniekształcenia zgięciowe
M21.3 - Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)
M21.4 - Płaskostopie [pes planus] (nabyte)
M21.5 - Nabyta szpotawość rąk, koślawość rąk, stopa szpotawa, stopa koślawa
M21.6 - Inne nabyte zniekształcenia stawu skokowego i stopy
M21.7 - Nierówna długość kończyn (nabyta)
M21.8 - Inne określone nabyte zniekształcenia kończyn
M21.9 - Nabyte zniekształcenia kończyn, nieokreślone
M22 - Choroby rzepki
M22.0 - Nawracające przemieszczenie rzepki
M22.1 - Nawracające podwichnięcie rzepki
M22.2 - Konflikt rzepkowo-udowy
M22.3 - Inne uszkodzenia rzepki
M22.4 - Rozmiękanie chrząstki rzepki
M22.8 - Inne choroby rzepki
M22.9 - Choroby rzepki, nieokreślone
M23 - Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego
M23.0 - Łąkotka cystowata
M23.1 - Łąkotka dyskowata (wrodzona)
M23.2 - Zastarzałe uszkodzenie łąkotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania
M23.3 - Inne uszkodzenia łąkotki
M23.4 - Wolne ciało w jamie stawu kolanowego
M23.5 - Przewlekła niestabilność kolana
M23.6 - Inne spontaniczne zerwanie więzadeł kolana
M23.8 - Inne wewnętrzne uszkodzenia stawu kolanowego
M23.9 - Wewnętrzne uszkodzenie stawu kolanowego, nieokreślone
M24 - Inne określone uszkodzenia stawu
M24.0 - Wolne ciało w jamie stawowej
M24.1 - Inne choroby chrząstek stawowych
M24.2 - Choroby więzadeł
M24.3 - Patologiczne przemieszczenie i podwichnięcie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.4 - Nawracające przemieszczenia i podwichnięcia stawu
M24.5 - Przykurcz stawu
M24.6 - Zesztywnienie stawu
M24.7 - Wgłębienie panewki
M24.8 - Inne określone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej
M24.9 - Uszkodzenie stawu, nieokreślone
M25 - Inne choroby stawów, niesklasyfikowane gdzie indziej
M25.0 - Krwiak śródstawowy
M25.1 - Przetoka stawu
M25.2 - Staw cepowaty
M25.3 - Inna postać niestabilności stawu
M25.4 - Wysięk w stawie
M25.5 - Ból stawu
M25.6 - Sztywność stawu niesklasyfikowana gdzie indziej
M25.7 - Osteofit
M25.8 - Inne określone choroby stawów
M25.9 - Choroba stawów, nieokreślona
M30 - Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne
M30.0 - Guzkowe zapalenie tętnic
M30.1 - Guzkowe zapalenie tętnic z zajęciem płuc [zespół Churga-Strauss]
M30.2 - Młodzieńcze zapalenie wielotętnicze
M30.3 - Zespół śluzówkowo-skórno-węzłowy [choroba Kawasaki]
M30.4 - Inne choroby związane z guzkowym zapaleniem naczyń
M31 - Inne martwicze choroby naczyń
M31.0 - Autoimmunologiczne zapalenie naczyń
M31.1 - Zakrzepowa mikroangiopatia
M31.2 - Ziarniniak linii pośrodkowej
M31.3 - Ziarniniakowatość Wegenera
M31.4 - Zespół łuku aorty [zespół Takayasu]
M31.5 - Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic ze współistnieniem polimialgii reumatycznej
M31.6 - Inne olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
M31.7 - Mikroskopowe zapalenie wielonaczyniowe
M31.8 - Inne określone martwicze choroby naczyń krwionośnych
M31.9 - Martwicze choroby naczyń krwionośnych, nieokreślone
M32 - Toczeń rumieniowaty układowy
M32.0 - Toczeń rumieniowaty układowy polekowy
M32.1 - Toczeń rumieniowaty układowy z zajęciem narządów lub układów
M32.8 - Inne postacie tocznia rumieniowatego układowego
M32.9 - Toczeń rumieniowaty układowy, nieokreślony
M33 - Zapalenie skórno-wielomięśniowe
M33.0 - Młodzieńcze zapalenie skórno-mięśniowe
M33.1 - Inne zapalenia skórno-mięśniowe
M33.2 - Zapalenie wielomięśniowe
M33.9 - Zapalenie skórno-wielomięśniowe, nieokreślone
M34 - Twardzina układowa
M34.0 - Postępująca twardzina uogólniona
M34.1 - Zespół CR(E)ST
M34.2 - Twardzina układowa indukowana lekami i środkami chemicznymi
M34.8 - Inne postacie twardziny układowej
M34.9 - Twardzina układowa, nieokreślona
M35 - Inne układowe choroby tkanki łącznej
M35.0 - zespół suchości [Sjögrena]
M35.1 - Inne zespoły nakładające się
M35.2 - Choroba Behçeta
M35.3 - Polimialgia reumatyczna
M35.4 - Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powięzi
M35.5 - Wieloogniskowe zwłóknienie powięzi
M35.6 - Nawrotowe zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej [Webera-Christiana]
M35.7 - Zespół nadmiernej ruchomości
M35.8 - Inne określone układowe choroby tkanki łącznej
M35.9 - Układowe choroby tkanki łącznej, nieokreślone
M36 - Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.0 - Zapalenie skórno-(wielo)mięśniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
M36.1 - Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
M36.2 - Artropatia w przebiegu hemofilii (D66–D68†)
M36.3 - Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50–D76†)
M36.4 - Artropatia w przebiegu reakcji nadwrażliwości sklasyfikowanych gdzie indziej
M36.8 - Układowe zaburzenia tkanki łącznej w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M40 - Kifoza i lordoza
M40.0 - Kifoza zależna od wadliwej postawy
M40.1 - Inna wtórna kifoza
M40.2 - Inna i nieokreślona kifoza
M40.3 - Zespół prostych pleców
M40.4 - Inna lordoza
M40.5 - Lordoza, nieokreślona
M41 - Skolioza
M41.0 - Idiopatyczna skolioza dziecięca
M41.1 - Idiopatyczna skolioza młodzieńcza
M41.2 - Inne postacie skoliozy idiopatycznej
M41.3 - Skolioza wynikająca z budowy klatki piersiowej
M41.4 - Skolioza nerwowo-mięśniowa
M41.5 - Inne postacie skoliozy wtórnej
M41.8 - Inne postacie skoliozy
M41.9 - Skolioza, nieokreślona
M42 - Osteochondroza kręgosłupa
M42.0 - Młodzieńcza osteochondroza kręgosłupa
M42.1 - Osteochondroza kręgosłupa dorosłych
M42.9 - Osteochondroza kręgosłupa, nieokreślona
M43 - Inne zniekształcające choroby grzbietu
M43.0 - Kręgoszczelina
M43.1 - Kręgozmyk
M43.2 - Inne rodzaje zesztywnień kręgosłupa
M43.3 - Nawykowe podwichnięcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M43.4 - Inne nawykowe podwichnięcia w stawie szczytowo-obrotowym
M43.5 - Inne nawracające podwichnięcia kręgów
M43.6 - Kręcz szyi
M43.8 - Inne określone zniekształcające choroby grzbietu
M43.9 - Zniekształcające choroby grzbietu, nieokreślone
M45 - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
M46 - Inne zapalne choroby kręgosłupa
M46.0 - Entezopatia kręgosłupa
M46.1 - Zapalenie stawów krzyżowo-biodrowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M46.2 - Zapalenie kości i jamy szpikowej kręgu
M46.3 - Zakażenie krążka międzykręgowego (ropne)
M46.4 - Zapalenie krążka międzykręgowego, nieokreślone
M46.5 - Inne zakaźne choroby kręgosłupa
M46.8 - Inne określone zapalne choroby kręgosłupa
M46.9 - Zapalna choroba kręgosłupa, nieokreślona
M47 - Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
M47.0 - Zespół ucisku tętnicy kręgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*)
M47.1 - Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia kręgowego
M47.2 - Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M47.8 - Inne zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
M47.9 - Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, nieokreślone
M48 - Inne choroby kręgosłupa
M48.0 - Zespół wąskiego kanału kręgowego
M48.1 - Zesztywniająca hiperostoza [choroba Forestiera]
M48.2 - Choroba Baastrupa
M48.3 - Pourazowa spondylopatia
M48.4 - Zmęczeniowe złamanie kręgu
M48.5 - Zapadnięcie kręgu niesklasyfikowane gdzie indziej
M48.8 - Inne określone spondylopatie
M48.9 - Spondylopatia, nieokreślona
M49 - Spondylopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.0 - Gruźlica kręgosłupa (A18.0†)
M49.1 - Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu brucelozy (A23.–†)
M49.2 - Zapalenie stawów kręgosłupa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01–A04†)
M49.3 - Spondylopatia w przebiegu innych chorób zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.4 - Spondylopatia neuropatyczna
M49.5 - Zapadnięcie kręgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M49.8 - Spondylopatia w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M50 - Choroby krążków międzykręgowych szyjnych
M50.0 - Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M50.1 - Choroba krążka międzykręgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych
M50.2 - Inne przemieszczenia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.3 - Inne zwyrodnienia krążka międzykręgowego szyjnego
M50.8 - Inne choroby krążka międzykręgowego szyjnego
M50.9 - Choroba krążka międzykręgowego szyjnego, nieokreślona
M51 - Inne choroby krążka międzykręgowego
M51.0 - Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia kręgowego (G99.2*)
M51.1 - Choroby krążków międzykręgowych lędźwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych (G55.1*)
M51.2 - Inne określone przemieszczenia krążków międzykręgowych
M51.3 - Inne określone zwyrodnienia krążków międzykręgowych
M51.4 - Guzki Schmorla
M51.8 - Inne określone choroby krążków międzykręgowych
M51.9 - Choroba krążków międzykręgowych, nieokreślona
M53 - Inne choroby grzbietu, niesklasyfikowane gdzie indziej
M53.0 - Zespół szyjno-czaszkowy
M53.1 - Zespół szyjno-barkowy
M53.2 - Niestabilność kręgosłupa
M53.3 - Choroby kości krzyżowej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej
M53.8 - Inne określone choroby grzbietu
M53.9 - Choroby grzbietu, nieokreślone
M54 - Bóle grzbietu
M54.0 - Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej okolicy karku i pleców
M54.1 - Choroby korzeni nerwów rdzeniowych
M54.2 - Bóle karku
M54.3 - Rwa kulszowa
M54.4 - Rwa kulszowa z bólem lędźwiowo-krzyżowym
M54.5 - Ból okolicy lędźwiowo-krzyżowej
M54.6 - Ból kręgosłupa piersiowego
M54.8 - Inne bóle grzbietu
M54.9 - Ból grzbietu, nieokreślony
M60 - Zapalenie mięśni
M60.0 - Zakaźne zapalenie mięśni
M60.1 - Zapalenie mięśni śródmiąższowe
M60.2 - Ziarniniak tkanek miękkich spowodowany przez ciało obce, niesklasyfikowany gdzie indziej
M60.8 - Inne zapalenie mięśni
M60.9 - Zapalenie mięśni, nieokreślone
M61 - Zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.0 - Pourazowe kostniejące zapalenie mięśni
M61.1 - Postępujące kostniejące zapalenie mięśni
M61.2 - Porażeniowe zwapnienie i skostnienie mięśni
M61.3 - Zwapnienie i skostnienie mięśni wtórne do oparzenia
M61.4 - Inne postacie zwapnienia mięśni
M61.5 - Inne postacie skostnienia mięśni
M61.9 - Zwapnienie i skostnienie mięśni, nieokreślone
M62 - Inne choroby mięśni
M62.0 - Rozerwanie mięśni
M62.1 - Inne przyczyny rozerwania mięśni (nieurazowe)
M62.2 - Zawał niedokrwienny mięśnia
M62.3 - Zespół unieruchomienia (porażenny)
M62.4 - Przykurcz mięśni
M62.5 - Ubytek i zaniki masy mięśniowej niesklasyfikowane gdzie indziej
M62.6 - Zmęczenie mięśni
M62.8 - Inne określone choroby mięśni
M62.9 - Choroba mięśni, nieokreślona
M63 - Zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.0 - Zapalenie mięśni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.1 - Zapalenie mięśni w przebiegu chorób pierwotniakowych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.2 - Zapalenie mięśni w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M63.3 - Zapalenie mięśni w przebiegu sarkoidozy (D86.8†)
M63.8 - Inne zaburzenia mięśni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M65 - Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej
M65.0 - Ropień pochewki ścięgna
M65.1 - Inne zakaźne zapalenia błony maziowej i ścięgien
M65.2 - Wapniejące zapalenie ścięgna
M65.3 - Palec „zatrzaskujący”
M65.4 - Zapalenie błony maziowej i ścięgien wyrostka rylcowatego kości promieniowej [choroba de Quervaina]
M65.8 - Inne zapalenia błony maziowej i pochewki ścięgnistej
M65.9 - Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgnistej, nieokreślone
M66 - Samoistne pęknięcie błony maziowej i ścięgna
M66.0 - Pęknięcie torbieli podkolanowej
M66.1 - Pęknięcie błony maziowej
M66.2 - Samoistne pęknięcie ścięgna prostowników
M66.3 - Samoistne pęknięcie ścięgna zginaczy
M66.4 - Samoistne pęknięcie innych ścięgien
M66.5 - Samoistne pęknięcie nieokreślonego ścięgna
M67 - Inne choroby błony maziowej i ścięgien
M67.0 - Krótkie ścięgno Achillesa (nabyte)
M67.1 - Inne postacie przykurczu ścięgna (pochewki)
M67.2 - Przerost błony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej
M67.3 - Przemijające zapalenie błony maziowej
M67.4 - Ganglion
M67.8 - Inne określone choroby błony maziowej i ścięgien
M67.9 - Choroba błony maziowej i ścięgien, nieokreślona
M68 - Zaburzenia błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M68.0 - Zapalenie błony maziowej i pochewki ścięgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M68.8 - Inne choroby błony maziowej i ścięgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M70 - Choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
M70.0 - Przewlekłe trzeszczące zapalenie błony maziowej ręki i nadgarstka
M70.1 - Zapalenie kaletki maziowej ręki
M70.2 - Zapalenie kaletki maziowej wyrostka łokciowego
M70.3 - Zapalenie innych kaletek maziowych stawu łokciowego
M70.4 - Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej
M70.5 - Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego
M70.6 - Zapalenie kaletki maziowej krętarza
M70.7 - Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy
M70.8 - Inne choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
M70.9 - Nieokreślone choroby tkanek miękkich związane z ich używaniem, przemęczeniem i przeciążeniem
M71 - Inne patologie kaletek
M71.0 - Ropień kaletki maziowej
M71.1 - Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej
M71.2 - Torbiel podkolanowa [torbiel Bakera]
M71.3 - Inne torbiele kaletek maziowych
M71.4 - Złogi wapniowe w kaletce maziowej
M71.5 - Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej
M71.8 - Inne określone choroby kaletki maziowej
M71.9 - Choroba kaletki maziowej, nieokreślona
M72 - Choroby fibroblastyczne
M72.0 - Przykurcz rozcięgna dłoniowego [przykurcz Dupuytrena]
M72.1 - Guzki na knykciach palców ręki
M72.2 - Włókniakowatość rozcięgna podeszwowego
M72.3 - Guzkowe zapalenie powięzi
M72.4 - Włókniakowatość rzekomomięsakowa
M72.5 - Zapalenie powięzi niesklasyfikowane gdzie indziej
M72.8 - Inne choroby powięzi
M72.9 - Zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej, nieokreślone
M73 - Zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M73.0 - Rzeżączkowe zapalenie kaletki maziowej (A54.4†)
M73.1 - Kiłowe zapalenie kaletki maziowej (A52.7†)
M73.8 - Inne zaburzenia tkanek miękkich w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M75 - Uszkodzenia barku
M75.0 - Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego
M75.1 - Zespół czepca ścięgnisto-mięśniowego
M75.2 - Zapalenie ścięgna mięśnia dwugłowego ramienia
M75.3 - Wapniejące zapalenie ścięgien barku
M75.4 - Zespół wybitego barku
M75.5 - Zapalenie kaletki maziowej barku
M75.8 - Inne uszkodzenia barku
M75.9 - Uszkodzenie barku, nieokreślone
M76 - Entezopatie kończyny dolnej, z wyłączeniem stopy
M76.0 - Zapalenie przyczepów mięśni pośladkowych
M76.1 - Zapalenie przyczepu mięśnia lędźwiowego
M76.2 - Ostroga grzebienia biodrowego
M76.3 - Zespół pasma biodrowo-piszczelowego
M76.4 - Zapalenie kaletki maziowej pobocznej piszczelowej [choroba Pellegriniego-Stiedy]
M76.5 - Zapalenie więzadeł rzepki
M76.6 - Zapalenie ścięgna Achillesa
M76.7 - Zapalenie ścięgna mięśnia strzałkowego
M76.8 - Inne entezopatie kończyny dolnej z wyłączeniem stopy
M76.9 - Entezopatia kończyny dolnej, nieokreślona
M77 - Inne entezopatie
M77.0 - Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego
M77.1 - Zapalenie nadkłykcia bocznego
M77.2 - Zapalenie okołostawowe nadgarstka
M77.3 - Ostroga kości piętowej
M77.4 - Bolesność śródstopia
M77.5 - Inne entezopatie stopy
M77.8 - Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej
M77.9 - Entezopatia, nieokreślona
M79 - Inne choroby tkanek miękkich, niesklasyfikowane gdzie indziej
M79.0 - Reumatyzm, nieokreślony
M79.1 - Bóle mięśni
M79.2 - Nerwoból i zapalenie nerwów, nieokreślone
M79.3 - Zapalenie podskórnej tkanki tłuszczowej, nieokreślone
M79.4 - Przerost (podrzepkowego) ciała tłuszczowego
M79.5 - Ciało obce pozostałe w tkankach miękkich
M79.6 - Bóle kończyn
M79.7 - Fibromialgia
M79.8 - Inne określone choroby tkanek miękkich
M79.9 - Choroba tkanek miękkich, nieokreślona
M80 - Osteoporoza ze złamaniami patologicznymi
M80.0 - Osteoporoza pomenopauzalna ze złamaniem patologicznym
M80.1 - Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników ze złamaniem patologicznym
M80.2 - Osteoporoza w następstwie unieruchomienia ze złamaniem patologicznym
M80.3 - Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania ze złamaniem patologicznym
M80.4 - Osteoporoza polekowa ze złamaniem patologicznym
M80.5 - Osteoporoza idiopatyczna ze złamaniem patologicznym
M80.8 - Inne postacie osteoporozy ze złamaniem patologicznym
M80.9 - Nieokreślona osteoporoza ze złamaniem patologicznym
M81 - Osteoporoza bez złamań patologicznych
M81.0 - Osteoporoza pomenopauzalna
M81.1 - Osteoporoza po zabiegu usunięcia jajników
M81.2 - Osteoporoza w następstwie unieruchomienia
M81.3 - Osteoporoza w następstwie pooperacyjnego zespołu upośledzonego wchłaniania
M81.4 - Osteoporoza polekowa
M81.5 - Osteoporoza idiopatyczna
M81.6 - Zrzeszotnienie kości ograniczone [Lequesne’a]
M81.8 - Inne postacie osteoporozy
M81.9 - Osteoporoza, nieokreślona
M82 - Osteoporoza w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M82.0 - Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0†)
M82.1 - Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00–E34†)
M82.8 - Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M83 - Osteomalacja dorosłych
M83.0 - Osteomalacja połogowa
M83.1 - Osteomalacja starcza
M83.2 - Osteomalacja dorosłych w następstwie upośledzonego wchłaniania
M83.3 - Osteoporoza dorosłych będąca wynikiem nieprawidłowego odżywiania
M83.4 - Choroba kości na skutek przewlekłego stosowania soli glinu
M83.5 - Inna polekowa osteomalacja dorosłych
M83.8 - Inna osteomalacja dorosłych
M83.9 - Osteomalacja dorosłych, nieokreślona
M84 - Zaburzenia ciągłości kości
M84.0 - Nieprawidłowy zrost po złamaniu
M84.1 - Brak zrostu po złamaniu [staw rzekomy]
M84.2 - Opóźniony zrost po złamaniu
M84.3 - Złamanie zmiażdżeniowe niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.4 - Złamanie patologiczne niesklasyfikowane gdzie indziej
M84.8 - Inne zaburzenia ciągłości kości
M84.9 - Zaburzenia ciągłości kości, nieokreślone
M85 - Inne zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85.0 - Dysplazja włóknista (pojedynczej kości)
M85.1 - Fluoroza kośćca
M85.2 - Przerost kości czaszki
M85.3 - Osteoskleroza
M85.4 - Pojedyncza torbiel kości
M85.5 - Tętniakowata torbiel kości
M85.6 - Inne torbiele kości
M85.8 - Inne określone zaburzenia mineralizacji i struktury kości
M85.9 - Zaburzenia mineralizacji i struktury kości, nieokreślone
M86 - Zapalenie kości i szpiku
M86.0 - Ostre krwiopochodne zapalenie kości i szpiku
M86.1 - Inne postacie ostrego zapalenia kości i szpiku
M86.2 - Podostre zapalenie kości i szpiku
M86.3 - Przewlekłe wieloogniskowe zapalenie kości i szpiku
M86.4 - Przewlekłe zapalenie kości i szpiku z drenującą zatoką
M86.5 - Inne postacie przewlekłego krwiopochodnego zapalenia kości i szpiku
M86.6 - Inne postacie przewlekłego zapalenia kości i szpiku
M86.8 - Inne postacie zapalenia kości i szpiku
M86.9 - Zapalenie kości i szpiku, nieokreślone
M87 - Martwica kości
M87.0 - Jałowa samoistna martwica kości
M87.1 - Martwica kości w następstwie stosowania leków
M87.2 - Martwica kości w wyniku wcześniejszego urazu
M87.3 - Inne postacie wtórnej martwicy kości
M87.8 - Inne postacie martwicy kości
M87.9 - Martwica kości, nieokreślona
M88 - Choroba Pageta kości [osteitis deformans]
M88.0 - Choroba Pageta dotycząca czaszki
M88.8 - Choroba Pageta dotycząca innych kości
M88.9 - Choroba Pageta kości, nieokreślona
M89 - Inne choroby kości
M89.0 - Algoneurodystrofia
M89.1 - Zahamowanie wzrostu nasady kości
M89.2 - Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu kości
M89.3 - Przerost kości
M89.4 - Inne przerostowe osteoartropatie
M89.5 - Osteoliza
M89.6 - Choroby kości w następstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia
M89.8 - Inne określone choroby kości
M89.9 - Choroby kości, nieokreślone
M90 - Osteopatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.0 - Gruźlica kości (A18.0†)
M90.1 - Zapalenie okostnej w przebiegu chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.2 - Choroby kości w przebiegu innych chorób zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.3 - Martwica kości w przebiegu choroby kesonowej (T70.3†)
M90.4 - Martwica kości w przebiegu hemoglobinopatii (D50–D64†)
M90.5 - Martwica kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M90.6 - Zniekształcające zapalenie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
M90.7 - Złamanie kości w przebiegu chorób nowotworowych (C00–D48†)
M90.8 - Choroby kości w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
M91 - Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy
M91.0 - Młodzieńcza osteochondroza miednicy
M91.1 - Osteochondroza młodzieńcza głowy kości udowej [choroba Legga-Calvégo-Perthesa]
M91.2 - Miednica płaska
M91.3 - Pseudokoksalgia
M91.8 - Inne młodzieńcze osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy
M91.9 - Młodzieńcza osteochondroza biodra i miednicy, nieokreślona
M92 - Inne osteochondrozy młodzieńcze
M92.0 - Osteochondroza młodzieńcza kości ramiennej
M92.1 - Osteochondroza kości łokciowej i promieniowej
M92.2 - Osteochondroza młodzieńcza ręki
M92.3 - Inne osteochondrozy młodzieńcze kończyny górnej
M92.4 - Osteochondroza młodzieńcza rzepki
M92.5 - Osteochondroza młodzieńcza piszczeli i strzałki
M92.6 - Osteochondroza młodzieńcza stępu
M92.7 - Osteochondroza młodzieńcza śródstopia
M92.8 - Inne określone osteochondrozy młodzieńcze
M92.9 - Osteochondroza młodzieńcza, nieokreślona
M93 - Inne osteochondropatie
M93.0 - Oddzielenie górnej nasady kości udowej (nieurazowe)
M93.1 - Choroba Kienböcka dorosłych
M93.2 - Osteochondroza rozwarstwiająca
M93.8 - Inne określone osteochondropatie
M93.9 - Osteochondropatia, nieokreślona
M94 - Inne choroby chrząstki
M94.0 - Zespół połączenia chrzęstno-kostnego [choroba Tietzego]
M94.1 - Nawracające zapalenie wielochrzęstne
M94.2 - Rozmiękanie chrząstki
M94.3 - Chondroliza
M94.8 - Inne określone choroby chrząstki
M94.9 - Choroby chrząstki, nieokreślone
M95 - Inne nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej
M95.0 - Nabyte zniekształcenie nosa
M95.1 - Kalafiorowate zniekształcenie ucha
M95.2 - Inne nabyte zniekształcenia głowy
M95.3 - Nabyte zniekształcenia szyi
M95.4 - Nabyte zniekształcenia klatki piersiowej i żeber
M95.5 - Nabyte zniekształcenia miednicy
M95.8 - Inne określone nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego
M95.9 - Nabyte zniekształcenia układu mięśniowo-szkieletowego, nieokreślone
M96 - Pozabiegowe zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, niesklasyfikowane gdzie indziej
M96.0 - Staw rzekomy po operacyjnym unieruchomieniu
M96.1 - Zespół polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej
M96.2 - Popromienna kifoza
M96.3 - Kifoza po zabiegu laminektomii
M96.4 - Lordoza po zabiegu operacyjnym
M96.5 - Popromienna skolioza
M96.6 - Złamanie kości w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu lub płytki kostnej
M96.8 - Inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych
M96.9 - Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego po zabiegach operacyjnych, nieokreślone
M99 - Uszkodzenie biomechaniczne niesklasyfikowane gdzie indziej
M99.0 - Dysfunkcja odcinkowa i somatyczna
M99.1 - Zespół podwichnięcia (kręgów)
M99.2 - Zwężenie kanału kręgowego w wyniku podwichnięcia kręgu
M99.3 - Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę kostną
M99.4 - Zwężenie kanału kręgowego przez tkankę łączną
M99.5 - Zwężenie kanału kręgowego przez przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.6 - Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę kostną i w wyniku podwichnięcia kręgu
M99.7 - Zwężenie otworu międzykręgowego przez tkankę łączną i przepuklinę krążka międzykręgowego
M99.8 - Inne uszkodzenia biomechaniczne
M99.9 - Uszkodzenia biomechaniczne, nieokreślone
N - Choroby układu moczowo-płciowego
N00 - Ostry zespół zapalenia nerek
N00.0 - Glomerulopatia submikroskopowa
N00.1 - Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
N00.2 - Rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
N00.3 - Rozlane rozrostowe mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek
N00.4 - Rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek
N00.5 - Rozlane mezangio-kapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek
N00.6 - Choroba gęstych depozytów
N00.7 - Rozlane kłębuszkowe zapalenie nerek z półksiężycami
N00.8 - Inne
N00.9 - Nieokreślone
N01 - Gwałtownie postępujący zespół zapalenia nerek
N01.0 - Glomerulopatia submikroskopowa
N01.1 - Ogniskowe i segmentalne uszkodzenia kłębuszków nerkowych
N01.2 - Rozlane błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek
N01.3 - Rozlane rozrostowe mezangialne kłębuszkowe zapalenie nerek
N01.4 - Rozlane rozrostowe endokapilarne kłębuszkowe zapalenie nerek