×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Kontakt

PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.

ul. Olkuska 7, 02-604 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS: 129566; kapitał zakładowy: 243100 zł. NIP: 526-00-19-619 REGON: 010311790Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego

PO ZALOGOWANIU

w sprawie zawartości bazy leków,
obsługi konta użytkownika, sklepu
internetowego i aplikacji mobilnej

wejdź na:

https://kontakt.pharmindex.pl

WYŁĄCZNIE

w sprawie nowych zapytań dotyczących
licencjonowania baz danych
i współpracy z partnerami IT

wejdź na:

https://www.pharmindex.pl/kontakt/