×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Kontakt

PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 23, 02-699 Warszawa


Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego

PO ZALOGOWANIU

w sprawie zawartości bazy leków,
obsługi konta użytkownika, sklepu
internetowego i aplikacji mobilnej

wejdź na:

https://kontakt.pharmindex.pl

WYŁĄCZNIE

w sprawie nowych zapytań dotyczących
licencjonowania baz danych
i współpracy z partnerami IT

wejdź na:

https://www.pharmindex.pl/kontakt/KLAUZULA INFORMACYJNA


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharmindex Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-699), ul. Kłobucka 23. Z administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu: adresu e-mail rodo@pharmindex.pl lub przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie www.pharmindex.pl/kontakt lub numeru telefonu +48 695 820 020.


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.


Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.


Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie oraz podmioty współpracujące z Pharmindex Poland Sp. z o.o. obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także kancelarie prawne i firmy zajmujące się archiwizacją i niszczeniem dokumentacji.


Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.


Przysługuje Państwu prawo do:


  • • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

  • • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.


Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS: 129566; kapitał zakładowy: 243100 zł. NIP: 526-00-19-619