×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Q86 - Zespoły wrodzonych wad rozwojowych spowodowane znanymi czynnikami zewnętrznymi, niesklasyfikowane gdzie indziej
Więcej na lekiicd10.pl