×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Weryfikuj wykaz bezpłatnych leków dla dzieci.

Szanowni Państwo,

W dniu 30 sierpnia 2023 roku opublikowano Obwieszczenie - listę leków dostępnych jako leki bezpłatne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia, tzw „wykaz DZ”. Podjęliśmy analizę merytoryczną opisanego Obwieszczenia w obszarze możliwości stosowania ww. leków w tej grupie wiekowej pacjentów względem zapisów Charakterystyki Produktu Leczniczego (ChPL), na które to zapisy powołują się przedstawiciele władz odpowiedzialni za ochronę zdrowia.

Wstępna analiza merytoryczna wykazała, iż w ChPL-ach dla co najmniej kilkunastu substancji aktywnych znajdujących się na „wykazie DZ”, leki te nie posiadają zarejestrowanego dawkowania dla dzieci i młodzieży, posiadają ograniczenia ich stosowania/dawkowania dla osób „poniżej 18 r.ż.”, lub Producenci/Podmioty Odpowiedzialne tych leków wprost nie zalecają ich st osowania w tej grupie wiekowej Pacjentów.

Z wyszukiwarki dowiedzą się Państwo, czy dla wymienionych w wykazie produktów leczniczych w ChPL-ach znajdują się szczegółowe informacje odnoszące się do możliwości stosowania tych leków dla Pacjentów poniżej 18 r.ż., lub też istnieje informacja odnośnie refundacji dla wskazań zgodych z ChPL, jak i refundacji pozarejestracyjnej ( off-label)

Z listy leków / opakowań które to znalazły się na wykazanie (ponad 2 800 pozycji) , udostępniamy Państwu informację o ponad 1000 leków / opakowań, dla których przeprowadziliśmy proces weryfikacji na dzień 8/09/2023.


Wyszukiwarka jest dostępna pod adresem:

https://listadz.pharmindex.pl