×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Najnowsze wersje szczepionek

 

Podajemy linki do najnowszych ChPL dla:

Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_pl.pdf

Informacja dla najnowszej wersji szczepionki znajduje się na stronie nr 23.

 

Comirnaty Original/Omicron BA.1

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_pl.pdf

Informacja dla najnowszej wersji szczepionki znajduje się na stronie nr 71.

 

Zespół Pharmindex