×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Ministerstwo Zdrowia przywraca reglamentację amantadyny

 

 

Minister Zdrowia od 10 grudnia 2021 r. wprowadza  ograniczenia w ordynowaniu i wydawaniu leku Viregyt K (Amantadine hydrochloride):

Viregyt K
Podmiot Odpowiedzialny - Egis Pharmaceuticals
kaps. 100 mg
 opakowanie 50 szt.
EAN: 05909990320912

Od 10 grudnia 2021 lek Viregyt K (EAN: 05909990320912) może być ordynowany i wydawany wyłącznie we wskazaniach refundacyjnych, które uprawniają pacjenta do wykupu tego leku na podstawie recepty z 30% odpłatnością. Poniżej zakres tych wskazań:

Jednocześnie nastąpi ograniczenie w wydawaniu na jednego pacjenta w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym leku Viregyt K:

Wiadomym jest, że lek Viregyt K, zawierający amantadynę stosowany jest przez wielu lekarzy i pacjentów w leczeniu  COVID-19, pomimo braku zarejestrowanych wskazań w tym zakresie, jak również pomimo braku potwierdzonych naukowo dowodów skuteczności . Powyższe działania MZ ograniczające ordynację i sprzedaż leku Viregyt K mają ca celu zabezpieczenie odpowiedniej ilości leku w obrocie dla pacjentów stosujących amantadynę w terapii innych chorób, w tym choroby Parkinsona.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo terapii po stronie zarówno lekarzy, jak i pacjentów poczyniliśmy stosowane zmiany w bazie Pharmindex uwzględniające wyżej opisane zalecenia.

 

Zespół Pharmindex