×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

Nowy serwis - Polipragmatyk.pl

 

Zapraszamy do nowego serwisu:

logotyp Polipragmatyk

www.polipragmatyk.pl

 

Interakcje w praktyce, stworzone przez lekarzy dla lekarzy.

Polipragmatyk to wsparcie decyzji terapeutycznej w bezpiecznym wyborze leków. Ideą twórców rozwiązania jest ułatwienie codziennej pracy lekarza praktyka poprzez możliwość szybkiego sprawdzenia wzajemnego wpływu wybranych leków, i sygnalizowania tylko tych które są ważne klinicznie. Prezentuje starannie przygotowywane zalecenia stosowania wybranych leków wynikające z bieżąco aktualizowanych informacji o interakcjach lekowych opartych o piśmiennictwo medyczne – zgodnie z Evidence Based Treatment.

Polipragmatyk korzysta z bazy wiedzy o interakcjach InxBase, opracowanej przez MedBase, Turku wraz z Karolinska Insitutet, Sztokholm oraz dostosowanych do warunków polskich przez PHARMINDEX Poland.

Baza InxBase oraz zawartość serwisu www.polipragmatyk.pl chronione są prawami autorskimi.

Baza InxBase:

Baza interakcji InxBase prezentuje aktualną wiedzę na temat istotnych klinicznie interakcji pomiędzy lekami. Interakcje są opisywane szczegółowo na poziomie pojedynczej substancji czynnej. Każda interakcja zawiera ocenę zagrożeń przedstawioną w zwartej formie merytorycznej. InxBase umożliwia w czasie rzeczywistym wsparcie profesjonalisty w podejmowaniu decyzji terapeutycznej w różnych sytuacjach klinicznych. Baza zawiera informacje o 20 000 interakcjach lekowych i systematycznie wzrasta - co czyni ją wyraźnie jedną z najbardziej wszechstronnych baz danych dotyczących interakcji.

Baza interakcji lekowych, której celem jest wsparcie lekarza praktyka we właściwym wyborze leków i zmaksymalizowanie bezpieczeństwa leczenia. Co ważne, rozwiązanie kładzie nacisk na ostrzeżenie o konkretnym znaczeniu klinicznym, przy jednoczesnym uszczegółowieniu drogi podania, wskazania terapeutycznego oraz zakresu dawkowania. InxBase to system wsparcia decyzji terapeutycznej prezentujący starannie przygotowywane oraz na bieżąco aktualizowane informacje o interakcjach lekowych z zaleceniami klinicznymi, możliwy do zintegrowania z rozwiązaniem informatycznym w miejscu pracy lekarza i poprawiający skuteczność w przepisywaniu leków.

Dokumentacja medyczna, została przez autorów bazy InxBase podzielona następująco:

0 Dane pochodzą z ekstrapolacji badań nad podobnymi lekami

1 Dane pochodzą z niepełnych opisów przypadków i / lub badań in vitro

2 Dane pochodzą z dobrze udokumentowanych opisów przypadków

3 Dane pochodzą z badań przeprowadzonych wśród zdrowych ochotników i / lub badań pilotażowych wśród pacjentów

4 Dane pochodzą z kontrolowanych badań w istotnej populacji pacjentów

 

Twórcy bazy InxBase, i założyciele MedBase są lekarzami praktykami. W swoim doświadczeniu w pracy spotkali się z podstawową trudnością, tj. pytaniem KTÓRE interakcje mają rzeczywiste znaczenie kliniczne?

Zaproponowali rozwiązanie ze zdefiniowanym „progiem alarmowym” rozróżniającym opisane w piśmiennictwie interakcje bez znaczenia klinicznego (A) / z niepewnym znaczeniem lub mogącym się zmieniać (B) od tych interakcji które są klinicznie istotne ale można ich uniknąć (C) lub też wymagana będzie zmiana leczenia (D).

siła interakcji

Polipragmatyk, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, szybko dostarcza zaleceń ekspertów medycznych dotyczących obejścia lub kontrolowania problemu klinicznego, np. sugerując alternatywny wybór leku lub wymagany kliniczny / laboratoryjny monitoring pacjenta. Ponadto baza danych obejmuje wyjaśnienie mechanizmów interakcji oraz podsumowanie dokumentacji, na podstawie której opiera się interakcja, a także najważniejsze odniesienia. Baza jest aktualizowana w systemie kwartalnym.

Ideą twórców rozwiązania jest ułatwienie codziennej pracy lekarza praktyka poprzez możliwość szybkiego sprawdzenia wzajemnego wpływu wybranych leków, i sygnalizowania tylko tych które są ważne klinicznie. Prezentuje starannie przygotowywane zalecenia stosowania wybranych leków wynikające z bieżąco aktualizowanych informacji o interakcjach lekowych opartych o piśmiennictwo medyczne – zgodnie z Evidence Based Treatment.

Polipragmatyk wykorzystuje doświadczenia z innych krajów w dostarczaniu lekarzom tylko tej informacji, która uznawana jest jako krytyczna w kwestii bezpieczeństwa terapii. Oczywiście, lekarz zainteresowany szczegółową wiedzą ma możliwość jej otrzymania poprzez wyświetlenie „kart wiedzy” lub też „macierzy informacji”.

Wprowadzenie systemu analogicznego do Polipragmatyk w Szwecji przyczyniło się do radykalnej zmiany „nawyków” terapeutycznych, tj. wśród lekarzy-użytkowników 74% respondentów) z grupy badanej 1871 lekarzy) poinformowało iż otrzymane informacje sprawiły że zmienili decyzję terapeutyczną.

InxBase oraz zawartość serwisu www.polipragmatyk.pl chronione są prawami autorskimi.

Zapraszamy do korzystania!

 

Zespół Pharmindex