×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

O NAS


PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.Pharmindex to wszechstronna i profesjonalna baza produktów leczniczych dostępnych w regularnej sprzedaży wzbogacona wartością merytoryczną w postaci opisów leków.

Baza Pharmindex to wysokiej jakości zestaw narzędzi zabezpieczający potrzeby lekarzy wszystkich specjalizacji oraz ułatwiający podejmowanie decyzji terapeutycznych.

Daje możliwość szybkiego i intuicyjnego dotarcia do szukanych informacji, niezbędnych do wypisania recepty. Opisy są zgodne z aktualnie obowiązującymi CHPL-ami, zweryfikowane o komunikaty bezpieczeństwa oraz monitorowane przez działy medyczne firm farmaceutycznych.

Ponad 20 letnie doświadczenie firmy pozwoliło na stworzenie unikalnego portfolio profesjonalnych publikacji książkowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych, a także intuicyjnego systemu wsparcia decyzji terapeutycznych - Asystent MD oraz narzędzia skierowanego do placówek szpitalnych, dzięki któremu istnieje m.in. możliwość porównania interakcji dwóch lub więcej leków – PHARMINDEX PLUS.

Pharmindex w celu regularnego dostarczania informacji o lekach i produktach medycznych współpracuje z czołowymi na rynku polskim dostawcami systemów informatycznych oraz głównymi dostawcami prywatnych usług medycznych.

Dzięki doskonałemu połączeniu inwestycji i innowacji, Pharmindex jest najpopularniejszą bazą leków w Polsce.

Ponadto firma stawia na bezpośredni kontakt z odbiorcą, uczestnicząc w konferencjach i targach medycznych na terenie całego kraju.NOTA PRAWNA:


  1. Pharmindex Poland Sp. z o.o. oświadcza, że jest producentem Bazy Leków Pharmindex, stanowiącą bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, stanowiących samoistny przedmiot ochrony autorsko-prawnej i przysługują jej majątkowe prawa autorskie do ww. bazy w pełnym zakresie, bez jakichkolwiek ograniczeń na rzecz osób trzecich.
  2. Pharmindex Poland Sp. z o.o. oświadcza i informuje, że dokłada wszelkich starań, aby wszystkie opisy leków w Bazie Leków Pharmindex były zgodne z obowiązującym stanem wiedzy. Pharmindex Poland Sp. z o.o. oświadcza jednocześnie, że podstawowe znaczenie prawne ma zawsze ulotka dołączona do konkretnego leku, zatwierdzona przez Ministerstwo Zdrowia. W tych okolicznościach roszczenia prawne wobec Pharmindex Poland Sp. z o.o. za pośrednie lub bezpośrednie szkody są wykluczone.
  3. Przedstawienie cen leków ma na celu wyłącznie przekazanie Użytkownikowi ogólnej informacji do uwzględnienia przed przepisaniem leku. Ceny leków pełnopłatnych mogą się różnić w zależności od marży wyznaczonej przez aptekę. Serwis www.pharmindex.pl nie jest źródłem informacji handlowej o lekach służącej ocenie rynku farmaceutycznego w Polsce.
  4. Pharmindex Poland Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności finansowej, ani żadnej innej, w stosunku do Użytkownika www.pharmindex.pl . Producent w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody: straty finansowe, utratę danych, uszkodzenie programu lub sprzętu oraz inne przypadkowe lub nieprzypadkowe szkody powstałe w wyniku użytkowania lub niemożności użytkowania strony www.pharmindex.pl przez Użytkownika Końcowego.
  5. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.