×

Pharmindex - lider wiedzy o lekach

covid19.pharmindex.pl

 

Nowy serwis Interakcje COVID-19!

 

logo Covid-19

 

www.covid19.pharmindex.pl

 

Serwis Interakcje COVID-19 to przeznaczona do profesjonalnego użytku baza interakcji leków z eksperymentalnymi terapiami COVID-19.

Serwis w czytelny sposób prezentuje wzajemny wpływ substancji czynnych używanych w eksperymentalnym leczeniu COVID-19 oraz leków stosowanych jednocześnie u pacjenta w terapii innych chorób współistniejących lub innych stanów klinicznych.

Zbiór substancji używanych w eksperymentalnym leczeniu COVID-19 obejmuje 9 terapii: atazanavir, lopinavir/ritonavir, remdesivir, favipiravir, chloroquine, hydroxychloroquine, ribavirin, tocilizumab, interferon beta.

Zbiór jednocześnie stosowanych u pacjenta leków obejmuje ponad 400 molekuł używanych w leczeniu konwencjonalnym. Dodatkowo zbiór leków konwencjonalnych został podzielony na 30 grup terapeutycznych, takich jak: leki przeciwbólowe, leki przeciwcukrzycowe, antybiotyki, środki antykoncepcyjne, HTZ i inne, celem ułatwienia przeszukiwania danych.

Użytkownik wg swojej potrzeby może weryfikować interakcje dla pojedynczej substancji czynnej lub całej grupy terapeutycznej; dla określonej terapii eksperymentalnej COVID-19 lub kilku terapii jednocześnie.

Informacje o interakcjach są prezentowane w sposób przejrzysty w postaci kolorowych ikon obrazujących stopień ryzyka wystąpienia interakcji wraz z dodatkową grafiką opisującą zmianę ekspozycji na lek COVID-19 i (lub) lek konwencjonalny oraz ewentualne ryzyko kardiotoksyczności.

Kolory

 

 

Ponadto każda substancja stosowana w terapii eksperymentalnej COVID-19 została wzbogacona o szczegóły dotyczące jej metabolizmu, potencjału interakcyjnego oraz wpływu na serce. Dzięki tej wiedzy interakcje zyskują dodatkową wartość użyteczną klinicznie.

Serwis skutecznie wspiera lekarzy we właściwym doborze leków, umożliwia szybsze podejmowanie decyzji terapeutycznych, zwiększa bezpieczeństwo terapii oraz ułatwia jej ewentualną modyfikację, prezentując alternatywne sposoby leczenia.

Serwis Interakcje COVID-19 korzysta z bazy wiedzy opracowanej przez Uniwersytet Państwowy w Liverpoolu (University of Liverpool) we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Bazylei (University Hospital of Basel) oraz holenderskim uniwersyteckim centrum medycznym (Radboud UMC), dostosowanej do warunków polskich przez PHARMINDEX Poland.

www.covid19.pharmindex.pl

Zespół Pharmindex